На актуальні питання про пенсії відповідає начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Запорізькій області Анатолій Казачук.

1. Я працюю і отримую пенсію за віком. Починаючи з жовтня 2011, мою пенсію не перераховували у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму. Чому?
– Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” передбачено, що у разі збільшення визначеного законом розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, підвищують розмір пенсії, обчислений відповідно до статті 28 цього Закону, крім пенсіонерів, які працюють (провадять діяльність, пов’язану з одержанням доходу, що є базою для нарахування єдиного соціального внеску), перерахунок пенсії провадиться з дня встановлення нового розміру прожиткового мінімуму.
Оскільки на час здійснення зазначених перерахунків Ви працювали, пенсію Вам не перераховували.
Разом з тим законодавством передбачено, що пенсіонерам, які працюють (провадять діяльність, пов’язану з одержанням доходу, що є базою для нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування), після звільнення з роботи або припинення такої діяльності пенсію перераховують з урахуванням визначеного законом прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, який встановлено на день звільнення з роботи або припинення такої діяльності.
2. Чи має право жінка, яка вийшла на пенсію за 8 місяців до досягнення 55 років (звільнена за скороченням чисельності), працевлаштуватися у період до досягнення пенсійного віку?
– Чинним пенсійним законодавством передбачено, що достроково призначена пенсія з урахуванням Закону України “Про зайнятість населення” у період до досягнення пенсійного віку пенсіонерам, які працюють, не виплачується.
3. Мені 56 років. Я отримую пенсію за вислугу років як спортсмен – заслужений майстер спорту та працюю керівником невеликого підприємства. Два роки тому мені перерахували пенсію з урахуванням стажу та заробітку. Чи маю я право звернутися щодо наступного перерахунку?
– Норми Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” щодо перерахунку пенсій пенсіонерам, які працюють (кожні два роки), не поширюються на пенсіонерів, яким призначена пенсія за вислугу років на умовах, передбачених Законом України “Про пенсійне забезпечення” і які не досягли віку, встановленого статтею 26 цього Закону.
Разом з тим під час призначення Вам пенсії за віком (після досягнення пенсійного віку) цей страховий стаж буде врахований для обчислення розміру пенсії.
4. З 2006 року я отримую пенсію з інвалідності та у поточному році досягаю пенсійного віку. Який показник середньої зарплати по Україні буде застосовано мені у разі переведення з пенсії з інвалідності на пенсію за віком?
– У разі переведення з одного виду пенсії на інший за бажанням особи може бути врахована заробітна плата (дохід) за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховували під час призначення (попереднього перерахунку) попереднього виду пенсії.
Виняток може бути лише у разі, якщо особа після призначення пенсії з інвалідності продовжувала працювати і придбала не менше ніж 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, незалежно від перерв у роботі. Під час перекладу вперше на пенсію за віком застосовують середню заробітну плату (дохід), яка визначена у частині другій статті 40 цього Закону, для призначення пенсії (у разі звернення після 1 січня 2012 року – за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії).
5. У лютому моїй дружині виповнюється 55 років (народилась 2 лютого 1956 року), і вона готує документи для призначення пенсії. Але чув, що жінки будуть виходити на пенсію у 60 років. Поясніть, будь ласка, коли моїй жінці буде призначено пенсію?
– Жінки будуть мати право на призначення пенсії за віком після досягнення 60 років і наявності страхового стажу не менше 15 років. При цьому мінімальний розмір пенсії встановлюється при наявності у жінок 30 років страхового стажу.
Але це стосується жінок, які народилися після 1 серпня 1960 року.
Для жінок, які народилися в 1956-1960 роках, підвищення пенсійного віку буде застосовуватися поетапно. Ваша дружина набуде право на призначення пенсії у віці 55 років 6 місяців.
Крім того, до її пенсії буде встановлено підвищення в розмірі 2,5% за кожні 6 місяців більш пізнього виходу на пенсію, тобто у Вашому випадку це підвищення становитиме 2,5%.
6. Мені виповнилось 49 років. Не працюю, оскільки хворію. Лікарі запропонували оформляти інвалідність. Скажіть, як буде призначатися пенсія з інвалідності?
– Новим Законом передбачено збільшення страхового стажу, необхідного для призначення пенсії з інвалідності, і це стосується лише осіб, старших 32 років.
Вам виповнилося 49 років, і якщо Ви маєте не менш ніж 12 років страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією, Вам буде призначено пенсію з інвалідності.
За наявності у непрацюючих інвалідів II і III груп страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого статтею 28 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, у чоловіків – 35 років, у жінок – 30 років, за їх вибором пенсія з інвалідності буде призначена в розмірі пенсії за віком, обчисленої з урахуванням стажу і заробітку.
7. Мій страховий стаж складає 35 років 4 місяці. Після 1 липня 2000 року я відпрацювала 3 роки 2 місяці. За який період страхового стажу буде враховуватися заробітна плата при призначенні мені пенсії?
– Оскільки після 1 липня 2000 року Ваш страховий стаж становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії буде враховуватися заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року, незалежно від перерв, і за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року.
8. У 2007 році я перебував на обліку в Центрі зайнятості та отримував допомогу з безробіття. Як буде обчислюватися коефіцієнт заробітної плати за цей період?
