Як відомо, Президент України Віктор Янукович підписав новий Закон України “Про систему гарантування вкладників фізичних осіб”. Він набуде чинності через півроку з моменту його опублікування (21.03.2012 р.) в газеті Верховної Ради “Голос України”. Що цей Закон міняє для вкладників? За роз`ясненнями ми звернулися до виконуючої обов`язки начальника управління Національного банку України в Запорізькій області Ірини Лушкіної.
– Ірино Василівно, Закон про гарантування вкладів фізичних осіб був і раніше, навіщо приймати новий?
– Прийняття Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб” від 23.02.2012 № 4452-VI (далі – Закон) є одним із етапів реформування фінансового сектора на шляху реалізації президентської Програми економічних реформ України на 2010–2014 р.р. “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”.
У Законі встановлено правові, фінансові та організаційні засади функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, значно розширено повноваження та функції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд), визначено новий механізм виведення неплатоспроможних банків з ринку та їх ліквідації.
– Головні критерії віднесення банків до проблемних та неплатоспроможних, які передбачено новим Законом?
– З прийняттям Закону внесено зміни до Закону України “Про банки і банківську діяльність”, яким визначено критерії віднесення банку до проблемних та неплатоспроможних. Національний банк України зобов’язаний прийняти рішення про віднесення банку до категорії проблемних за умови його відповідності хоча б одному з критеріїв, основними з яких є: банк допустив зменшення розміру регулятивного капіталу та/або нормативів капіталу банку на 10 і більше відсотків протягом звітного місяця; банк не виконав вимогу вкладника або іншого кредитора, строк якої настав п’ять і більше робочих днів тому, та інші.
Проблемний банк у строк до 180 днів зобов’язаний привести свою діяльність у відповідність із вимогами законодавства. Не пізніше ніж через 180 днів з дня віднесення банку до категорії проблемних Національний банк України зобов’язаний прийняти рішення про визнання діяльності банку такою, що відповідає законодавству, або про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.
До неплатоспроможних належать також банки, які протягом 10 робочих днів поспіль не виконали 10 і більше відсотків своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами, розмір регулятивного капіталу та/або нормативи капіталу якого зменшилися до однієї третини від мінімального рівня.
– Які банки буде виведено з ринку найближчим часом?
– На офіційному інтернет-представництві Національного банку України www.bank.gov.ua у розділі “Банківський нагляд” викладено перелік банків України, які знаходяться в стадії ліквідації.
– Які стимулювання пропонуються в Законі для залучення коштів?
– Основною метою системи гарантування вкладів фізичних осіб є захист прав та інтересів вкладників. Впровадження реформи системи гарантування вкладів дозволить підвищити загальний рівень довіри вкладників до банківської системи України, що є однією з основних передумов сталого економічного розвитку країни.
Закон спрямовано на посилення захисту прав вкладників у випадку неплатоспроможності банку, зокрема:
– строк здійснення виплати відшкодування скорочується з двох місяців до 7 днів з дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку;
– строк дії тимчасової адміністрації скорочується з 1 року до 3-х місяців, а для системоутворюючих банків – з 18 до 6-ти місяців;
– під час дії тимчасової адміністрації не буде встановлюватись мораторій на повернення вкладів фізичних осіб за безстроковими та строковими договорами, термін яких закінчився, в межах гарантованої суми;
– якщо у період дії тимчасової адміністрації вкладник не може отримати свій вклад, включаючи відсотки, протягом 7 робочих днів з дня закінчення терміну дії договору або за безстроковим вкладом, Фонд має право надати банку позику для забезпечення виплат такому вкладнику в межах гарантованої суми.
З метою стимулювання залучення коштів у банківську систему України Законом передбачено, що банк зобов’язаний розміщувати у всіх приміщеннях банку, де вкладникам надаються банківські послуги, інформацію про систему обов’язкового гарантування вкладів фізичних осіб та про участь банку у Фонді, а також виконувати інші заходи щодо інформування вкладників, передбачені Законом та нормативно-правовими актами Фонду.
У разі посилання у своїй рекламі на участь у Фонді банк зобов’язаний вказувати інформацію про граничний розмір відшкодування коштів за вкладами, номер та дату видачі свідоцтва учасника Фонду.
