ТОВ “Мокрянський кам’яний кар’єр № 3”, розташований за фактичною адресою: 69013, м. Запоріжжя, Шевченківський район, сел. Будівельник, заявляє про наміри відкорегувати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Корегування проводиться у зв’язку з введенням в експлуатацію нових джерел викидів та впровадженням заходів щодо зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Основні забруднюючі речовини: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, потенційні валові викиди, яких становлять 19,348 т/рік.
Пропозиції та зауваження направляти впродовж 30 днів з моменту публікації об’яви у відділ роботи зі зверненнями громадян за адресою: 69107, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 164, к. 104.
Контактна особа на підприємстві – начальник відділу охорони праці та ОНСООС А. А. Яланська, тел. (0612)97–81–28.
Додаткову інформацію можна отримати за тел.: (0612)86–69–38, а також за адресою: 69008, м. Запоріжжя, вул. Експресівська, 6