ПАТ “Запоріжтрансформатор” – один з лідерів світового трансформаторобудування, яке постачає продукцію у 85 країн світу, не фігурує серед основних забруднювачів запорізької екології. Однак на підприємстві розуміють важливість природоохоронного напрямку, тому ставляться до цього питання з усією серйозністю.
Міський голова Запоріжжя Олександр Сін відвідав з робочою поїздкою ВАТ “Запоріжтрансформатор”. Разом з мером на підприємство прибули депутати комісії з питань екології міської ради, директор департаменту економічного розвитку Наталія Новак та начальник управління з питань екологічної безпеки Гліб Золотарьов.
Учасники виїзного засідання побували в декількох заводських цехах: магнітопроводів, трансформаторній № 1 і № 2, зварювальному. Одним з головних напрямків, які цікавили міського голову та депутатів, став вплив підприємства на екологію Запоріжжя.
На даний час на “Запоріжтрансформаторі” 611 джерел викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря. На підприємстві передбачено 78 установок з очищення виробничих газів, у тому числі на гальванічній дільниці на лінії хромування встановлений фільтр з ефективністю очищення 96 відсотків з хромового ангідриду. Димові гази з котельні надходять у атмосферне повітря без очистки через трубу висотою 60 метрів, що знаходиться у центрі проммайданчика на відстані 300 метрів від найближчих житлових будинків.
При роботі підприємства в атмосферне повітря надходять 82 забруднюючі речовини. Серед них: діоксид азоту, оксид алюмінію, марганець та його сполуки, кадмій, нікель, свинець і хром, хлористий водень, ціаністий водень, мідь, сірчана кислота, кислота азотна, фосфорний ангідрид, фтористий водень, стирол, етіхлоргідрин, фенол, акролеін, формальдегід, акрілонітрил.
Ділянка, на якій розташовані основні виробничі потужності ПАТ “ЗТР”, з півночі та півдня обмежена, відповідно, Дніпропетровським шосе і вул. Кремлівською з розміщеною на них житловою забудовою.
Вздовж північної та південної межі підприємства (з боку житлової забудови) організовані смуги озеленення шириною 20–50 м, які входять до складу проектної санітарно-захисної зони основного виробництва.
Обсяги викидів забруднюючих речовин зі стаціонарних джерел склали: у 2009 році – 210,4 т/рік; у 2010 році – 193,3 т/рік; у 2011 році – 168,7 т/рік, що складає менше 0,2 відсотка від загального обсягу викидів із стаціонарних джерел по місту. Діяльність ПАТ “ЗТР”, яка пов’язана з викидами забруднюючих речовин в атмосферу, відноситься до такої, що за ступенем ризику є середньою.
У 2004 році було розроблено проект санітарно-захисної зони підприємства зі встановленням СЗЗ розміром 100 м у межах існуючої відстані від джерел забруднення навколишнього середовища до житлової забудови.
Розрахунковими значеннями приземних концентрацій забруднюючих речовин встановлено відсутність перевищень гігієнічних нормативів величин на межі СЗЗ – 100 м від джерел викидів, у тому числі для забруднюючих речовин, викиди яких нормативно встановлені у гальванічному виробництві.
Розмір проектної СЗЗ підтверджений результатами розрахунку розсіювання забруднюючих речовин і групами сумацій.
Згідно з висновком Інституту гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва № 19.2/1760 від 20.04.2004 проект рекомендований до погодження, термін дії висновку – необмежений.
На підприємстві функціонують локальні очисні споруди та станція нейтралізації промстоків, які надходять від гальванічної ділянки апаратного цеху. Після очистки стоки надходять у централізовану систему оборотного водопостачання.
Обсяги скидання зворотних вод склали: у 2009 році – 1293,1 тисячі куб. м, у 2010 році – 1093,9 тисячі куб. м, у 2011 році – 1248,4 тисячі куб. м, що становить менше 1 відсотка від загального обсягу скидання зворотних вод по місту.
Власних полігонів та шламонакопичувачів ПАТ “ЗТР” не має. Відходи виробництва передаються для розміщення, видалення або утилізації ліцензованим організаціям. Обсяги утворення відходів склали: у 2009 році – 2000 тонн, у 2010 році – 1480 тонн; у 2011 році – 1575 тонн.
