Санепідслужбою Запоріжжя здійснюється постійний цілодобовий контроль за якістю атмосферного повітря житлових районів міста, води відкритих водойм, ґрунту, поводженням із промисловими відходами, а також проводиться вивчення неінфекційної захворюваності у зв’язку із забрудненням навколишнього середовища. Традиційно “ЗС” представляє результат цієї діяльності.
Основною причиною забруднення атмосферного повітря міста залишаються застарілі технології та устаткування, на базі яких функціонують підприємства і які не можуть забезпечити дотримання сучасних гігієнічних нормативів, зазначають у санітарно-епідеміологічній станції Запоріжжя.
На території міста зареєстровано понад 240 підприємств, що здійснюють викиди шкідливих хімічних речовин в атмосферне повітря. Галузева структура промисловості Запоріжжя представлена підприємствами практично всіх галузей індустрії: чорної і кольорової металургії, авіаційної промисловості, машинобудування, легкої, харчової промисловості, виробництва будівельних матеріалів, поліграфії, а також великими хімічними виробництвами. Крім того, через територію обласного центру проходять великі автотранспортні магістралі.
Тому не дивно, що в атмосфері Запоріжжя виявлено більше 150 хімічних сполук. Багато з них є речовинами, що відносяться до 1–2 класів небезпеки (двоокис марганцю, бенз (а) пірен, з’єднання свинцю, хрому та ін.). Інтенсивне забруднення пилом, фенолом і сірководнем, а також оксидами азоту, фтором і хлором визначає фон цього неблагополуччя.Запорізьке повітря не відповідає санітарним нормам
Нагляд за якістю атмосферного повітря житлових районів здійснюється проведенням підфакельних досліджень у більш ніж 60 умовно фіксованих точках у всіх районах міста.
Згідно з проведеною роботою з оцінки ризику здоров’ю населення у зв’язку із забрудненням атмосферного повітря пріоритетними забруднювачами атмосферного повітря міста є: зважені речовини, двоокис азоту, фенол, фтористий водень, сірководень, сірковуглець, сірчаний ангідрид, мідь та її сполуки, марганець та його сполуки, алюмінію оксид, хлор та його сполуки, акролеїн, ванадій, сірчана кислота, хром та бенз (а) пірен.
Основний внесок у забруднення атмосферного повітря міста вносять промислові підприємства, викиди яких становлять 60–70 відсотків від загального викиду шкідливих речовин. Значний внесок – від 30 до 40 відсотків – вносять викиди автотранспорту, частка викидів якого в загальному валовому викиді щорічно зростає.
Проаналізувавши отримані дані, спеціалісти СЕС відзначають той факт, що на попередньому рівні залишається забрудненість атмосфери такими небезпечними хімічними елементами, як фенол, сірковуглець та сірководень.
Найбільше повітря за 1 півріччя 2012 року було забруднене в Заводському районі, де 19 відсотків усіх досліджень атмосфери перевищували ГДК, та в Жовтневому районі, де 22 відсотки усіх досліджень атмосфери перевищували ГДК.
Вище середньоміського рівня (12 відсотків) атмосферне повітря було забруднене в Орджонікідзевському та Ленінському районах (Шосте селище), де 16 відсотків усіх досліджень атмосфери перевищували ГДК.
Як і в попередні роки, значно нижче середньоміського рівня реєструвалась забрудненість атмосфери в Комунарському та Хортицькому районах.
Оцінка рівня забруднення атмосфери, проведена у відповідності з вимогами п. 8 ДСП-201–97 “Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)”, показала, що рівень забрудненості атмосферного повітря за критерієм показника рівня забруднення залишається “неприпустимим”, а за ступенем небезпеки – “помірно небезпечним”.
Гігієна води відкритих водойм
Державний санітарний нагляд за охороною водойм здійснюється міською СЕС у 5 постійних створах річки Дніпро, а також водоймах 1 і 2 категорій водокористування, включаючи зони рекреації (пляжі) райСЕС. Лабораторні дослідження виконуються по 43 хімічних інгредієнтах і за бактеріологічними показниками.
Санітарний режим річки Дніпро за 6 місяців 2012 року порівняно з аналогічним періодом 2011 року практично не змінився.
Усього досліджено 25 проб на хіманаліз, нестандартних – не виявлено, проти 4,4 відсотка в порівнянні за аналогічний період 2011 року. Залишився практично на попередньому рівні стан річки Дніпро за мікробіологічними показниками. Досліджено 23 проби, відхилень – 1 (4,3 відсотка).
Запорізький грунт: відхилень не встановлено
Державний санітарний нагляд за охороною ґрунту від забруднення промвідходами здійснюється на території міста в 17 точках, а також вибірково на промпідприємствах.
На всіх промислових полігонах ведеться відомчий лабораторний контроль за впливом цих небезпечних об’єктів на навколишнє середовище Запоріжжя. МіськСЕС проводить дослідження атмосферного повітря й ґрунту на промполігонах і їхніх санітарно-захисних зонах. Досліджено 16 проб ґрунту на території міста, в постійних точках спостереження. Відхилення не встановлені, як і за аналогічний період 2011 року.
Поле, магнітне поле...
З контролю за електромагнітним випромінюванням проведено 379 вимірів, перевищення граничнодопустимого рівня відмічалось в 2 випадках (за аналогічний період 2011 року не відмічались). Для зниження впливу неіонізуючого випромінювання міськсанепідстанцією проводиться постійний моніторинг за рівнем напруженості ЭМІ в зоні впливу радіотехнічних об’єктів. Облік і паспортизація всіх його джерел із установленням зон обмеження забудови й санітарно-захисних зон у вигляді санітарного паспорта проводиться облСЕС. За рівнем еквівалентного (автотранспортного) шуму виміри виконано в 74 точках на найбільших автомагістралях міста, в 31 випадку відмічались перевищення – 41,8 відсотка (1 півріччя 2011 року – 56,3 відсотка).
