Казенне підприємство “Науково-виробничий комплекс “Іскра”
Казенне підприємство “Науково-виробничий комплекс “Іскра”, що зареєстроване за адресою: 69071, м. Запоріжжя, Шевченківський р-н, вул. Магістральна, 84, направляє клопотання на отримання дозволу на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря для проммайданчика, розташованого за адресою: 69071, м. Запоріжжя, Шевченківський р-н, вул. Магістральна, 84.
Основним видом економічної діяльності підприємства є виробництво електророзподільної та контрольної апаратури.
Основними джерелами викидів в атмосферу є: ділянки металообробки, деревообробки, нанесення захисних покриттів, ливарне виробництво, зварювальні та паяльні пости, автотранспорт.
При здійсненні виробничого процесу на проммайдачику в атмосферу виділяються: зважені речовини, метали та їх сполуки, неметанові леткі органічні сполуки, сполуки азоту, оксид вуглецю, діоксид та інші сполуки сірки, фосфорна та борна кислоти, хлор та його сполуки, фтор та його сполуки, метан, тетрахлоретан, органічні аміни, озон. Валовий викид складає близько 50 т/рік (без урахування парникових газів).
Викиди в атмосферу носять локальний характер і забезпечують задовільний стан атмосферного повітря в районі розміщення об’єкта.
За додатковою інформацією звертатися за адресою: 69071, м. Запоріжжя, Шевченківський р-н, вул. Магістральна, 84, тел.: 271–22–95.
Зауваження і пропозиції направляти до відділу по роботі із зверненнями громадян Запорізької облдержадміністрації протягом 30 днів з дня опублікування оголошення за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Леніна, 164.