У якості заходів із впровадження найкращих технологій, включених за ініціативою підприємства у дозвіл на викиди зі стаціонарних джерел, протягом 2009–2011 років були проведені роботи з реконструкції малярного виробництва зварювального цеху, що дозволяє суттєво знизити забруднення атмосферного повітря за рахунок впровадження 2-ступеневої сухої очистки газів з ефективністю 95 відсотків – від фарбувального аерозолю та 90 відсотків – від парів розчинників.
Для включення у нову Програму природоохоронних заходів, спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки міста Запоріжжя, підприємством запропоновані такі заходи:
– “Придбання мотокос для покосу карантинних рослин, пилососів для промислового прибирання приміщень” з терміном виконання 2012 – 2015 роки, вартістю 90 тис. грн. Природоохоронний ефект – утримання території підприємства у відповідності до вимог санітарних норм та правил;
– “Впровадження ізоляції з ламінату на заміну картонної ізоляції активних частин трансформаторів з застосуванням комплексу оброблюючих станків, установкою рукавного фільтру” з терміном виконання 2013 рік, вартістю 5678,4 тис. грн. Природоохоронний ефект – зниження кількості відходів електрокартону, що утворюються, на 40 т/рік, запобігання забруднення атмосфери викидами пилу до 3,5 т/рік;
– “Впровадження нового газоочисного обладнання у деревообробному цеху на заміну існуючих циклонів” із терміном виконання 2016 рік, вартістю 800 тис. грн. Природоохоронний ефект – зниження викидів деревинного пилу у атмосферу на 2 т/рік;
– “Ремонт вентиляційної установки форматно-розкроювального обладнання на ділянці ізоляції трансформаторного цеху № 1 з установкою пилоуловлювача ВУДОС” з терміном виконання 2013 рік, вартістю 46 тис. грн. Природоохоронний ефект – зниження викидів пилу в атмосферу на 0,6 т/рік;
– “Удосконалення металоконструкцій трансформаторів” з терміном виконання 2012–2014 роки, без витрат. Природоохоронний ефект – зниження кількості відходів металопрокату на 35 т/рік;
– “Заміна вікон на енергозберігаючі у виробничих цехах підприємства” з терміном виконання 2012–2014 роки, вартістю 2500 тис. грн. Природоохоронний ефект – зниження споживання природного газу на обігрів приміщень, зменшення теплових втрат будівель і споруду 1,5 разу (156 кВт).
Стосовно виробничого напрямку, то, як розповів генеральний директор ВАТ “Запоріжтрансформатор” Ігор Клейнер, “ЗТЗ” є одним із лідерів світового трансформаторобудування, 90 відсотків продукції відправляється на експорт. Запорізькі трансформатори працюють більш ніж у 80 країнах світу. Підприємство нарощує обсяги виробництва, зміцнює свої позиції на міжнародному ринку. “Запоріжтрансформатор” успішно пройшов сертифікаційний аудит на відповідність міжнародним стандартам у питаннях екологічного менеджменту, безпеки та охорони праці. На “ЗТЗ” існує портфель замовлень, який дозволяє з упевненістю дивитися в майбутнє.
– Дуже важливо, що ви займаєте серйозні позиції на світовому ринку, випускаєте якісну, конкурентоспроможну продукцію. Як мер я пишаюся тим, що в Запоріжжі є таке підприємство, – сказав Олександр Сін.
Міський голова підкреслив, що був приємно здивований високим рівнем культури виробництва, технологій, які впроваджені на “ЗТЗ”. Разом з тим, він звернувся до керівництва підприємства з пропозицією розглянути можливість підвищення заробітної плати працівникам підприємства. Олександр Сін зазначив, що це важливо не тільки для колективу “ЗТЗ”, але й для міста в цілому, тому що податок на доходи фізичних осіб є головним джерелом наповнення міського бюджету.
Зі свого боку Ігор Клейнер повідомив, що на підприємстві планують цього року на 20 відсотків підвищити заробітну плату. У результаті середня зарплата досягне 4,5 тисячі гривень. На даний момент на “ЗТЗ” працюють 4700 осіб. Ігор Клейнер підкреслив, що виробництво трансформаторів вимагає високої кваліфікації від робітників. Без цього “Запоріжтрансформатор” не зможе конкурувати на міжнародному ринку. У зв’язку з цим, на підприємстві високі вимоги при прийомі на роботу. Робочі постійно підвищують свій професійний, освітній рівень. Так, вищу освіту без відриву від виробництва зараз отримують 350 “трансформаторників”.