1. Діючий генеральний план м. Запоріжжя розроблений інститутом “ДІПРОМІСТО” і затверджений у вересні 2004 року рішенням міської ради. З моменту розробки та затвердження діючого генерального плану розвитку міста Запоріжжя минуло 8 років. Протягом цих років розроблялась та затверджувалась містобудівна документація на окремі території міста, такі як Прибережна автомагістраль та центр міста, коригувалось техніко-економічне обґрунтування функціонування селища Великий Луг, розроблялась схема забудови селища “Мостозагін-7”, розроблено детальний план території Південного житлового масиву. В діючому генеральному плані міста не було відображено територіальний розвиток окремих промислових підприємств міста, в той час як інші промислові підприємства припинили свою діяльність, і є потреба в зміні функціонального зонування території міста. Необхідність внесення змін до генерального плану розвитку міста Запоріжжя також пов’язана з очікуваною зміною пріоритетів та стратегічних напрямків у розвитку міста. Ці пріоритети та напрямки передбачають, зокрема, необхідність визначення нових територій під розміщення таких об’єктів, як садибна житлова забудова, громадська забудова і об’єкти обслуговування населення, виставкові комплекси, логістичні та складські центри, території для розвитку і розширення промислових підприємств та підприємств з переробки і зберігання сільськогосподарської продукції. Значні території міста визначено в діючому генеральному плані як землі спеціального призначення або землі сільськогосподарського призначення, що не відповідає стратегічним напрямкам розвитку міста, ускладнює процедуру розробки та погодження проектної документації для будівництва, враховуючи необхідність отримання погоджень і дозволів, вихідних даних, розробку містобудівної документації при розміщенні кожного нового об’єкта. Це значно збільшує терміни оформлення документації, вимагає додаткових витрат та зменшує інвестиційну привабливість міста Запоріжжя. Внесення змін до генерального плану розвитку міста Запоріжжя є необхідною умовою раціонального використання території міста, створення повноцінного життєвого середовища, забезпечення сталого розвитку міста, збільшення його інвестиційного потенціалу.
2. Техніко-економічні показники.
ПРОГНОЗ ДЕМОГРАФІЧНОГО РОЗВИТКУ. На сьогоднішній день кількість мешканців міста Запоріжжя складає 776,5 тис. осіб. За прогнозом, населення м. Запоріжжя буде зменшуватись повільно: скорочення становитиме 11,2 тис. осіб або 1,4 %. На початок 2031 р. загальна кількість мешканців міста становитиме 765,4 тис. осіб.
ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО. Обсяги житлового будівництва, передбачені в генеральному плані, визначені з урахуванням необхідності підвищення комфортності житлових умов населення, вибуття з експлуатації існуючого житлового фонду з різних причин та на основі детальної проробки територіальних ресурсів міста, придатних для його розміщення.
Житловий фонд міста на кінець розрахункового періоду складе 20,3 млн. кв. м. Передбачений генеральним планом обсяг нового житлового фонду на прогноз складе 4,8 млн. кв. м, з нього 3,9 млн. кв. м – це багатоквартирний житловий фонд та 0,9 млн. кв. м – одноквартирний фонд.
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК МІСТА. Основним принципом розміщення житлової забудови є не збільшення сельбищних територій і, як наслідок, розширення межі міста, а найбільш ефективне використання міських земель.
Пропонуються наступні показники щільності населення:
– в багатоквартирній забудові – 250 – 450 чол./ га;
– в одноквартирній забудові (присадибна ділянка 0,1 га) – 27 чол./ га. Виходячи з вищевказаного, для розміщення об’єктів житлового будівництва на розрахунковий період потрібно 1145,0 га, з них:
– під багатоквартирну забудову – 495,0 га;
– під одноквартирну забудову – 650,0 га.
Розміщення обсягів нового житлового фонду пропонується за рахунок:
– території житлової забудови, що реконструюється – 57,0га;
– промислово-виробничих територій – 33,0 га;
– вільних земель міста – 146,0 га;
– намивних земель – 94,0 га;
– земель сільськогосподарського призначення – 815,0 га.
3. Замовником розроблення проекту внесення змін до генерального плану міста Запоріжжя є департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради (69037, м. Запоріжжя, вул. Зелінського, 3).
