1. Визначення та оцінка важливості проблеми.
На території м. Запоріжжя розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами мережевих форматів (1,2х1,8м, 3,0х4,0м, 3,0х6,0м) здійснюється на підставі рішення міської ради від 27.07.2011 № 12.
Розвиток ринку зовнішньої реклами у місті обумовлює необхідність визначення додаткових комерційно-привабливих місць для розміщення рекламних засобів мережевих форматів, що перебувають в комунальній власності територіальної громади.
За період дії рішення міської ради від 27.07.2011 № 12 “Про затвердження схем розміщення наземних рекламних конструкцій в м. Запоріжжі” по-різному сприймаються та тлумачаться сторонами правовідносин окремі його положення під час отримання дозволів на розміщення наземних спеціальних конструкцій зовнішньої реклами. Як наслідок цього, з’явилися звернення юридичних осіб, що здійснюють свою діяльність сфері зовнішньої реклами м. Запоріжжя, з позовними заявами до суду.
З огляду на вищевикладене деякі положення рішення міської ради від 27.07.2011 “Про затвердження схем розміщення наземних рекламних конструкцій в м. Запоріжжі” потребують внесення відповідних змін та доповнень.
2. Визначення цілей державного регулювання.
Метою проекту рішення Запорізької міської ради “Про внесення змін та доповнень до рішення Запорізької міської ради від 27.07.2011 № 12 “Про затвердження схем розміщення наземних рекламних конструкцій в м.Запоріжжі” є затвердження додаткових місць розміщення наземних рекламних засобів, удосконалення окремих його положень.
Проект рішення Запорізької міської ради “Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 27.07.2011 № 12 “Про затвердження схем розміщення наземних рекламних конструкцій в м.Запоріжжі” передбачає затвердження додаткових місць розташування наземних рекламних засобів, удосконалення окремих положень рішення, що регулюють правові відносини між виконавчими органами місцевого самоврядування і фізичними та юридичними особами, які виникають в процесі одержання дозволів на розміщення наземних спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, що перебувають в комунальній власності м.Запоріжжя.
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей.
У даному разі вважається за можливе визначити два альтернативних способи досягнення встановлених цілей.
3.1 Залишити окремі положення існуючого нормативного акта без змін. Такий спосіб не може бути прийнятним, так як не враховує потреби ринку зовнішньої реклами у місті в додаткових комерційно привабливих місцях та не усуває протиріч, що виникають між виконавчими органами місцевого самоврядування і юридичними та фізичними особами під час отримання дозволів на розміщення спеціальних конструкцій.
3.2 Вдосконалити правове регулювання відносин, що виникають під час розміщення рекламних засобів мережевих форматів, шляхом внесення змін до чинного регуляторного акта – рішення міської ради від 27.07.2011 №12 “Про затвердження схем розміщення наземних рекламних конструкцій в м.Запоріжжі”.
Вказаний спосіб дозволяє привести правове регулювання в даній сфері суспільних відносин у відповідність з потребами територіальної громади та зацікавлених сторін. При цьому чітко регламентуються вимоги як до суб’єктів господарювання, які розповсюджують зовнішню рекламу, так і до виконавчих органів міської ради, які надають (погоджують) дозволи на розміщення зовнішньої реклами на місця, що перебувають в комунальній власності м.Запоріжжя.
4. Механізм, який пропонується для розв’язання проблеми.
Для розв’язання даних проблем та протиріч необхідно:
– пункт перший вищезазначеного рішення міської ради доповнити словами “та діючих на момент набрання чинності цього рішення”.
Це дасть можливість чітко визначити, чи відносяться до затверджених схем місць розміщення наземних рекламних конструкцій в м.Запоріжжі місця, зазначені у ситуаційних схемах, що є складовою виданих у встановленому порядку дозволів на розміщення зовнішньої реклами та діючих на момент набрання чинності рішення міської ради;
– викласти абзац перший пункту другого рішення у новій редакції та доповнити його додатковими абзацами. Це дасть можливість визначити додаткові комерційно-привабливі місця, які будуть затребувані суб’єктами господарювання для розміщення рекламних засобів.
Визначення додаткових місць для розміщення рекламних засобів мережевого формату запобігатиме випадкам їх самовільного розміщення.
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.
Внесення змін до діючого регуляторного акта дозволить визначити додаткові місця для розміщення рекламних засобів мережевих форматів із врахуванням питань благоустрою окремих територій, сприятиме розвитку ринку зовнішньої реклами, усуне протиріччя між виконавчими органами міської ради та суб’єктами господарювання у правових відносинах, які виникають під час отримання дозволів на розміщення спеціальних конструкцій.
6. Очікуванні результати прийняття регуляторного акта.
Прийняття рішення Запорізької міської ради “Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 27.07.2011 № 12 “Про затвердження схем розміщення наземних рекламних конструкцій в м. Запоріжжі” сприятиме подальшому розвитку ринку зовнішньої реклами у м.Запоріжжі з дотриманням вимог щодо комплексного благоустрою територій та правил благоустрою під час розташування наземних рекламних засобів мережевих форматів, забезпечить додаткові надходження коштів до бюджету міста та запобігатиме їх самовільному встановленню.
При цьому додаткові витрати місцевого бюджету, суб’єктів господарювання та жителів міста в зв’язку з прийняттям даного регуляторного акта відсутні.
7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта.
Проект пропонується увести в дію з дня його опублікування. Строк чинності акта є необмеженим.
8. Визначення показників результативності регуляторного акта.
Показниками результативності регуляторного акта (за попередніми розрахунками) є:
– кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта, – понад 200 суб’єктів господарювання, які звертаються протягом календарного року за отриманням дозволів на розміщення рекламних засобів мережевих форматів;
– рівень проінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта – вище середнього, оскільки його проект також оприлюднено на сайті Запорізької міської ради. Після прийняття рішення міської ради буде опубліковано у газеті “Запорозька Січ”. За необхідності управління комунального господарства та дорожнього будівництва – робочий орган з питань розміщення зовнішньої реклами в м.Запоріжжі надаватиме суб’єктам господарювання консультації та роз’яснення;
– втрачання коштів та часу для виконання суб’єктами господарювання вимог регуляторного акта відсутні;
– збільшення надходжень до бюджету міста коштів за тимчасове користування місцями, що перебувають в комунальній власності м.Запоріжжя, зменшення кількості самовільно встановлених та застарілих рекламних засобів.
За колом осіб дія акта поширюватиметься на всіх юридичних та фізичних осіб, які звертаються із заявами на отримання дозволів на розміщення рекламних засобів мережевих форматів, на місцях, що перебувають в комунальній власності територіальної громади м.Запоріжжя.
9. Заходи з відстеження результативності регуляторного акта.
Стосовно регуляторного акта управлінням комунального господарства та дорожнього будівництва Запорізької міської ради, відповідальним за його підготовку, здійснюватиметься базове, повторне та періодичні відстеження результативності регуляторного акта статистичним методом, у строки, встановлені статтею 10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
Базове відстеження результативності даного проекту рішення міської ради здійснюватиметься до дати набрання чинності шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.
Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акта, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта вони будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.
Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.
До заходів із відстеження результативності будуть залучатись громадські організації, які представляють суб’єктів, що здійснюють діяльність у сфері зовнішньої реклами у м.Запоріжжі.
Керівник робочого органу з питань розміщення зовнішньої реклами в м. Запоріжжя, начальник управління комунального господарства міської ради О. І. Василенко