ТОВ “Запорізький сталеливарний завод” виконаний проект на технічне переоснащення плавильно-ливарного виробництва з встановленням інфрачервоних нагрівачів для локального обігріву технологічного обладнання у виробничому корпусі підприємства на вул. М.Краснова, 9-а в м. Запоріжжя.
Передбачається встановлення газових інфрачервоних обігрівачів фірми Schwank, тепловою потужністю 18 та 26 кВт. У якості пального використовується природний газ.
У результаті експлуатації інфрачервоних обігрівачів очікується дія на наступні компоненти:
– на атмосферне повітря вплив зведений до мінімуму. При експлуатації газових інфрачервоних обігрівачів у атмосферне повітря виділяються наступні забруднюючі речовини: діоксид азоту, оксид вуглецю, ртуть, парникові гази.
Річний сумарний викид забруднюючих речовин складає: 1,732 т/рік.
Максимальні розрахункові значення приземних концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі встановленої СЗЗ та житлової зони (475 м) не перевищують гігієнічні нормативи;
– на водне середовище, клімат і мікроклімат, геологічне середовище, грунт, на рослинний і тваринний світ – негативні дії відсутні.
В експлуатації газових інфрачервоних обігрівачів водопостачання, водовідведення та утворення відходів відсутні.