За звітний період до бюджету міста надійшло 1 289,9 млн.грн., в тому числі податків і зборів до загального фонду бюджету – 709,1 млн.грн. (планові показники виконані на 102,5 відсотка), спеціального – 47,7 млн.грн. (101,0 відсотка до плану) та офіційних трансфертах – 533,1 млн.грн., що становить 96,0 відсотка плану.

Порівняно з відповідним періодом минулого року доходи (без урахування трансфертів) зросли на 249,1 млн.грн. або на 149,1 відсотка. На збільшення надходжень до бюджету міста значною мірою вплинули зміни в податковому та бюджетному законодавстві, прийняті Верховною Радою України наприкінці минулого року.

2

Основним джерелом надходжень загального фонду бюджету міста (без трансфертів) залишається податок на доходи фізичних осіб, його питома вага в обсязі податкових та неподаткових надходжень загального фонду бюджету становить 56,0 відсотків. Обсяг надходжень за звітний період склав 397,2 млн.грн. Темп зростання порівняно з минулорічним показником становить 149,8 відсотка та пов’язаний із збільшенням окремих ставок оподаткування доходів фізичних осіб з 15% до 18%. Крім того, скасований єдиний соціальний внесок, що утримується із заробітної плати працівників (у розмірі 3,6%, 6,1% та інших), в результаті чого збільшилась база оподаткування даним податком. Також на 7,5 млн.грн. або на 61,3 відсотка збільшились надходження податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями.

На місцеві податки і збори припадає 34,0 відсотки доходів загального фонду. Плата за землю є найбільшим джерелом місцевих податків та зборів, її питома вага в цій групі надходжень становить 69,3 відсотка (168,2 млн.грн.). В порівнянні з показниками І кварталу минулого року надходження зросли на 64,3 млн.грн., що пояснюється, насамперед, індексацією грошової оцінки землі (коефіцієнт індексації в поточному році – 1,433) та запровадженням нової нормативної грошової оцінки землі.

Значно зросли надходження по єдиному податку. До бюджету надійшло 69,3 млн.грн. цього податку, що на 23,5 млн.грн. більше минулорічних показників. Зазначене стало наслідком збільшення в поточному році ставок податку: з 2% до 3% (у разі сплати ПДВ) та з 4% до 5% (у разі включення ПДВ до складу єдиного податку) та зростання надходжень по І, ІІ групах платників у зв’язку із підвищенням розміру мінімальної заробітної плати.

Також в поточному році джерела наповнення загального фонду бюджету міста поповнили адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та плата за скорочення термінів надання цих послуг. За цими видами доходів бюджет міста отримав 0,1 млн.грн.

Надходження спеціального фонду бюджету міста сформовані за рахунок власних надходжень бюджетних установ (40,0 млн.грн.), надходжень екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності (4,6 млн.грн.), коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту (1,7 млн.грн.), коштів від продажу землі та відчуження майна комунальної власності (1,3 млн.грн.) тощо. Обсяг доходів бюджету розвитку склав 3,0 млн.грн.

Видатки бюджету міста проведено в обсязі 1 057,0 млн.грн., в тому числі по загальному фонду – 1 002,2 млн.грн., або 87,3% планових показників на відповідний період, по спеціальному фонду – 54,8 млн.грн., з яких видатки бюджету розвитку – 17,3 млн.грн. До державного бюджету перераховано реверсної дотації в сумі 46,3 млн.грн., що дорівнює плановим показникам.

3

Майже 85 відсотків загального обсягу витрат склали захищені статті видатків, на які спрямовано 887,2 млн.грн. Виплата заробітної плати здійснювалась своєчасно та в повному обсязі, заборгованість перед працівниками бюджетних установ відсутня.

Зменшення тарифів на оплату теплової енергії, послуг з централізованого гарячого водопостачання на 3,8 відсотка та 3,5 відсотка відповідно, а також проведення розрахунків у квітні за березень зумовило виконання планових показників на рівні 65,3 відсотки.

Невиконання плану діто-днів харчування дітей в закладах освіти, що спричинено, насамперед, введенням карантину для запобігання збільшення рівня захворюваності на грип та ГРВІ, пояснює стан виконання планових показників по видатках на харчування (77,6 відсотка).

В звітному періоді проведено процедури закупівель та укладені договори на закупівлю ліків на загальну суму 20,3 млн.грн.

За функціональною ознакою напрямки використання коштів наведено в діаграмі.

4

На забезпечення функціонування та розвиток установ соціально-культурної сфери витрачено 548,6 млн.грн., що становить 51,9 відсотка загального обсягу витрат, в тому числі на освіту – 322,8 млн.грн., охорону здоров’я – 184,9 млн.грн., культуру – 25,6 млн.грн., фізичну культуру і спорт – 9,2 млн.грн., утримання та здійснення заходів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 0,7 млн.грн., Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – 5,4 млн.грн.

На реалізацію державних та міських програм соціального захисту витрачено 319,5 млн.грн., з яких за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету – 302,4 млн.грн.

Кошти субвенцій спрямовані на надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям у сумі 146,6 млн.грн., надання пільг і субсидій населенню при оплаті електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 155,8 млн.грн.

За звітний період скористалися пільгами на житлово-комунальні послуги 64,4 тис.чол. проти 102,8 тис.чол. у відповідному періоді минулого року. Більш ніж в 4 рази зросла кількість домогосподарств, які отримали житлові субсидії, таким правом скористалося понад 85,7 тис. сімей.

В умовах відсутності відповідної субвенції з державного бюджету за рахунок коштів бюджету міста на надання пільг на послуги зв’язку та інших передбачених законодавством пільг профінансовано 0,4 млн.грн. Цими пільгами скористалось 11,0 тис.чол. На компенсацію пільгового перевезення окремих категорій громадян автомобільним, залізничним та міським електротранспортом використано 9,2 млн.грн. Крім того, з метою забезпечення належної та безперебійної роботи ЗКП МЕТ “Запоріжелектротранс” надано фінансової підтримки на суму 16,4 млн.грн.

В рамках реалізації заходів міських цільових програм на соціальний захист населення та підтримку ветеранських організацій міста витрачено 1,0 млн.грн. Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги, проведені на суму 0,7 млн.грн.

Видатки на житлово-комунальне господарство склали 83,4 млн.грн. На заходи з благоустроюй міста використано 11,9 млн.грн. та спрямовано на забезпечення зовнішнього освітлення міста, догляд за зеленими насадженням, поточний ремонт та обслуговування фонтанів, енергопостачання парків, засобів регулювання дорожнього руху тощо. На оплату робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг з бюджету міста витрачено 11,2 млн.грн.

Видатки на капітальний ремонт житлового фонду склали 4,7 млн.грн., будівництво, реконструкцію та ліквідацію аварійного стану об’єктів житлово-комунального господарства – 5,6 млн.грн., також надано фінансову підтримку комунальним підприємствам галузі на суму 50,0 млн.грн.

В звітному періоді розпочаті процедури закупівель на капітальний ремонт доріг, житлових будинків та будівництво і реконструкцію об’єктів бюджету розвитку на загальну суму понад 120,0 млн.грн.

За даними звітності про виконання бюджету міста за 1 квартал поточного року кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду склала 210,3 млн.грн., в тому числі по загальному фонду бюджету – 208,7 млн.грн.,з яких заходи з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету – 207,1 млн.грн., спеціальному фонду – 1,5 млн.грн.