Товариство з обмеженою відповідальністю “Ремондіс Запоріжжя”
Товариство з обмеженою відповідальністю “Ремондіс Запоріжжя”, що зареєстроване за адресою: 69068, м. Запоріжжя, Шевченківський р-н, вул. Іванова, буд. 99, направляє клопотання на отримання дозволу на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря для проммайданчика № 1 Товариства з обмеженою відповідальністю “Ремондіс Запоріжжя”, розташованого за адресою: 69068, м. Запоріжжя, Шевченківський р-н, вул. Іванова, буд. 99.
Основним видом економічної діяльності підприємства є прибирання сміття, боротьба з забрудненням та подібні види діяльності.
Основними джерелами викидів в атмосферу є: робота котлів на природному газі, робота металообробних верстатів, зварювальні та газорізальні роботи, ремонтні бокси, автотранспорт.
При здійсненні виробничого процесу на проммайдачику в атмосферу виділяються: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, не диференційованих за складом, ртуть та її сполуки, свинець та його сполуки, залізо та його сполуки, манган та його сполуки, оксиди азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки, метан, вуглеводні насичені, аміак, бенз (а) пірен, парникові гази.
Валовий викид складає близько 0,7 т/рік без урахування парникових газів (парникові гази 149 т/рік).
Викиди в атмосферу носять локальний характер і забезпечують задовільний стан атмосферного повітря в районі розміщення об’єкта.
За додатковою інформацією звертатися за адресою: 69068, м. Запоріжжя, Шевченківський р-н, вул. Іванова, буд. 99; тел. 228–55–01.
Зауваження і пропозиції направляти до відділу по роботі із зверненнями громадян Запорізької облдержадміністрації протягом 30 днів з дня опублікування оголошення за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Леніна, 164.