Фізична особа-підприємець Комлик Зінаїда Дмитрівна
Фізична особа-підприємець Комлик Зінаїда Дмитрівна, що зареєстрована за адресою: 70440, Запорізька обл., Запорізький р-н, с. Смоляне, вул. Центральна, б. 28, направляє клопотання на отримання дозволу на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря для проммайданчика, розташованого за адресою: 69009, м. Запоріжжя, Заводський район, вул. Теплична, 12.
На проммайданчику здійснюється виробництво пряників та печива.
Основними джерелами викидів в атмосферу є: газове водогрійне та технологічне устаткування, тістомісильні та просіювальна машини, шліфувальний верстат та зварювальний апарат.
При здійсненні виробничого процесу в атмосферу викидаються: оксиди азоту, оксид вуглецю, ртуть та її сполуки, метан, вуглецю діоксид, азоту (1) оксид, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, аміак, залізо та його сполуки, манган та його сполуки, хром та його сполуки, хлор.
Валовий викид без врахування парникових газів складає близько 1,43 т/рік (парникові гази – 76,7 т/рік).
Викиди в атмосферу носять локальний характер і забезпечують задовільний стан атмосферного повітря в районі розміщення об’єкта.
За додатковою інформацією звертатися за адресою: 69009, м. Запоріжжя, Заводський район, вул. Теплична, 12; тел. 222–83–11.
Зауваження і пропозиції направляти до відділу по роботі із зверненнями громадян Запорізької облдержадміністрації протягом 30 днів з дня опублікування оголошення за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Леніна, 164.