– Оскільки в страховий стаж включається період, протягом якого особа підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття та отримували допомогу з безробіття (крім одноразової її виплати), при обчисленні коефіцієнта заробітної плати (доходу) за цей період враховується мінімальний розмір заробітної плати.
Крім того, за Вашим бажанням період перебування на обліку в центрі зайнятості може бути виключений з розрахунку заробітної плати, тобто прооптимізован, якщо, звичайно, період, за який враховується заробітна плата, не буде менший, ніж 60 календарних.
9. Я звільнилась з роботи. Після останнього перерахунку залишився неврахований стаж 1 рік 5 місяців. Маю я право на перерахунок пенсії?
– Якщо особа після призначення (перерахунку) пенсії має менше ніж 24 місяців страхового стажу, перерахунок пенсії проводиться не раніше ніж через два роки після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням придбаного страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) і заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.
10. Пенсію мені було призначено за 19 років стажу. Допрацювала до нормативно встановленого стажу для жінок. Буде мені зроблено перерахунок пенсії і як?
– Якщо пенсіонер, який продовжував працювати, придбав стаж, достатній для обчислення пенсії відповідно до частини першої статті 28 цього Закону (жінки – 30 років страхового стажу, чоловіки – 35 років), то за його заявою проводиться відповідний перерахунок пенсії, незалежно від того, скільки часу минуло після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, з урахуванням заробітної плати, з якої призначено (перераховано) пенсію.
11. Я – інвалід 2 групи із загального захворювання, отримую пенсію з інвалідності. Хочу перейти на пенсію за віком. Як буде мені розраховуватись пенсія?
– Перехід з одного виду пенсії на інший проводиться з дня подання заяви з усіма необхідними документами з урахуванням заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 Закону (заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року). У випадку, якщо розмір страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року, становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року, незалежно від перерв і за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року. У разі якщо страховий стаж становить менший період, ніж передбачено абзацом першим цієї частини, враховується заробітна плата (дохід) за фактичний страховий стаж із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), що враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.
12. Роз’ясніть, будь ласка, чи потрібно під час оформлення наукової пенсії звільнятися з посади наукового працівника? І чи маю я право після її призначення знов піти на наукову роботу? (Микола Петрович).
– Новий Закон не змінив умови призначення наукових пенсій. Згідно зі ст. 24 Закону України “Про наукову і науково-технічної діяльності” пенсію науковим працівникам згідно з цим Законом призначають з дня звернення за призначенням пенсії і за умови звільнення з посади наукового працівника, за винятком осіб, які працюють за строковим трудовим договором (контрактом), укладеним після досягнення пенсійного віку.
Що стосується роботи після призначення пенсії, то Ви маєте право повернутися на наукову роботу, але в період роботи на науковій посади будете отримувати пенсію, обчислену за Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.
13. Я з 2004 року отримую пенсію з інвалідності ІІІ групи загального захворювання. У липні 2012 мені виповнюється 60 років. Який показник середньої заробітної плати буде застосовуватися при переході з пенсії з інвалідності на пенсію за віком? (Ніна Петрівна).
– При переході з одного виду пенсії на інший за бажанням особи може бути врахована заробітна плата (дохід) за періоди страхового стажу, зазначені в ч.1 ст.40 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, із застосуванням показника середньої зарплати (доходу), що враховувався при призначенні (попередньому перерахунку) попереднього виду пенсії.
Виняток становлять тільки випадки, якщо людина після призначення пенсії з інвалідності продовжувала працювати і придбала не менше ніж 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, незалежно від перерв у роботі.
При переході вперше з пенсії з інвалідності на пенсію за віком застосовується середня заробітна плата, визначена ч.2 ст.40 Закону. У Вашому випадку – за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії.
14. Я працюю помічником вихователя (няня). У 2012 році досягла пенсійного віку. Чи я матиму право на виплату десяти пенсій під час призначення мені пенсії за віком? (Ольга Василівна).
– У Законі України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” встановлено, що особам, які на день досягнення пенсійного віку, передбаченого ст. 26 Закону, працюють у державних установах та організаціях на посадах (робота яка дає право на призначення пенсії за вислугу років працівникам освіти і охорони здоров’я), згідно зі ст. 55 Закону України “Про пенсійне забезпечення” при наявності страхового стажу (для жінок – 30 років, а для чоловіків – 35 років) на таких посадах, а також якщо вони до цього не отримували ніякої пенсії – при призначенні пенсії за віком виплачується грошова допомога в розмірі їх десяти місячних пенсій станом на день призначення пенсії.
Оскільки Ваша посада не відноситься до спеціального стажу роботи (няня), який дає право на призначення пенсії за вислугу, права на виплату грошової допомоги Ви не маєте.
15. Чи маю я право одержувати пенсію за померлого чоловіка? (Катерина Іванівна).
– Згідно з п. 1 ст. 36 Закону України “ Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон) пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні, за наявності у годувальника на день смерті страхового стажу, необхідного для призначення йому пенсії з інвалідності.
До непрацездатних членів сім’ї відносяться чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є інвалідами або досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону.
Для вирішення питання про доцільність переходу на пенсію з нагоди втрати годувальника Вам необхідно звернутися в управління Пенсійного фонду України за місцем проживання.