Виконавчий директор Запорізького регіонального відділення добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування “Асоціація міст України” Іван Романович Щербаха учора відзначив своє 75-річчя.

Іван Щербаха

Щиро привітавши ювіляра, “Запорозька Січ” звернулась до нього з декількома запитаннями, на які приязно отримала відповіді.
– Іване Романовичу, в Запорізькому краї ви людина відома, знана, поважна: понад чотири десятиліття працюєте на благо нашого індустріального Запоріжжя, 27 років – у виконавчому комітеті Запорізької міської ради, з них 17 – секретарем виконкому. Далі трудились заступником голови Запорізької міськради й заступником керуючого справами міської ради. Вісім скликань обиралися депутатом Запорізької міськради. Після призначення 1999 року виконавчим директором Запорізького регіонального відділення Асоціації міст України багато робите для втілення демократичних принципів в управління потужним промисловим містом, залучення членів громади для розв’язання нагальних проблем місцевого значення.
Розкажіть, будь ласка, бодай стисло про запорізькі набутки на ниві місцевого самоврядування.
– При створенні регіонального відділення Асоціації міст України до нього входило лише три міста нашої області, а на сьогоднішній день – усі п’ять міст обласного значення, всі дев’ять міст районного значення, три селищні та одна сільська ради. Намагаємось цілеспрямовано, ефективно діяти над предметним втіленням статутних завдань Асоціації з впровадження принципів місцевого самоврядування в життя територіальних громад, діяльності місцевих рад стосовно поліпшення адміністративних та соціально-побутових послуг населенню, економічному розвитку територій. Важливою ланкою у цій роботі стало узагальнення й розповсюдження кращих практик органів самоврядування у вирішенні питань місцевого значення. Останнім часом з легкої руки нашого регіонального відділення узагальнено більше тридцяти найліпших практик, що розповсюджені через “Вісник Асоціації міст України” та громади в усіх теренах країни.
У Запорізькій області за активної позиції регіонального відділення АМУ позитивно вирішуються питання відкритості місцевої влади, прозорості прийняття рішень. До речі, головою Запорізького регіонального відділення Асоціації міст України є міський голова Запоріжжя Олександр Сін. Подібна обставина багато про що свідчить. Надійно увійшли в практику органів місцевого самоврядування громадські слухання з найважливіших та найгостріших питань розвитку територіальних громад, залучення до розв’язання існуючих проблем жителів міст і сіл. Лише у Запоріжжі діє понад двісті комітетів самоорганізації населення, що є надійними партнерами міської влади в соціально-культурному житті громади.
Активно сприяємо проведенню виїзних засідань регіонального відділення з вивчення різноманітних місцевих проблем безпосередньо у населених пунктах області. Це позитивно позначається на пожвавленні діяльності органів влади, особливо в наведенні порядку у місцях масового відпочинку, озелененні території та благоустрої, підвищенні відповідальності посадових осіб представницьких і виконавчих органів територіальних громад за доручену справу.
Суттєвим напрямом діяльності регіонального відділення стали перепідготовка та підвищення кваліфікації муніципальних службовців. Добре знаючи проблематику місцевого самоврядування, компетентно формуємо тематику занять для фахових майстерень і тренінгів, запрошуємо висококваліфікованих спеціалістів до їх проведення. Останніх років майже 1500 посадових та службових осіб місцевих рад Запорізької області отримали відповідні сертифікати. Ця робота помітно впливає на підвищення ділового потенціалу муніципальних службовців, сприяє підвищенню результативності в роботі місцевої влади.
У нашому краї створена й успішно діє регіональна дорадча рада Національного Конгресу місцевого самоврядування України, що допомагає поглибленню взаємодії місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування у вирішенні актуальних проблем регіону й територіальних громад.
Слід зазначити, що комплекс заходів, які нині здійснюються за ініціативи регіонального відділення АМУ, позитивно впливають на підвищення якісних показників в усіх сферах місцевого життя, поліпшення морально-психологічного клімату у місцевих громадах й поглиблення довіри до влади. Про це свідчить ділова атмосфера та спокій у населених пунктах регіону, відсутність протистояння громади і влади.
– Ви часто підкреслюєте, що місцеве самоврядування – одна з провідних інституцій народовладдя.
– Це справді так. Органи місцевого самоврядування повинні мати виключні права на вирішення всіх питань, які мають суто місцеве, а не загальнодержавне значення. Ці питання не повинні вилучатися з їхнього відання під будь-яким приводом. Це також означає, що за органами місцевого самоврядування мають бути закріплені такі ресурси, які в повній мірі забезпечують виконання ними власних повноважень, а держава в такій же повній мірі має забезпечувати державними ресурсами виконання цими органами делегованих їм державою повноважень. Однією з неодмінних умов інтеграції України до європейського співтовариства та європейської цивілізації є як дотримання права наших територіальних громад на місцеве самоврядування, так і забезпечення спроможності місцевих рад та їхніх виконавчих органів виконувати свої повноваження.
Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” наділяє органи місцевого самоврядування делегованими та самоврядними повноваженнями у сфері соціального захисту. Є розподіл повноважень: все, що гарантує держава, вона має оплатити та забезпечити за кошти Державного бюджету. А органи місцевого самоврядування мають забезпечити належну організацію надання послуг у соціальній сфері, виплату державних допомог, компенсацій тощо. Місцеві ради за наявності власної ініціативи та відповідних коштів місцевих бюджетів можуть надавати додаткові соціальні доплати, компенсації, допомоги, організовувати надання соціальних послуг.
Хочу наголосити: для мене місцеве самоврядування – це не просто робота, а філософія життя.
– Іване Романовичу, ви стояли біля джерел створення Асоціації міст України, були учасником її установчих зборів.
– Минуло більше двадцяти літ з того пам’ятного дня, коли міські голови великих міст вирішили об’єднатися для колективної роботи із забезпечення життєдіяльності міського господарства. Як учасник установчих зборів Асоціації міст України (представляв м. Запоріжжя як заступник голови Запорізької міської ради)  підкреслюю, що ініціатива голів міськрад великих міст України про об’єднання була вистраждана тим безладом, який панував у країні періоду її утворення: звичне централізоване управління розвалилося; планове розподілення різноманітних матеріальних та фінансових ресурсів було ліквідоване; законодавчої бази не було створено.
Зрозуміло, що в такій ситуації розквітало беззаконня.
А життєві потреби залишилися – треба було забезпечити функціонування житлово-комунального господарства, постачання продуктів харчування,  і взагалі весь комплекс життєдіяльності міст повинен був працювати. Керівники міст шукали вихід, як забезпечити нормальне життя городян. Виникла ідея зібратися міським головам великих міст, обговорити ситуацію, в якій всі опинилися, окреслити план дій щодо виходу із цієї скрути.
Коли я оцінюю шлях, який пройшла Асоціація за цей більш ніж двадцятилітній час, маю думки двоякі. Безумовно, своєю суспільною діяльністю наше об’єднання не лише привернуло увагу громадськості та владного олімпу до проблем місцевого самоврядування, змусило поважати колективну думку міських голів, але й стало об’єднуючою силою міст країни в роботі з перетворення України в державу, де б комфортно і спокійно жилося нашим співвітчизникам. Але дуже сумно від того, що за цей уже тривалий період ми не наблизилися до сучасних європейських стандартів життя людей, жалюгідні місцеві бюджети не дозволяють створити належні умови для розвитку громад, систематичне недофінансування державою делегованих повноважень вимиває і ті мізерні кошти, які спрямовуються державою на місця. Нам треба сміливіше втілювати в повсякденне життя надбання європейського самоврядування.
– Які, на ваш погляд, перспективи у місцевого самоврядування країни, воно має майбутнє?
– Головне завдання на найближчу перспективу – домогтися, щоб у Бюджетному кодексі були передбачені ресурси, які б відповідали повноваженням, наданим органам місцевого самоврядування. Потрібно зробити місцеве самоврядування спроможним ефективно виконувати покладені на нього завдання, таким, як в країнах Європейського Союзу. Це – перше і найважливіше. Друге, на чому слід акцентувати увагу – економічний розвиток територіальних громад. Треба дати містам інструментарій, який вже мають і за десятки років відпрацювали наші європейські колеги. У сучасних умовах кожне місто має створити свій імідж, сказати б, торгову марку, щоби виграти битву за інвестора. Якщо бізнес працюватиме, а люди матимуть роботу і сплачуватимуть податки, громади розвиватимуться.
Наші міста мають дивитися на сільські й селищні ради як на рівноцінних партнерів і спільно розробляти власні стратегії розвитку, на всіх рівнях місцевих рад мусимо розвивати кооперацію і добровільні взаємовигідні об’єднання, що стане основою для адміністративної реформи. Вірю, що у місцевого самоврядування в нашій країні є впевненість у завтрашньому.
– Іване Романовичу, що читаєте з місцевої періодики?
– Звісно, передовсім, найулюбленішу “Запорозьку Січ” – газету Запорізької міської ради. З-поміж багатьох ЗМІ нашого міста вона найширше, найзмістовніше показує життя запоріжців, місцевої громади. Це, звичайно, робить честь газеті міськради. Принагідно: свого часу я доклав дещицю своїх скромних зусиль, коли започатковувалась газета. Звідтоді постійно її передплачую, читаю. Почасти й дописую до “Запорозької Січі”.
– Шановний ювіляре, Іване Романовичу, звідкіля ваші корені?
– Народився у місті Молочанську Токмацького району нашого заповітного Запорізького краю.
– Хто ви за фахом?
– Здобув вищу освіту в Одеському державному університеті. За фахом – юрист.
– Яка у вас родина?
– Разом із дружиною Валентиною Яківною виховали сина Юрія. Він – юрист, полковник. Пишаємось онуками Романом (він теж юрист) і Олександром (школяр). На радість усім нам зростають правнучки – Катерина й Маргарита.
– Добродію Іване Романовичу, прийміть щонайтепліші вітання зі славним ювілеєм. Щасти вам!
– Дякую. Зичу успіхів, великих тиражів, вдячних читачів “Запорозькій Січі”!

Інтерв’ював
Анатолій БАБІЙ,
фото Володимира ШЕРЕМЕТА