Міський голова оголошує конкурс в управлінні комунального господарства та дорожнього будівництва Запорізької міської ради на заміщення вакантних посад:
– головного спеціаліста відділу дорожнього будівництва та нагляду;
– головного спеціаліста відділу правового забезпечення та договорів.
У конкурсі можуть взяти участь особи, які мають вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3 років, мають навички роботи на комп’ютері, володіють державною мовою.
Для участі у конкурсі необхідно подати заяву про участь у конкурсі, особову картку, копію документа про освіту, засвідчену нотаріально або в іншому встановленому законодавством порядку, копію паспорта, медичну довідку про стан здоров’я за формою, встановленою МОЗ, 2 фотокартки (4×6), декларацію про майно, доходи, витрати, зобов’язання фінансового характеру щодо себе та членів своєї сім’ї за 2011 рік.
Термін подання заяв – ЗО днів від дня опублікування оголошення.
Документи подавати за адресою: 69037, м.Запоріжжя, вул.Сорок років Радянської України, 46-а, телефони для довідок: 223–75–58, 223–75–53.