Державне підприємство “Запоріжжястандартметрологія”, зареєстроване за адресою: 60057, м. Запоріжжя, вул. Антенна, 10, заявляє про екологічні наслідки діяльності лабораторій у проектованій надбудові другого поверху над існуючими гаражами ДП “Запоріжжястандартметрологія” на вул. Антенній, 10 у м. Запоріжжі.
При здійсненні планованої діяльності витрачаються ресурси: земельні – не потребує (використовується площа існуючої будівлі гаражів); енергетичні – електроенергія – 520000 кВт/рік (за договором від міських мереж електропостачання); тепло – 651,7 Гдж/рік (від міських теплових мереж за договором); водні – 1293,6 м3/рік (з міського водопроводу за договором з КП “Водоканал”); трудові – 12 чоловік.
Джерелами забруднення атмосферного повітря в лабораторному корпусі є вентиляційні установки, що видаляють повітря з приміщень лабораторій і від обладнання.
Під час експлуатації об’єкта в атмосферу виділяються забруднюючі речовини розрахунковою кількістю 1,2671 т/рік.
Вплив на повітряне середовище не перевищує граничнодопустимі викиди і санітарно-гігієнічні нормативи.
Вплив на грунти та водне середовище локалізується комплексом природоохоронних заходів. Для захисту грунту і ґрунтових вод на майданчику передбачено тверде водонепроникне покриття.
Відходи, що утворюються внаслідок діяльності, утилізуються організаціями, які мають ліцензію на даний вид діяльності.
Об’єкт не впливає на: клімат і мікроклімат, водне середовище, грунт, рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти, оточуюче соціальне і техногенне середовища.
На об’єкті передбачено природоохоронні заходи, які забезпечують нормативний стан довкілля.
Керівник підприємства зобов’язується здійснювати будівництво і експлуатацію об’єкта відповідно до норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки.