Міський голова оголошує конкурс на тимчасове заміщення посади головного спеціаліста відділу адміністративно-правової роботи районної адміністрації Запорізької міської ради по Ленінському району.
У конкурсі можуть взяти участь особи, які мають повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом у державній службі чи в органах місцевого самоврядування на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3 років, навички роботи на комп’ютері, володіють державною мовою.
Необхідні документи:
– заява про участь у конкурсі;
– заповнена особова картка /форма П-2ДС/ з відповідними додатками;
– дві фотокартки 4х6 см;
– копії документів про освіту, засвідчені нотаріально чи в іншому, встановленому законодавством, порядку;
– декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;
– копія першої та другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчену кадровою службою;
– медична довідка про стан здоров’я за формою, встановленою МОЗ.
Документи приймаються впродовж 30 календарних днів від дня оголошення в газеті. Звертатися за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бородінська, буд. 1-А, каб. 302.
Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за телефонами: 222–58–10, 224–86–91.