Керуючись ст.59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про рекламу”, Законом України “Про благоустрій населених пунктів”, Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності”, Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067, Правилами благоустрою території міста Запоріжжя, затвердженими рішенням міської ради від 22.06.2011 № 41, з метою затвердження додаткових місць розміщення наземних рекламних засобів, удосконалення окремих положень рішення Запорізької міської ради від 27.07.2011 № 12 “Про затвердження схем розміщення наземних рекламних конструкцій в м.Запоріжжі”, що регулюють правові відносини між виконавчими органами місцевого самоврядування і фізичними та юридичними особами, які виникають в процесі одержання дозволів на розміщення наземних спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, що перебувають в комунальній власності м.Запоріжжя, Запорізька міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни та доповнення до рішення міської ради від 27.07.2011 № 12 “Про затвердження схем розміщення наземних рекламних конструкцій в м.Запоріжжі”.
1.1 пункт 1 рішення доповнити словами “та діючих на момент набрання чинності цього рішення”;
1.2 абзац перший пункту 2 рішення викласти в такій редакції:
“Затвердити схеми додаткових місць розміщення наземних рекламних конструкцій, відповідно до типу конструкцій згідно з переліком (додаток 18, 20) та додатками:”
1.3 пункт 2 рішення доповнити абзацом 18 такого змісту:
“- схема місць розміщення рекламних конструкцій форматом 3,0х6,0 м на вул.Автозаводській – вул.Радгоспній”.
2. Управлінню внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради забезпечити висвітлення даного рішення в засобах масової інформації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради С. М. Гладченка.

Міський голова О.Ч.Сін