На виконання ст.38 Закону України “Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності”, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування”, Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт щодо здійснення державної регуляторної політики органами місцевого самоврядування міста за 2011 рік (додається).
2. Управлінню з питань внутрішньої політики Запорізької міської ради оприлюднити дане рішення в газеті “Запорозька Січ” та на офіційному порталі Запорізької міської влади.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради В. В. Гриценка та голову постійної комісії міської ради з питань розвитку підприємництва, торгівлі, побутового обслуговування населення та захисту прав споживачів Р. Б. Петрова.
Міський голова О.Ч.Сін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО РішенняМ міської ради № 82 від 23.02.2012
Звіт щодо здійснення державної регуляторної політики органами місцевого самоврядування міста за 2011 рік
Протягом 2011 року діяльність органів місцевого самоврядування була зосереджена на виконанні законів України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, що регулюють взаємовідносини у сфері господарської діяльності, а також вдосконаленні правового регулювання господарських і адміністративних відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання.
Керуючись Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, у встановлений термін рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 25.11.2010 № 552 та рішенням Запорізької міської ради від 22.12.2010 № 30 були затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік.
Протягом 2011 року продовжувалась робота з впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності. Якщо виникала необхідність прийняття регуляторного акта, який не був внесений до затверджених планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, вносилися відповідні доповнення до планів з подальшим оприлюдненням цих доповнень на офіційному порталі Запорізької міської влади.
У відповідності з затвердженим Планом підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік протягом року прийнято 31 документ, а саме:
– рішення міської ради від 26.01.2011 № 14 “Про затвердження Положення про збір за місця для паркування транспортних засобів”;
– рішення міської ради від 26.01.2011 № 13 “Про затвердження Положення про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності та розмірів ставок”;
– рішення міської ради від 26.01.2011 № 11 “Про затвердження Положення про туристичний збір”;
– рішення міської ради від 18.05.2011 № 34 “Про встановлення розміру авансового внеску при продажу земельних ділянок під об’єктами нерухомості”;
– рішення міської ради від 18.05.2011 № 35 “Про затвердження зразку договору оренди землі у м. Запоріжжі”;
– рішення міської ради від 22.06.2011 № 48 “Про затвердження правил торгівлі на ринках”;
– рішення міської ради від 22.06.2011 № 49 “Про Порядок розміщення на території м. Запоріжжя об’єктів ресторанного господарства, торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення”;
– рішення міської ради від 22.06.2011 № 7 “Про затвердження Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки”;
– рішення міської ради від 22.06.2011 № 41 “Про Правила благоустрою території міста Запоріжжя”;
– рішення міської ради від 27.07.2011 № 13 “Про затвердження Положення про паркування транспортних засобів у м. Запоріжжя”;
– рішення міської ради від 27.07.2011 № 16 “Про затвердження розмірів орендної плати за земельні ділянки певного функціонального призначення у м. Запоріжжі”;
– рішення міської ради від 27.07.2011 № 12 “Про затвердження схем місць розміщення наземних рекламних конструкцій в м. Запоріжжі”;
– рішення міської ради від 05.10.2011 № 83 “Про Програму приватизації об’єктів комунальної власності м. Запоріжжя”;
– рішення міської ради від 05.10.2011 № 81 “Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсів на право оренди об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Запоріжжя”;
– рішення міської ради від 27.12.2011 № 43 “Про затвердження ставок єдиного податку”;
– рішення міської ради від 27.12.2011 № 37 “Про внесення змін до Положення про туристичний збір”;
– рішення міської ради від 27.12.2011 № 54 “Про затвердження Положення “Про аукціон з продажу права на оренду земельних ділянок для розміщення мережі спеціалізованих фірмових кіосків на території м. Запоріжжя”;
– рішення міської ради від 27.12.2011 № 35 “Про затвердження Правил утримання собак, котів і хижих тварин громадянами, підприємствами, установами та організаціями в м. Запоріжжі”.
– рішення виконавчого комітету міської ради від 21.04.2011 № 170 “Про внесення змін до рішення міськвиконкому від 31.08.2010 № 384 “Про затвердження Положення про єдиний порядок укладання договорів встановлення сервітуту з суб’єктами господарської діяльності, які надають послуги зв’язку, Інтернету та телекомунікаційні послуги на об’єктах нерухомого майна на території м. Запоріжжя”;
– рішення виконавчого комітету міської ради від 31.01.2011 № 39 “Про встановлення тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та на послуги з централізованого опалення і підігріву питної води для населення, затвердження загальних вказівок до тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії, на послуги з централізованого опалення і підігріву питної води для населення”;
– рішення виконавчого комітету міської ради від 26.05.2011 № 246 “Про внесення змін до рішення міськвиконкому від 28.12.2006 № 478/1 “Про затвердження переліку послуг, які не входять до складу тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і можуть надаватися населенню та юридичним особам комунальними підприємствами житлового господарства за окрему плату”;
– рішення виконавчого комітету міської ради від 25.08.2011 № 384 “Про внесення змін та доповнень до рішення міськвиконкому від 31.05.2010 № 250 “Про затвердження Порядку розміщення, експлуатації та демонтажу рекламних засобів у м. Запоріжжі”;
– рішення виконавчого комітету міської ради від 21.04.2011 № 176 “Про внесення змін до рішення міськвиконкому від 31.05.2010 № 230 “Про умови музичного супроводження на літніх майданчиках”;
– рішення виконавчого комітету міської ради від 27.07.2011 № 329 “Про затвердження тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, які надає ТОВ “Ремондіс-Запоріжжя” для інших споживачів у м. Запоріжжя”;
– рішення виконавчого комітету міської ради від 01.08.2011 № 342 “Про затвердження Положення про порядок визначення витрат на поліпшення орендованого майна та умов їх компенсації”;
– рішення виконавчого комітету міської ради від 29.04.2011 № 201 “Про введення нових норм надання послуг з вивезення побутових відходів у м. Запоріжжя”;
– рішення виконавчого комітету міської ради від 23.11.2011 № 505/4 “Про оформлення нового будівництва, реконструкції, перепланування та оформлення права власності на садибні, дачні та садові будинки (домоволодіння) всіх форм власності на території м. Запоріжжя”;
– рішення виконавчого комітету міської ради від 31.10.2011 № 468/2 “Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, які надає ТОВ “Екотехнологічна компанія “Гранік” у м. Запоріжжя”;
– рішення виконавчого комітету міської ради від 30.09.2011 № 409/14 “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 01.02.2010 № 41 “Про порядок плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають в комунальній власності у м. Запоріжжя”;
– рішення виконавчого комітету міської ради від 23.11.2011 № 505/5 “Про затвердження Порядку оформлення перепланувань (в тому числі раніше виконаних) у житлових приміщеннях (квартирах) багатоквартирних будинків”;
– рішення виконавчого комітету міської ради від 26.12.2011 № 565 “Про затвердження питомих норм споживання питної води у м. Запоріжжя”.
Підготовка цих регуляторних актів та складання аналізу їх регуляторного впливу здійснювались відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 “Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта”.
Регуляторні акти розроблялися з додержанням принципів державної регуляторної політики, а саме: ефективності, доцільності та врахування громадської думки.
У результаті роботи, проведеної на виконання Закону України від 14.12.2010 № 2784-VI “Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами і посадовими особами місцевого самоврядування”, робочою групою, створеною згідно з розпорядженням міського голови від 01.02.2011 № 50р “Про затвердження складу робочої групи з питань державної регуляторної політики”, проведено 3 засідання, на яких переглянуто 83 діючих регуляторних акти. За результатами перегляду 23 регуляторних акти визнано такими, що відповідають принципам державної регуляторної політики, 34 регуляторних акти потребують внесення змін та доповнень, 26 регуляторних актів підлягають скасуванню.
За станом на 29.08.2011 всі регуляторні акти приведено у відповідність до рішення робочої групи.
Відповідно до затвердженого плану-графіка протягом 2011 року розробниками здійснено 21 базове та 6 повторних відстежень результативності регуляторних актів.
У жовтні 2011 з працівниками всіх управлінь міської ради, відповідальними за контроль за здійсненням державної регуляторної політики, проведено семінар з питання дотримання вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та порядку прийняття регуляторних актів.
Упродовж 2011 року Запорізькою міською радою, її виконавчим комітетом здійснювалось оприлюднення власних проектів регуляторних актів, результатів аналізу їх регуляторного впливу на офіційному порталі Запорізької міської влади та в газеті “Запорозька Січ”.
У листопаді 2011 року підготовлено плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік, які затверджено рішенням Запорізької міської ради від 18.11.2011 № 29 та рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 23.11.2011 № 495 і оприлюднено на офіційному порталі Запорізької міської влади у розділі “Підприємцям” на сторінці “Регуляторна політика”.
У цілому стан реалізації державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності в місті Запоріжжі визначає стійку тенденцію до впорядкування регуляторних процесів згідно з нормами та вимогами Закону, а впровадження принципів регуляторної політики в життя дозволяє врахувати інтереси влади та господарюючих суб’єктів.