Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оренду державного та комунального майна”, з метою підвищення ефективності використання комунального майна шляхом передачі його в платне користування та урегулювання орендних відносин Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення Запорізької міської ради від 27.04.2012 № 42 “Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду об’єктів права комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя”, а саме:
1.1.Замість слів за текстом: “…комунальних підприємств виробничих ремонтно-експлуатаційних житлових об’єднань, комунального підприємства “Ремонтно-експлуатаційне підприємство з обслуговування гуртожитків…” читати: “…міського комунального підприємства “ОСНОВАНІЄ”.
1.2. В пункті 8.1. розділу 8 викласти в редакції: “Орендар має право передати в суборенду орендоване нерухоме майно, інше окреме індивідуально визначене майно виключно за наявності письмової згоди орендодавця.
Строк суборенди не може перевищувати строку дії договору оренди”.
3. Зобов’язати управління внутрішньої політики, преси та інформації міської ради забезпечити оприлюднення рішення у засобах масової інформації.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Свіркіна Д.О. та постійну комісію з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації та земельних відносин (В. В. Полюсов).
Міський голова О.Ч. Сін


Аналіз регуляторного впливу
щодо обґрунтування регуляторного акта – проекту рішення міської ради “Про внесення змін до рішення міської ради “Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду об’єктів права комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя” 
1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання
Врегулювання орендних відносин щодо майна, яке належить на праві комунальної власності територіальній громаді м.Запоріжжя.
2. Визначення цілей державного регулювання
Метою здійснення державного регулювання є забезпечення єдиного чіткого, прозорого та ефективного порядку передачі в оренду об’єктів права комунальної власності та здійснення орендних відносин між орендодавцями та орендарями такого майна.
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей
Альтернативних способів досягнення зазначених цілей немає.
4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми
Визначена проблема буде вирішена шляхом доведення вищезазначеного рішення до всіх суб’єктів, які братимуть участь у процесі оренди майна права комунальної власності, та шляхом фіксування взаємних обов’язків сторін з урахування вимог вказаного рішення у відповідних договорах оренди майна
5. Характеристика очікуваних результатів прийняття регуляторного акта
Результат реалізації цього рішення позитивно відзначиться на ефективності процесу оренди комунального майна, забезпечить прозорість взаємовідносин між орендодавцями та орендарями такого майна, посилить відповідальність сторін за дотримання вимог чинного законодавства.
6. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акта
Строк не визначений.
7. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта
Відстеження результативності цього акта буде здійснюватися шляхом порівняльного аналізу проблемних питань, їх якісних та кількісних показників, які виникатимуть в процесі здійснення орендних відносин.
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради В.Г. Еделєв