Розробка стратегії розвитку Запоріжжя виходить на фінальний етап. Нагадаємо, робота над проектом розпочалася ще в 2016 році. Основне навантаження в створенні Стратегії розвитку Запоріжжя взяли на себе члени Координаційної ради. Але, за словами заступника міського голови Валерія Еделєва, родзинка цього проекту в тому, що в його основу включені не тільки побажання влади, а й думки містян. До обговорення документа на всіх етапах активно залучалася громадськість та експерти. Створенню проекту передували дослідження в сфері економіки та інших галузях міста, а також вивчення громадської думки.
– Всі побажання містян відображені в цьому документі. Останні зміни, які будуть внесені в ході роботи координаційної ради, будуть враховані і доопрацьовані. Я впевнений, що документ буде відображати основні напрямки розвитку міста. Його буде винесено на найближчу сесію міської ради на затвердження депутатів, – розповів Валерій Еделєв.
Місто здорового довкілля та ресурсозбереження
Особливе місце в проекті приділили екології. В частині поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) місто планує реалізовувати концепцію «Від захоронення до повної утилізації», в основу якої покладено максимальне використання відходів для отримання додаткових джерел енергії. Місто також буде готуватися до впровадження сортування відходів та будівництва переробного підприємства з повним циклом переробки.
За стратегією, у місті мають сформувати оптимальну систему полігонів для зберігання та захоронення відходів. Для цього необхідно завершити будівництво полігону ТПВ №3 на території Сонячної сільської ради, також створити сучасні підприємства з переробки ТПВ. В галузі переробки вторинних ресурсів мають бути створені умови для малого та середнього бізнесу. Якщо ці завдання будуть виконані, то до 2027 року у місті буде створено систему ресурсоефективного та економічно вигідного поводження з відходами.
Для скорочення викидів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел у стратегії розвитку Запоріжжя запланований перехід промисловості на більш сучасні та менш шкідливі для довкілля технології виробництва. Щодо забруднення повітря транспортом, то тут планується розбудова раціональної системи транспортного сполучення відповідно до Генерального плану міста, перегляд маршрутів міських перевезень, а також надання пріорітетності використання електротранспорту (тролейбусів, трамваїв, електробусів) та збільшення на маршрутах міста транспорту великої та середньої пасажиромісткості.
Безпечне та ощадне водопостачання для міста можливе через покращення системи комунального водопостачання та водовідведення КП «Водоканал». Місто планує впровадження замкнених циклів, використання локальних очисних споруд для зливових стоків, що призведе до зменшення обсягів забору води, а також запровадження схем повторного використання води для технічних потреб. Необхідним є організація екологічно безпечного каналізування. Планується поетапна реконструкція мулових ставків з застосуванням сучасних технологій для їх оздоровлення. Буде забезпечено припинення експлуатації полів фільтрації на острові Хортиця.
Для поліпшення стану малих річок та річки Дніпро планується щорічно здійснювати заходи щодо відновлення й підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану малих річок шляхом очищення русл, очищення та укріплення берегової лінії, скорочення (припинення) скидів у малі річки забруднених зворотних вод, забезпечення режиму припустимої господарської діяльності у межах прибережних захисних смуг.
В рамках даної стратегії планується здійснення заходів з ефективного використання енергоресурсів у житловому фонді та будівлях бюджетної сфери за умови збереження й підвищення комфорту перебування.
Місто підприємництва та креативної економіки
Структура економіки міста й надалі буде представлена комплексом підприємств важкої промисловості, однак її розвиток передбачає найширше застосування принципів інженерної екології.
Також передбачається забезпечення рівних конкурентних умов для бізнесів з високим рівнем наукоємності та застосування технологій, дружніх до довкілля. Стратегія передбачає створення технопарків, промислових бізнес-інкубаторів для забезпечення максимально сприятливих умов для підприємств машинобудівної галузі, виробництва високоточного обладнання. Забезпечуватимуться умови для взаємодії бізнесу та науковців, будуть створюватися майданчики для презентації наукових досліджень (віртуальні виставки).
Аби Запоріжжя стало містом розвиненого підприємництва, необхідно створити і сприятливий бізнес-клімат. Тому у стратегії заплановано удосконалення системи надання адміністративних послуг підприємництву, зменшення регуляторного впливу на бізнес за умов удосконалення регуляторної діяльності міської ради та забезпечення прозорості розподілу й використання комунальних ресурсів для підприємницької діяльності. Це досягатиметься шляхом розміщення у вільному доступі постійно оновлюваних баз даних, створення максимально сприятливих умов для самозайнятості населення, впровадження використання цифрових підписів, перехід на електронний документообіг, дерегуляцію підприємницької діяльності.
Всебічна підтримка бізнесу здійснюватиметься шляхом просування інформації про місцевого виробника на міжнародному рівні. В рамках досягнення оперативної цілі у співпраці із торгово-промисловою палатою буде організовано постійне інформування суб’єктів МСП щодо тенденцій світових ринків, організовано взаємодію з посольствами визначеного кола країн для організації презентації місцевих бізнесів в країнах – можливих імпортерах.
Велика увага буде приділятися освіті, підготовці та навчанні робочих кадрів.
Також у Запоріжжі будуть формувати простір для креативної економіки. У нас будуть створені максимально сприятливі умови для розвитку таких напрямків, як ІТ та зелені технології, електромобілебудування. Велика увага буде приділена розвитоку ділових і наукових зв’язків напряму Дніпро – Кривий Ріг – Запоріжжя. Міста можуть розвиватися в напряму один до одного як в просторовому сенсі так і в сенсі загального розвитку, з урахуванням логістичних потреб, економічної, наукової взаємодії, розвитку туризму.
