На актуальні питання про пенсії відповідає начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Запорізькій області Анатолій Казачук.
– Минулого року стартувала пенсійна реформа. Охарактеризуйте, будь ласка, основні нововведення з прийняттям нового закону. Чи відбулися зміни в пенсійному забезпеченні осіб, яким пенсію було призначено раніше, але вони продовжують працювати?
– Пенсії, призначені до набрання чинності цього закону, будуть виплачуватися в тих же розмірах, без змін, за винятком новопризначених спеціальних пенсій. Це не торкнеться пенсіонерів, яким за старими нормами були призначені спеціальні пенсії і які на момент введення в дію Закону (1.10.2011) працювали на посадах, які дають право на ці спеціальні пенсії.
– Чи обмежуються надто великі розміри пенсій, та кого це торкнеться? Чи стосується це тих, хто оформив пенсію до прийняття закону?
– Щодо обмеження надвисоких пенсій хочу повідомити, що максимальний розмір пенсії встановлений на рівні 10 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, це 822 грн. Обмеження стосується всіх категорій пенсіонерів, незалежно від того, за нормами якого закону їм призначено пенсію.
Оскільки закон не має зворотної дії, обмеження пенсій максимальним розміром не стосується пенсіонерів, яким призначили пенсію до прийняття цього закону.
– Які зміни щодо обчислення страхового стажу відбулися після 1 жовтня 2011 року?
– Законом дійсно передбачено підвищення мінімально необхідного страхового стажу для отримання пенсії за віком з 5 до 15 років, і нормативна тривалість страхового стажу для призначення повної пенсії за віком для жінок з 20 до 30 років і для чоловіків з 25 до 35 років.
Для довідки відзначу, що в області сьогодні лише 0,6 % від загального контингенту пенсіонерів мають страховий стаж менше, ніж 15 років і 15 % мають стаж менше, ніж 30 років у жінок та 35 років у чоловіків.
– А які зміни відбулися в механізмі обчислення пенсій і чи збережено збільшення вартості 1 року стажу на рівні 1,35 відсотка?
– Треба сказати, що основні принципи солідарної системи пенсійного забезпечення залишилися незмінними, розмір пенсії все також розраховується залежно від заробітної плати і тривалості страхового стажу. Що стосується страхового стажу, то вартість одного року стажу роботи збережено на рівні 1,35 відсотка.
– Чи зменшено вік виходу на пенсію, якщо жінка народила трьох дітей, та чи передбачені у зв’язку з цим надбавки до пенсії?
– Чинним пенсійним законодавством збережено право жінкам, які народили п’ятеро або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, і матерям інвалідів з дитинства, які виховали їх до цього віку на призначення дострокової пенсії за віком на 5 років при наявності не менш ніж 15 років страхового стажу. Підвищення пенсійного віку на вказану категорію осіб не поширюється. Збережені також, що раніше діяли, норми щодо віку та наявності спеціального стажу для призначення пенсій за вислугу років і пенсій на пільгових умовах (за списками № 1 і 2).
– Чи зараховують до страхового стажу період догляду за дитиною до трирічного віку?
– Страховий стаж – це період, протягом якого особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Особи, які отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, підлягають державному пенсійному страхуванню. Відповідно, період отримання допомоги зараховується до страхового стажу.
Також законом збережено існуючі правила “оптимізації” заробітку: з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, виключається період до 60 календарних місяців страхового стажу підряд за умови, що зазначений період становить не більше ніж 10 % від тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі.
Для жінок, які здійснювали догляд за дитиною до трирічного віку, за їх бажанням, можливо виключати із заробітної плати, яка враховується для розрахунку пенсії, період догляду за дитиною до 3-річного віку.
Крім того, розширено коло осіб, яким можливо виключати додатково інші періоди стажу. Так, за бажанням пенсіонера можуть бути виключені періоди строкової військової служби, навчання, догляду за інвалідом І групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує стороннього догляду, догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми, але не довше, ніж до досягнення кожною дитиною трирічного віку, а також період перебування на обліку в центрі зайнятості і отримання допомоги по безробіттю. Але в будь-якому випадку, період, за який враховується заробітна плата, не може бути менший, ніж 60 календарних місяців.
– За який період страхового стажу враховується заробітна плата при призначенні пенсії за нормами нового закону?
– Відповідно до статті 40 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року. У разі, коли страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року, менше 60 місяців, а також за бажанням пенсіонера і за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами в період до 1 січня 2016 року, для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року незалежно від перерв і за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року.
– Чи призначають пенсії за вислугу років незалежно від віку працівникам освіти та охорони здоров’я?
– Залишаються незмінними норми для призначення пенсії за вислугу років незалежно від віку працівникам освіти, охорони здоров’я і соціального забезпечення, артистам і спортсменам (про що ми вже говорили). Однак цій категорії осіб надана можливість відстрочити призначення пенсії за вислугою років за відповідну компенсацію. Так, якщо особи, які на день досягнення пенсійного віку, визначеного статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, працювали в установах державної та комунальної форми власності на посадах, які дають право на пенсію за вислугу років відповідно до пунктів “е”-”з” ст. 55 Закону України “Про пенсійне забезпечення” і мають стаж (чоловіки – 35, жінки – 30 років) у цих посадах, якщо їм раніше не призначалася пенсія, при призначенні пенсії за віком виплачується грошова допомога в розмірі 10 місячних пенсій станом на день призначення пенсії.
– Який порядок проведення перерахунку пенсій після 1 жовтня 2011 року пенсіонерам, які відпрацювали після призначення (попереднього перерахунку) пенсії два роки?
– У разі, якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, проводиться перерахунок пенсії з урахуванням не менше 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, незалежно від перерв у роботі.
Перерахунок пенсії здійснюється з заробітної плати (доходу), з якої було обчислено пенсію.
За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії проводиться з заробітної плати за період страхового стажу, зазначеного у частині 1 ст. 40 Закону:
– за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року;
– за бажанням пенсіонера і за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами в період до 1 січня 2016 року або у випадку, якщо страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року, менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року незалежно від перерв, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), що враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.
– Який показник середньої заробітної плати будуть застосовувати для призначення пенсії з 1 січня 2012 року?
– У статті 40 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” з 1 жовтня 2011 року внесено зміни, якими передбачено, що під час призначення пенсії будуть застосовувати показник середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії.