ПАТ “Електрометалургійний завод “Дніпроспецсталь” ім. А. М. Кузьміна” повідомляє громадськість про технічне переоснащення двору виливниць СПЦ № 1 під цех виробництва феросплавів проммайданчика № 1, розташованого за адресою: 69008, м. Запоріжжя, Південне шосе, будинок 81.
На даний час розроблено проект ДП “Діпропром” “Техническое переоснащение двора изложниц ЭСПЦ-1 под цех производства ферросплавов”. Проведено оцінку впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при виконанні даного проекту. Отримано позитивний висновок комплексної державної експертизи.
Проектом передбачається на площах двору виливниць установка технологічного обладнання для виробництва феромолібдену: сушильні барабани для сушки компонентів шихти, кулькові млини для дроблення шихти, бункери з вібраційними установками живлення, тигельні печі плавки для переробки шихти силікотермічним засобом, дробарки щекові для дроблення готової продукції. Для очищення аспіраційного повітря від основного обладнання запроектований пиловловлювач сухого типу – рукавний фільтр з ефективністю очищення 98 %.
ПАТ “Електрометалургійний завод “Дніпроспецсталь” оголошує про намір отримати дозвіл на викид забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел цеху виробництва феромолібдену.
Потенційний обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферу від технологічного обладнання після введення в експлуатацію цеху буде складати 16,29 т/рік, в тому числі: речовини у вигляді суспендованих твердих часток недиференційованих за складом – 4,57 т; сполуки молібдену – 1,04 т, оксиди азоту – 1,1т; оксид вуглецю – 9,2 т.
Цех виробництва феросплавів знаходиться в межах санітарно-захисної зони підприємства (СЗЗ 1000 м). Відстань від джерел викиду цеху до найближчої житлової забудови 1100 м.
Введення в експлуатацію цеху з виробництва феромолібдену не приведе до погіршення стану навколишнього природного середовища, тому що максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин знаходяться в межах гігієнічних нормативів.
Розробником документів для отримання дозволу на викиди є підприємство “Центр екодопомоги”, адреса: 69035, м. Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської України, 72, офіс 186.
За додатковою інформацією звертатися до начальника відділу охорони навколишнього середовища Панніка Анатолія Миколайовича за телефоном: 222–36–30.
Пропозиції і зауваження направляти у відділ роботи із зверненнями громадян Запорізької обласної державної адміністрації за адресою: 69107, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 164, тел. 239–05–76 протягом місяця з дня публікації.