За підсумками 9 місяців 2012 року середньомісячна заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника в області становила 2890 грн. (по Україні – 2975 грн.).
Протягом цього періоду темпи зростання середньої заробітної плати в регіоні відставали від середніх показників по Україні та складали 113,6 відсотка і 115,7 відсотка, відповідно.
При цьому в промисловій галузі області розміри та темпи росту заробітної плати значно випереджали середні показники по країні. За січень-вересень поточного року вони склали в області 3731 грн., а в Україні – 3442 грн.
Проте в області суттєво нижчими порівняно з Україною залишалися розміри заробітної плати працівників низки видів економічної діяльності, зокрема: торгівля, ремонт автомобілів і предметів особистого вжитку (в області – 1864 грн., по Україні – 2675 грн.), діяльність готелів і ресторанів (1706 грн. і 2022 грн.), транспорт (2763 грн. і 3448 грн.), фінансова діяльність (4046 грн. і 5903 грн.), будівництво (1807 грн. і 2378 грн.), сільське господарство (1862 грн. і 1985 грн.).
Внаслідок цього індекс реальної заробітної плати за 9 місяців поточного року в області склав 112,8 відсотка проти 114,9 відсотка по Україні.
У той же час в області зменшилась частка працівників, які за відпрацьовану повну місячну норму робочого часу мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати. За підсумками 9 місяців 2012 року порівняно з відповідним періодом минулого року їхня питома вага скоротилася від 2,2 відсотка до 0,8 відсотка загальної чисельності штатних працівників.