Комісія територіального управління Держгірпромнагляду у Запорізькій області завершила всебічну перевірку стану дотримання вимог чинного законодавства з охорони праці та промислової безпеки в зварювальному та ливарному цехах ПАТ “Запоріжтрансформатор”.
Під час обстеження виробничих об’єктів інспектори виявили 81 порушення чинного законодавства з охорони праці, заборонили експлуатацію 118 одиниць обладнання та виконання робіт.
Серед найсуттєвіших порушень, виявлених під час перевірки, наступні: відсутній контроль з боку відповідальних інженерно-технічних працівників за утриманням посудин у справному стані та їх безпечну експлуатацію, тара використовується з перевищенням норми завантаження та механічними пошкодженнями, в зварювальному цеху використовують дефектні гумотканинні рукави, зварювальне робоче місце не огороджене захисним щитом, токар та коваль не використовують захисне огородження, передбачене конструкцією, при роботі на верстатах канали та заглиблення деяких верстатів відкриті та не мають огородження.
Роботу ДП “Дослідне господарство “Відродження” Національної академії аграрних наук України зі створення безпечних та нешкідливих умов праці визнано незадовільною. Таке рішення прийнято на засіданні колегії територіального управління Держгірпромнагляду у Запорізькій області під час розгляду результатів всебічної перевірки підприємства.
За словами начальника інспекції нагляду в АПК, СКС на транспорті та у зв’язку Миколи Плутицького, в минулому велике державне підприємство сьогодні є прикладом занедбаності. Так, система управління охороною праці на підприємстві функціонує частково. Відсутній контроль з боку директора за роботою служби охорони праці. Не здійснюється нагляд за виробничими будівлями та спорудами, деякі будівлі, такі як бокси для зберігання автомобілів та кормоцех, знаходяться в аварійному стані. Відсутні побутові приміщення на виробничих дільницях. Не в повному обсязі робітники забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту. Не проведено медичний огляд працівників. Технологічне обладнання експлуатується з порушеннями вимог безпеки.
У ході всебічної перевірки інспектори виявили 86 порушень нормативно-правових актів з охорони праці, через що призупинено 86 одиниць обладнання підвищеної небезпеки. Притягнуто до адміністративної відповідальності 8 посадових осіб, в тому числі директора господарства.
Колегією прийнято рішення забезпечити дієвий контроль за усуненням виявлених порушень чинного законодавства з охорони праці, а також підготувати листа про стан промислової безпеки та охорони праці в ДП ДГ “Відродження” НААНУ до Національної академії аграрних наук України та подання про невідповідність займаній посаді директора ДП ДГ “Відродження”.