Серед ключових прав, гарантованих Конституцією України, найважливішим для респондентів сьогодні є право захищати своє життя (58%).

Свобода слова найважливіша для 32%, право на особисту недоторканість – для 30%, право на працю – для 27%, право на соціальний захист – для 25%, право на власність для 21%. Право на пересування найважливіше для 14%, судовий захист – 13%, на освіту – 11%, на безпечне довкілля – 8%, свободу віросповідання – 7%, на підприємницьку діяльність – 6%.

Понад 90% опитаних згодні з тезою, що свобода є однією з головних цінностей для українців.

За даними одинадцятого загальнонаціонального опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» в травні 2022 року.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,5%. Терміни проведення: 16 травня 2022 р.

Опитування проведене на замовлення громадської ініціативи «Український арсенал свободи».

____

Посилання на наш Телеграм-канал