Ще одним бізнес-напрямком, яким Запоріжжя буде плідно займатися найближчі десять років, – туризм. До 2027 року ми маємо стати відомим та популярним центром туризму з розвиненою інфраструктурою та власним продуктом.
Місто зручної, безпечної та креативної урбаністики
Також за стратегією планується, що до 2027 року Запоріжжя стане безпечним в техногенному, екологічному, соціальному сенсі. Відбуватиметься поступове «розмивання» образу промислового міста, формування інтелектуального, креативного, сповненого духовності, гендерно чутливого міського простору. Напрям пропонується розвивати за стратегічними цілями, які загалом забезпечуватимуть підвищення якості транспортного сполучення, доступність міського простору, забезпечуватимуть новий рівень благоустрою.
Важливою складовою розвитку транспортної доступності міста є Запорізький міжнародний аеропорт (КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя»), подальший розвиток якого спрямований на збільшення внутрішніх та міжнародних авіаперевезень.
Також до 2027 року має бути зроблений перерозподіл транспортних потоків на території міста з метою їх оптимізації, розвитку системи пересадочних вузлів пасажирського транспорту, впровадженню проектів з підвищення доступності споруд вокзалів, логістичної інфраструктури усіх видів міжміського сполучення.
Слід модернізувати систему світлофорів, дорожніх розв’язок і впровадити автоматизовану систему керування дорожнім рухом, а також сучасну систему паркування в громадських місцях, що передбачає скорочення кількості автостоянок та паркувальних майданчиків в центрі міста, житлових забудовах, рекреаційних зонах.
Розвиток транспортної мережі міста та забезпечення рівня доступності відбуватиметься через оновлення рухомого складу ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс» шляхом закупівлі та реконструкції авто- та електротранспорту у тому числі, з урахуванням потреб осіб з обмеженими можливостями (зокрема, низька підлога).
Заплановано добудову розпочатого мосту та організація інших транспортних розв’язок. Щороку на території Запоріжжя обслуговуються мости в кількості 55 од. В 2017 році заплановані роботи з будівництва та реконструкції на трьох об’єктах.
Одним із шляхів скорочення викидів в атмосферне повітря є розвиток велотранспорту та створення умов для його імплементації в інфраструктуру міста.
Також громадяни міста вимагають розвитку територій зелених насаджень загального користування, прибудинкового озеленення, підвищення рекреаційної привабливості паркових зон міста. Необхідно сформувати концепцію озеленення міста, у якій передбачити максимально можливе збільшення площі зелених насаджень і повне накриття відкритого ґрунту трав’яним покриттям або мульчею (подрібненою деревиною).
Необхідна концепція щодо зменшення кількості рекламних вивісок і банерів по всій території міста та впровадження пілотних проектів «Відновлення історичного вигляду кварталу».
Розвиток інфраструктури міста має відповідати також потребам зростаючого потоку туристів і включати проекти з розвитку туристичної інфраструктури.
Впровадження проектів з оновлення архітектурного образу міста передбачає його розвиток як модернового, з новим підходом до архітектурних і просторових рішень, з максимальним збереженням привабливих краєвидів, історичних ареалів і окремих пам’яток архітектури, історії, оскільки Запоріжжя включено до Списку історичних населених місць України.
Задля безпеки громадян та гостей міста має бути створена система відеоспостереження за територіями та об’єктами міста в усіх місцях громадського користування з можливістю здійснення пошукових завдань в масиві отриманої з камер відеоспостереження інформації та її аналізу за заданими критеріями. Передбачається відновлення системи сховищ та екстреного сповіщення населення.
У кожному районі містяни матимуть змогу займатися спортом на сучасних спортивних майданчиках у кожному районі міста. Одночасно розвиватимуться можливості для розвитку олімпійських видів спорту, традиційних для міста. Місто має розвивати та робити благоустрій паркових зон. Вокзали, ВУЗи, парки, місця громадського відвідування мають перетворюватися на зони інформаційної доступності з WI-Fi та місцями для підзарядки гаджетів.
Окрему увагу необхідно приділити туристичним можливостям о. Хортиця.
Місто високої якості життя
У місті має бути створений освітній простір, що відповідає викликам сучасності. Для цього потрібно розробити систему конкурентоспроможної освіти у відповідності до потреб ринку праці та розвитку особистості. Має бути якісне та повноцінне технічне забезпечення єдиного освітнього простору в межах освітніх округів, оптимальна мережа навчальних закладів міста для задоволення освітніх запитів громади. Має відбуватися періодична модернізація технічної бази навчальних закладів міста, а також мають бути створені умови для он-лайн освіти. Потрібно розбудувати систему безперервної освіти: освіти для учасників АТО, інститутів третього віку, соціалізації незахищених верств.
Планується також оптимізувати систему охорони здоров’я, аби у місті якісні медичні послуги були доступні кожному.
І найголовніше розбудова сучасного управління містом на засадах управління якістю передбачає найширше застосування інструментів забезпечення прозорості усіх процесів – від формування та виконання бюджету, зокрема бюджет участі до управління ресурсами територіальної громади.
У Запоріжжі передбачається передбачається впровадження та забезпечення публічності механізмів «е-дата», інструменту «Відкрите місто».
Замість висновку
Як розповів газеті «Запорозька Січ» Валерій Еделєв, проблеми, які зараз є у Запоріжжя характерні для більшості міст світу, але у нас вони найбільш яскраво виражені, у зв’язку зі поганим станом економіки. В чому суть проекту «ПРОМІС»? В тому, що цей проект підготований завдяки діалогу з містянами, він ставить міській владі основні цілі для реалізації до 2027 року. А вже шляхи досягнення цих стратегічних задач будуть вирішуватися у процесі життя міста з кожним роком.