Після офіційної реєстрації шлюбу молодому подружжю слід пам’ятати про набуті права та обов’язки

В першу чергу потрібно наголосити, що відносини молодих дружини та чоловіка визначаються як немайнові. Далі на основі немайнових формуються усі майнові відносини.
Існує така сфера немайнових відносин, яка досить поверхнево регулюється нормами права. Це моральна підтримка, повага гідності чоловіка та жінки, взаємна повага, недоторканність життя та здоров’я, право на дружбу та любов у сім’ї, тощо.

Що стосується групи немайнових прав, врегульованих рамками Сімейного кодексу, то основним із них є право жінки на материнство. Так, якщо чоловік не бажає мати дитину чи за станом здоров’я не може її зачати, то дружина має право розірвати шлюб. Аналогічні права має і чоловік (на батьківство). Тож причиною розірвання шлюбу може бути також відмова чи нездатність завагітніти.

Декілька загальних прав дружини та чоловіка:

·         право на здобуття освіти та право на саморозвиток;

·         право на прояв здібностей;

·         право на повагу індивідуальності;

·         право на вільний вибір місця проживання;

·         право на припинення шлюбних відносин;

·         право на зміну прізвища. Зміна прізвища не має юридичного підґрунтя, тобто кожен із подружжя може тільки рекомендувати змінити або залишити своє прізвище;

·         право на духовний та фізичний розвиток;

·         право на особисту свободу.

Одним із регуляторів немайнових правовідносин подружжя є ЗУ «Про запобігання і протидію домашньому насильству». Він спрямований на захист осіб, що страждають від домашнього насильства (включає сексуальне та економічне насилля, насильство над дітьми). Якщо підтверджено факт насильства, то правоохоронцями розглядається кримінальна відповідальність до одного із подружжя.

Майнові права виникають на основі належного чоловіку та дружині майна, яким вони користуються та розпоряджаються.

Виокремлюють спільне майно та  особисте. У разі розлучення і поділу спільного майна дружина і чоловік матимуть на нього рівні права, кожному буде належати ? частини цього майна. Частка може збільшитись на користь одного із учасників, якщо на його утриманні залишається неповнолітня дитина.

Під час вирішення спору суд може відступити від принципу рівного поділу майна, якщо на те є певні причини (в разі, коли один із них використовував його і тим самим шкодив сім’ї, приховував частину майна, не дбав про матеріальне благо та ін.).

Щоб уникнути непорозумінь майбутньому подружжю можна укласти шлюбний договір, повідомляє сайт Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області.