6 грудня у великому залі міської ради відбулася презентація фінальної версії Стратегії розвитку міста Запоріжжя до 2028 року.

Відкриваючи презентацію, заступник Запорізького міського голови Валерій Еделєв відразу зазначив, що цей документ – не догма, а керівництво до дії.

– Дана Стратегія – це документ, який визначить розвиток міста на найближче десятиліття. Його мета – визначення і рішення проблем Запоріжжя. Стратегія була вироблена в широкому діалозі з громадськістю, бізнесом і депутатським корпусом, і зараз вона відкрита для обговорення та доповнення, – сказав Валерій Еделєв.

Стратегія розвитку Запоріжжя до 2028 року була розроблена за підтримки міжнародного проекту «Партнерство для розвитку міст» (проект ПРОМІС), який впроваджує Федерація канадських муніципалітетів. Про роботу над цим документом розповів експерт проекту ПРОМІС Володимир Проскурнін.

– Вперше ми зібралися обговорити ідею Стратегії в травні 2016 року. Тоді ж була створена її координаційна рада. На розгляд ради було подано понад 250 проектів. Також було проведено анкетування: 2,5 тис. запорожців дали своє бачення проблем і перспектив Запоріжжя. Ми як експерти ПРОМІС були лише технічними виконавцями, модераторами координаційної ради, і не впливали на хід дискусій.

Об’єктивно Запоріжжя, відповідно до Генеральної схеми планування України, залишається сформованим центром чорної, кольорової металургії, машинобудування, енергетики й надалі відіграватиме суттєву роль в економіці країни. Однак життя не стоїть на місці. Глобальні економічні перетворення, нагальна потреба зміни векторів взаємодії у міжнародному форматі вимагають радикального перегляду економічної структури міста та його соціального розвитку.

Місто Запоріжжя стоїть сьогодні перед непростими викликами вибору свого майбутнього у контексті визначення шляхів переходу від «втомленого» пострадянського до сучасного європейського міста, дбайливого, ощадливого ставлення до усіх видів ресурсів, пошуку шляхів зменшення негативних впливів на довкілля в процесі життєдіяльності.

Метою Стратегії є вирішення проблем місцевого розвитку, насамперед, відновлення та збереження довкілля міста, безпечного для життя, підвищення конкурентоспроможності економіки, розвиток туризму, підвищення якості життя мешканців, шляхом залучення інвестицій і згуртування громади навколо ідеї сталого розвитку Запоріжжя.

Стратегія розвитку «Запоріжжя – 2028» відображає нові амбітні цілі розвитку міста, підкреслює його конкурентні переваги на підставі існуючих природних, матеріальних, фінансових, економічних, трудових, соціальних, інтелектуальних ресурсів, які при належній організації та об’єднанні зусиль, можна використовувати для вирішення нагальних проблем місцевого розвитку. Тому Стратегія зосереджена на напрямах, які надаватимуть розвитку території найбільші шанси в майбутньому.

Під час роботи над Стратегією було здійснено підготовку Профілю громади міста Запоріжжя, проведено опитування представників бізнесу та громади міста. За результатами досліджень підготовлено відповідні звіти, проведено визначення та структурування проблем міста. За допомогою консультантів проекту ПРОМІС членами Координаційної ради були визначені Місія міста, стратегічне Бачення його розвитку, напрями та Цілі розвитку Запоріжжя.

В результаті Стратегія розвитку Запоріжжя до 2028 року складається з чотирьох великих розділів:

A. місто чистого і здорового навколишнього середовища;

B. місто підприємництва та креативної економіки;

C. місто зручної, безпечної та креативної урбаністики;

D. місто високої якості життя.

Як бачимо, запоріжці одноголосно поставили на перше місце по актуальності проблему стану екології нашого міста. З цього випливає, що наше Запоріжжя, залишаючись індустріально орієнтованим, має розвивати високотехнологічну промисловість і створювати сприятливий бізнес-клімат, щоб залишатися успішним і чистим містом, гостинним як до своїх жителів, так і до туристів.

Варто відзначити, що розробка Стратегії була для міста безкоштовною, усе фінансове навантаження взяв на себе проект ПРОМІС. Цей документ буде направлений на розгляд всіх депутатських комісій та фракцій, потім винесено на обговорення сесії міськради. Надалі буде розроблений план дій відповідно до цієї Стратегії, і утворений громадський дорадчий орган – комітет з управління впровадженням Стратегії розвитку Запоріжжя до 2028 року.