Розробник – Український державний науково-дослідний інститут проектування міст “ДІПРОМІСТО” (01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 26).
Підставою для розроблення проекту внесення змін до генерального плану міста Запоріжжя є “Програма раціонального використання території та комплексного містобудівного розвитку міста на 2011–2013 роки”, яка затверджена рішенням Запорізької міської ради від 29.12.2010 № 30.
4. З матеріалами проекту внесення змін до генерального плану міста Запоріжжя можна ознайомитись на офіційному порталі Запорізької міської влади www.meria.zp.ua у розділі “Громадське обговорення” та у приміщенні департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради (вул. Зелінського, 3, кім. 207 з 10–00 до 17–00, тел. 236–96–22).
5. Пропозиції до проекту внесення змін до генерального плану міста Запоріжжя надавати до департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради (вул. Зелінського, 3, кім. 208). Пропозиції подаються у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистого підпису і повинні містити адресу об’єкта, схему земельної ділянки, стосовно якої надається пропозиція, або витяг з матеріалів генерального плану з визначенням проблемної зони (можна отримати в КП “Градпроект”, вул. Зелінського, 3, кім. 1), обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.
6. Кінцевий термін прийняття на розгляд пропозицій до проекту внесення змін до генерального плану міста Запоріжжя – 30 березня 2012 року.
7. Графік проведення інформаційних заходів (презентацій) проекту внесення змін до генерального плану міста Запоріжжя
№ п/п Місце проведення заходу Дата проведення Відповідальні
1 Актова зала будівлі районної адміністрації Запорізької міської ради по Жовтневому району 22.02.2012,
о 9-30 Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради,
районна адміністрація Запорізької міської ради по Жовтневому району
2 Актова зала будівлі районної адміністрації Запорізької міської ради по Заводському району 24.02.2012,
о 9-30 Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради,
районна адміністрація Запорізької міської ради по Заводському району
3 Актова зала будівлі районної адміністрації Запорізької міської ради по Комунарському району 29.02.2012,
о 9-30 Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради,
районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району
4 Актова зала будівлі районної адміністрації Запорізької міської ради по Ленінському району 02.03.2012,
о 9-30 Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради,
районна адміністрація Запорізької міської ради по Ленінському району
5 Актова зала будівлі районної адміністрації Запорізької міської ради по Орджонікідзевському району 14.03.2012,
о 9-30 Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради,
районна адміністрація Запорізької міської ради по Орджонікідзевському району
6 Актова зала Запорізького
багатопрофільного ліцею №99
(вул. Гудименка, 13-а) 16.03.2012,
о 9-30 Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради,
районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району
7 Актова зала будівлі районної адміністрації Запорізької міської ради по Шевченківському району 21.03.2012, о 9-30 Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради,
районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району

 

 

 

 

8. У зв’язку з формуванням складу погоджувальної комісії для вирішення спірних питань при отриманні пропозицій до проекту внесення змін до генерального плану міста Запоріжжя пропозиції щодо її складу надавати до департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради (69037, м. Запоріжжя, вул. Зелінського, 3, кім. 207).
9. Запитання щодо відповідності розміщення об’єктів підприємницької діяльності, об’єктів громадської, житлової та промислової забудови положенням Генерального плану надавати в письмовому вигляді до департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради (69037, м. Запоріжжя, вул. Зелінського, 3, кім. 208) з наступною інформацією:
– назва існуючого (чи майбутнього) об’єкта;
– функціональне призначення об’єкта;
– адреса знаходження чи схема розташування об’єкта з прив’язкою до вуличної мережі та координатами з GOOGLE;
– прізвище, ім’я та ім’я по батькові, адреса для відповіді на запитання та номер телефону, факсу чи адреса електронної пошти.
Відповідь надається протягом тижня з моменту надходження запитання.