1. Визначення та оцінка важливості проблеми.
На сьогоднішній день в м. Запоріжжі 8 кладовищ закрито у зв’язку з тим, що на територіях кладовищ немає вільних місць для облаштування нових могил. Закриті кладовища знаходяться на балансі у СКП “Запорізька ритуальна служба”. Утримання закритих кладовищ та роботи з їх благоустрою (прибирання та вивіз сміття, ремонт доріг, адміністративно-ритуальних будівель, малих архітектурних форм, інженерних систем) здійснюється спеціалізованим комунальним підприємством “Запорізька ритуальна служба” за рахунок місцевого бюджету та власних коштів спеціалізованого комунального підприємства “Запорізька ритуальна служба”.
Відповідно до п.п. 1, 3 рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 23.06.2011 № 297 “Про впорядкування ринку ритуальних послуг” вирішено поховання померлих громадян на територіях міських кладовищ, стосовно яких прийнято рішення виконавчим комітетом міської ради про часткове або повне припинення поховання померлих (закриття) та які обліковуються на балансі спеціалізованого комунального підприємства “Запорізька ритуальна служба”, з 15.07.2011 проводити власними силами спеціалізованого комунального підприємства “Запорізька ритуальна служба”. Доручити спеціалізованому комунальному підприємству “Запорізька ритуальна служба”, у разі потреби, залучати для надання ритуальних послуг на договірних засадах фізичних осіб підприємців і юридичних осіб з урахуванням вимог чинного законодавства щодо переліку, якості та порядку надання ритуальних послуг.
У зв’язку з недопущенням надання переваг окремим суб’єктам господарювання при залученні їх для надання ритуальних послуг на закритих кладовищах виникла необхідність прийняття Порядку залучення суб’єктів господарювання для надання ритуальних послуг на закритих кладовищах та врегулювання, відповідно до діючого законодавства України, відносин у сфері надання ритуальних послуг, які виникають між спеціалізованим комунальним підприємством “Запорізька ритуальна служба” та суб’єктами господарювання.
2. Визначення цілей державного регулювання.
Метою проекту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради “Про затвердження Порядку залучення суб’єктів господарювання для надання ритуальних послуг на закритих кладовищах” є вжиття заходів щодо недопущення надання переваг окремим суб’єктам господарювання при залученні їх для надання ритуальних послуг на закритих кладовищах та запобігання порушенню законодавства про захист економічної конкуренції.
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей.
Альтернативних засобів не має.
4. Очікуванні результати прийняття регуляторного акта.
4.1 Забезпечення захисту суб’єктів господарювання від недобросовісної конкуренції на ринку ритуальних послуг.
4.2 Забезпечення недопущення надання переваг окремим суб’єктам господарювання при залученні їх для надання ритуальних послуг на закритих кладовищах
5. Опис механізму, який пропонується для розв’язання проблем.
Прийняття Порядку залучення суб’єктів господарювання для надання ритуальних послуг на закритих кладовищах визначить правові та організаційні засади, які відповідатимуть вимогам законодавства України, встановить єдині вимоги до залучення суб’єктів господарювання до надання ритуальних послуг на закритих кладовищах.
6. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта та очікувані результати.
Прийняття Порядку залучення суб’єктів господарювання для надання ритуальних послуг на закритих кладовищах сприятиме запобіганню порушень законодавству про захисту економічної конкуренції та недопущенню надання переваг окремим суб’єктам господарювання для надання ритуальних послуг на закритих кладовищах.
7. Строк дії регуляторного акта.
Строк дії запропонованого регуляторного акта постійний, з можливістю внесення до нього змін, доповнень або його відміни залежно від зміни законодавства України.
8. Показники результативності регуляторного акта.
Показники результативності цього регуляторного акта є встановлення єдиних вимог до залучення суб’єктів господарювання для надання ритуальних послуг на закритих кладовищах та надання якісних ритуальних послуг населенню.
9. Заходи з відстеження результативності регуляторного акта.
З метою оцінки ступеню досягнення цим регуляторним актом визначених цілей відстеження його результативності буде здійснюватись базове, повторне, а в подальшому – періодичне відстеження.
Відповідальним за відстеження результативності цього регуляторного акта та відповідну обробку інформації є управління комунального господарства та дорожнього будівництва Запорізької міської ради.