ТОВ “Мокрянський кам’яний кар’єр № 3” заявляє про наміри отримати дозвіл про внесення змін до дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами проммайданчика № 2, дробарний цех, що розташований за фактичною адресою: 69013, м. Запоріжжя, Шевченківський район, вул. Загірська, 15. Корегування проводиться у зв’язку з введенням в експлуатацію нових джерел викидів та впровадженням заходів щодо зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Основні забруднюючі речовини: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, потенційні валові викиди яких становлять 19,348 т/рік.
Пропозиції та зауваження направляти впродовж 30 днів із моменту публікації об’яви у відділ роботи із зверненнями громадян за адресою: 69107, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 164, к.104, тел.: (061) 224–65–63, 239–05–76.
Контактна особа на підприємстві – начальник відділу охорони праці та ОНС Г. А. Яланська, тел.: (061) 287–81–28.