Фонд зобов’язаний двічі на рік, станом на 1 січня та 1 липня, публікувати в газетах “Урядовий кур’єр” та “Голос України” перелік учасників Фонду не пізніше ніж через один місяць після настання відповідних строків. Фонд зобов’язаний додатково публікувати в зазначених газетах інформацію про зміни в переліку учасників Фонду не пізніше, ніж через 14 днів після внесення відповідних змін до реєстру учасників Фонду. Перелік учасників Фонду також розміщується на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет.
– Ким визначатиметься гарантована сума компенсації вкладів? Чи не планується її підняти з нинішніх 150 тисяч грн. або знизити, адже в разі банкрутства великого банку Фонд не зможе забезпечити компенсацію всіх вкладів у такій сумі?
– З прийняттям Закону порядок встановлення гарантованої суми відшкодування не змінився. Як і раніше, лише адміністративна рада Фонду має повноваження на встановлення та зміну розміру відшкодування коштів за вкладами. Фонд на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет повідомив, що всі заяви про зменшення або скасування встановленої гарантованої суми відшкодування за вкладами в розмірі 150000 грн. є безпідставними та такими, що вводять в оману громадськість.
– Чи обов‘язкова участь у “Фонді гарантування вкладів фізичних осіб” усіх банків України?
– Відповідно до ст. 17 Закону участь банків України у Фонді є обов’язковою. Статус учасника Фонду банк набуває в день отримання ним банківської ліцензії. Дія Закону не поширюється на ПАТ “Державний ощадний банк України” (до прийняття відповідного закону щодо участі такого банку у Фонді). Вклади фізичних осіб Державного ощадного банку України гарантуються державою.
– Яку інформацію, окрім переліку учасників Фонду, можна отримати на сайті цієї нової системи?
– На офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет, окрім переліку учасників (тимчасових учасників) Фонду, можна отримати інформацію про перелік банків, за яким Фонд здійснює виплати вкладникам та процедуру відшкодування гарантованих сум, про регуляторну діяльність Фонду, а також статистичні дані про вклади фізичних осіб в учасниках (тимчасових учасниках) Фонду і виплати вкладникам гарантованих сум, динаміку кількості учасників (тимчасових учасників) Фонду та фінансових ресурсів Фонду.
– Як довго проходитиме процедура виведення неплатоспроможних банків з ринку, і коли вкладники отримають гроші?
– У разі неприведення проблемним банком своєї діяльності у відповідність із вимогами законодавства протягом 180 днів з дня віднесення його до категорії проблемних Національний банк України приймає рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних. Фонд розпочинає процедуру виведення неплатоспроможного банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації в банку на наступний робочий день після офіційного отримання такого рішення. Тимчасова адміністрація в банку запроваджується на строк, що не перевищує три місяці, а для системоутворюючих банків – шість місяців. Припиняється тимчасова адміністрація після виконання плану врегулювання або в інших випадках за рішенням виконавчої дирекції Фонду. Фонд вносить Національному банку України пропозицію про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, якщо це передбачено планом врегулювання або в разі закінчення строку тимчасової адміністрації банку та/або невиконання плану врегулювання. Протягом п’яти днів Національний банк України зобов’язаний прийняти рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Фонд у день отримання рішення Національного банку України про ліквідацію банку набуває прав ліквідатора банку та розпочинає процедуру його ліквідації відповідно до Закону. Ліквідація повинна бути завершена не пізніше одного року з дня прийняття рішення про ліквідацію банку. Фонд має право прийняти рішення про продовження ліквідації банку на строк до одного року, а системоутворюючих банків – на строк до двох років.
Виплату відшкодування коштів вкладникам у національній валюті України Фонд розпочинає не пізніше семи днів з дня прийняття рішення Національним банком України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку через банки-агенти.
– Закон набуває чинності менш ніж через півроку, що зараз буде відбуватися на ринку банківських послуг?
– До дня набрання чинності цим Законом ринок банківських послуг функціонуватиме у тому ж правовому полі, що існує на теперішній час, з урахуванням особливостей, вказаних у прикінцевих та перехідних положеннях до Закону.
Інтерв`ював Юрій ХАРЧЕНКО