Проблемні питання
Якість атмосферного повітря за 6 місяців 2012 року порівняно з аналогічним періодом 2011 року покращилась – 9 відсотків відхилень проти 12 відсотків за аналогічний період 2011 року. В той же час, як відзначають у СЕС, причина такого процесу – зупинка ряду цехів та підприємств міста. Так, зупинена коксова батарея 1-БІС коксового цеху ВАТ “Запоріжкокс”. Практично зупинено ВАТ “ЗАлК”. Не працює електролізний цех, законсервовано цех СПЦ-1 на ВАТ “Дніпроспецсталь”. На ВАТ “Запоріжферосплав” зупинено цех № 4, об’єми виробництва знижено до 30–50 відсотків.
Однак, незважаючи на зазначене, показники якості навколишнього середовища у житлових районах міста залишаються такими, що не відповідають вимогам санітарного законодавства.
Основною причиною забруднення атмосферного повітря міста залишаються застарілі технології та устаткування, на базі яких функціонують підприємства і які не можуть забезпечити дотримання сучасних гігієнічних нормативів.
Очисні споруди підприємств уловлюють, в основному, тільки пил, у той час як найбільш шкідливі з’єднання – аерозолі важких металів, акролеїн, окисли азоту, вуглецю, фенол, сірчані, фтористі сполуки та інші – викидаються практично без очищення.
Розташування основного промислового вузла з навітряної сторони стосовно житлових районів міста сприяє їхній загазованості. Велика частка неорганізованих (т.з. фонарних) викидів на промпідприємствах сприяє загазованості житлових районів. У світовій практиці подібні питання давно вирішено шляхом застосування нових, екологічно чистих технологій виробництва. Ситуацію загострює перехід підприємств на неекологічне пальне (вугілля, мазут), неритмічна робота технологічного устаткування, що є джерелом додаткового забруднення атмосферного повітря.
Наше місто перебуває в кліматичних умовах, для яких характерне несприятливе розсіювання (НМУ) шкідливих викидів, особливо у нічний час (температурні інверсії, штилі й т.і.), що призводить до накопичування викидів підприємств у житлових районах. У той же час вартість електроенергії у денний час стимулює підприємства працювати з найбільшою інтенсивністю в нічний час, зазначають представники СЕС.
Не зменшується навантаження в межах міста на річку Дніпро. Якість стоків після шламонакопичувача ВАТ “Запоріжсталь” (“червона вода”) не відповідає санітарним вимогам, зливові стоки з території міста практично не очищуються.
Шлаковий відвал “Чорна гора” розмивається водами річки Дніпро і може бути суттєвим чинником хімічного забруднення річки.
Дно річки Дніпро в межах міста повністю засмічене пластиковим сміттям. У світовій практиці дане питання вирішується обмеженням використання пластикових пляшок, пакетів та посуду. Вказані фактори негативно впливають на санітарний стан води і рекреаційні зони та становлять загрозу здоров’ю населення міста, що зобов’язує санепідслужбу вимагати виконання додаткових заходів з покращання ситуації.
Промполігон чотирьох підприємств (ВАТ “Запоріжсталь”, ВАТ “Запоріжферосплав”, ВАТ “Запоріжкокс”, ВАТ “Дніпроспецсталь”) у балці Середній розміщено у зоні санітарної охорони II поясу поверхневого джерела водопостачання й водопровідних споруд Запоріжжя, що суперечить санітарним вимогам. Через територію полігона проходять 4 водоводи (Д – 800–1200 мм), які в минулому не раз підтоплювалися водами озер, що утворилися на території полігона, і забруднені токсичними речовинами, які вимиваються зі складованих на полігоні відходів. При аварійних ситуаціях попадання цих вод у водоводи може привести до забруднення питної води й непередбачених наслідків. Зазначене питання вимагає невідкладного вирішення.
Тенденція збільшення кількості автотранспортних засобів приводить до інтенсифікації транспортних потоків і зростання рівнів шумового фактора. Крім того, ущільнення міської забудови, насичення житлових і суспільних будинків устаткуванням й іншими технічними засобами також призводить до збільшення шуму в приміщеннях житлових будинків. Порушує вимоги п. 4.10 “Державних санітарних правил планування та забудови населених місць” № 173 від 19 червня 1996 р. розповсюджена практика використовування подвір’я багатоповерхової житлової забудови у якості автостоянок.
Висновок СЕС з цього питання такий: значна кількість відхилень від нормативного рівня шуму при інструментальних дослідженнях та негативний вплив цього фактора на здоров’я населення потребує врахування даного питання при розробці проектів детального планування та забудови міста, розвитку автотранспортних магістралей та при плануванні реконструкцій і ремонтів вулиць міста.
У складі екологічного поста міськсанепідстанції виділено телефон: 34–46–40, за яким жителі міста цілодобово, включаючи вихідні й святкові дні, можуть одержати інформацію стосовно санітарно-гігієнічної ситуації. Екологічним цілодобовим постом за звітний період принято більш ніж 540 повідомлень мешканців міста, в основному, про забруднення атмосферного повітря.
Однією із причин напруженої екологічної ситуації в місті є те, що діюча система регулювання та охорони навколишнього середовища складна й малоефективна. У першу чергу це стосується нормативів на викиди забруднюючих речовин і економічного механізму, який би стимулював підприємства до реалізації природоохоронних заходів. Діюче природоохоронне законодавство не враховує ступінь збитку індивідуальному здоров’ю людини, ступінь відповідальності за нього суб’єктів господарської діяльності й, тим більше, компенсації цього збитку.