Комунальне підприємство „Редакція газети „Запорозька Січ”, 19280315  
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

 

  

 

Затверджений Протоколом засідання комітету з конкурсних торгів від 09.10.2012р. № 1 .
Голова комітету з конкурсних торгів Верьовкін О.Г. _________________
(прізвище, ініціали) (підпис) М.П.
Секретар комітету з конкурсних торгів Мала Н.К. _________________
(прізвище, ініціали) (підпис)