Проектом передбачається підключення печі № 8 до існуючої газоочисної установки ф. “CVS Makina” в ЕСПЦ № 3 ПАТ “Дніпроспецсталь”. Здійснення проектних рішень дозволить значно знизити викиди забруднюючих речовин у твердій фазі.
На даний час у сталеплавильному цеху № 3 у робочому стані є три електродугові печі типу ДСВ-50 № 2, 3, 8 і дві установки піч-ківш: № 9 і фірми “Даніелі”.
У 2012 році в ЕСПЦ-3 був встановлений рукавний фільтр виробництва ф. “CVS Makina” (Туреччина).
Існуюча газоочистка за піччю № 8 не відповідає сучасним нормам і вимогам як за ступенем очищення (85–90 %), так і за обсягом уловлювання димових газів.
Після підключення печі № 8 до газоочисної установки ф. “CVS Makina” разом з печами №№ 2, 3, скоротяться викиди твердої складової пічних газів сумарно на 604,3 т/рік.
Проектом II черги передбачається відбір технологічних газів від роботи печі № 8, підключення газовідвідного тракту до колектора за печами № 2 і № 3 з подальшим очищенням на існуючому рукавному фільтрі. При цьому в роботі можуть перебувати будь-які дві печі із трьох встановлених в ЕСПЦ-3, а також два піч-ковші.
Згідно з “Державними правилами планування і забудови населених пунктів”, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.96, ПАТ “Дніпроспецсталь” віднесено до І класу із санітарно-захисною зоною (СЗЗ) 1000 м.
Сталеплавильний цех № 3 розташований на проммайданчику заводу, в межах його санітарно-захисної зони. Відстань від джерел викидів до найближчої зони житлової забудови становить 1480 м.
Джерелами впливу на навколишнє середовище від об’єкта проектування є викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від обладнання, шумові і вібраційні фактори, утворення відходів виробництва (уловлений пил).
У результаті роботи основного технологічного обладнання в атмосферу у вигляді організованих викидів будуть виділятись азоту двоокис, вуглецю окис, ангідрид сірчистий, речовини у вигляді твердих суспендованих часток, в тому числі з’єднання важких металів.
Валові викиди забруднюючих речовин після проведення підключення печі № 8 до існуючої газоочистної установки ф. “CVS Makina” складуть 118,2 г/с, 570,4 т/рік, з них пилу 9,448 г/с, 11,85 т/рік.
Аналіз машинного розрахунку розсіювання показав, що перевищення приземних концентрацій забруднюючих речовин на границі СЗЗ і житлової забудови не спостерігається.
Проектом передбачаються наcтупні заходи:
– застосування сучасних технічних і технологічних рішень з урахуванням сучасних вимог з охорони навколишнього природного середовища;
– застосування у виробництві обладнання, що відповідає вимогам екологічної безпеки.
Замовник зобов’язується здійснювати експлуатацію газоочисних споруд, з урахуванням одночасної роботи не більше двох печей із трьох існуючих № №2, 3, 8, відповідно до нормативів і правил охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки.