Наших читачів консультують юристи Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Запорізькій області

Питання:
«Доброго дня! У мене брат служить за контрактом в українській армії в зоні АТО. Я вчуся в університеті. Рідних у мене немає (сирота) з під опікунства вже вийшла і єдиним є брат, який мене підтримує матеріально. Мені відомо, що є закон 425- (XIII) від 14.05.15 «Про внесення змін до деяких Законів України …», згідно з яким для таких за соціальним статусом людей можливий перехід на бюджетну форму навчання з контрактної. Але у деканаті мені сказали, що за цим законом пільги для родичів-учасників АТО, зокрема на таких членів сім’ї, як «сестра» не поширюється. Підкажіть, будь ласка, чи є якийсь правовий вихід із цієї ситуації?»
Юлія

Відповідь:
«На Ваше звернення від 04.11.2016 з питання безкоштовного навчання у вищому навчальному закладі дитини-сироти, Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Запорізькій області повідомляє таку інформацію.

Згідно пункту 4 Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти» №425-VІІІ від 14.05.2015, статтю 44 Закону України «Про вищу освіту» доповнено частиною сімнадцятою такого змісту:
«17. Держава забезпечує особам, визнаним учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та їхнім дітям, дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, дітям, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту, дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи, у тому числі дітям, які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах, – до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, державну цільову підтримку для здобуття вищої освіти у державних та комунальних навчальних закладах».

З вищевказаного вбачається, що пільги передбачені частиною сімнадцятою статті 44 Закону України «Про вищу освіту» не розповсюджуються на сестер учасників бойових дій.

Відповідно частини 3 статті 8 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (далі – Закон) право на повне державне забезпечення в навчальних закладах мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, віком до вісімнадцяти років та особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, при продовженні навчання до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів.
Державне утримання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа – повне забезпечення відповідно до державних соціальних стандартів матеріальними та грошовими ресурсами дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа для задоволення їх життєво необхідних потреб та створення умов для нормальної життєдіяльності ( абзац двадцятий статті 1 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).

Відповідно статті 8 Закону держава здійснює повне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа. Допомога та утримання таких дітей не може бути нижчою за встановлені мінімальні стандарти, що забезпечують кожній дитині рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального та соціального розвитку на рівні, не нижчому за встановлений прожитковий мінімум для таких осіб.

Право на повне державне забезпечення в навчальних закладах мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, віком до вісімнадцяти років та особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, при продовженні навчання до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів.

Особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються, крім повного державного забезпечення виплачується стипендія в розмірі, який на 50 відсотків перевищує розмір стипендії у відповідному навчальному закладі, а також виплачується 100 відсотків заробітної плати, яка нарахована в період виробничого навчання та виробничої практики.

Особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються, до завершення навчання виплачується щорічна допомога для придбання навчальної літератури в розмірі трьох місячних стипендій. Виплата зазначеної допомоги здійснюється протягом 30 днів після початку навчального року за рахунок коштів, що передбачаються для навчальних закладів у відповідних бюджетах.

Вартість повного державного забезпечення у грошовому еквіваленті для дітей віком від народження до трьох років, від трьох до семи років, від семи до десяти років, від десяти до чотирнадцяти років, від чотирнадцяти до вісімнадцяти років та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до двадцяти трьох років визначається відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум».
Державні соціальні стандарти, нормативи споживання, нормативи забезпечення є однаковими для всіх дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа, незалежно від форми їх влаштування та утримання, і затверджуються відповідно до законодавства.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи із їх числа звільняються від плати за навчання в державних і комунальних навчальних закладах усіх рівнів (стаття 39-1 Закону).
Згідно статті 12 Закону органи опіки та піклування забезпечують вирішення питань щодо соціального захисту і захисту особистих, майнових, житлових прав та інтересів дітей.

Безпосереднє ведення справ та координація діяльності стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, покладаються на служби у справах дітей. Служба у справах дітей бере участь у здійсненні заходів щодо соціального захисту і захисту прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і несе відповідальність за їх дотримання, а також координує здійснення таких заходів.

Враховуючи вищевказане, за офіційним роз’ясненням щодо порушених у Вашому зверненні питань пропонуємо звернутися до відповідного відділу служби (управління) у справах дітей Запорізької міської ради за місцем проживання».

Додатково повідомляємо телефони, поштові та електронни адреси служби (управління) у справах дітей:
Запорізької обласної державної адміністрації: пр.Соборний, 164, м.Запоріжжя, 69107, slujba zobl@ukr.net, тел. 239-02-51;
Запорізької міської ради: вул. Зелінського, 3, м.Запоріжжя, 69037, e-mail: ssd_zmr@ukr.net, тел. 224-30-42.
Дане роз’яснення Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Запорізькій області носить виключно інформаційний характер.

Для отримання консультацій чи роз’яснень з правових питань можна звертатися безпосередньо до:
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Запорізькій області:
– телефон: (061) 224-44-50
– е:mail: office.zaporizhya@legalaid.gov.ua
– віртуальна приймальня Рубрика: «Поставити питання юристу» на сайті Регіонального центру http://zaporizhya.legalaid.gov.ua