У зв’язку із зміною прожиткового мінімуму з 1 жовтня 2012 року підвищено розмір пенсійних виплат 447 тис. (84 %) пенсіонерів області, середній розмір підвищення склав 9,06 грн.

Виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – 856 грн., проведено перерахунок мінімальних розмірів пенсій, надбавок, додаткових пенсій, підвищень, компенсаційних виплат та визначення права на щомісячну державну адресну допомогу.
Після перерахунку розмір пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) з 1 жовтня не перевищує десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність – 8560 грн., а мінімальна пенсія шахтарів становить 2568 грн. (856 грн. х 3).
– Чи зараховують до пільгового стажу, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, період перебування на військових зборах?
– Відповідно до пункту 11 статті 29 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” за військовозобов’язаними, яких призвано на збори, на весь період зборів зберігається, зокрема, займана посада й середня заробітна плата на підприємстві.
Таким чином, до пільгового стажу зараховують весь період перебування на військових зборах.
– Чи має право на достроковий вихід на пенсію жінка, котра займається підприємницькою діяльністю?
– Згідно зі статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, право на призначення пенсії за віком мають особи після досягнення 60 років і за наявності страхового стажу не менш як 15 років. До досягнення зазначеного віку право на пенсію за віком мають жінки 1961 року народження і старші за них після досягнення відповідного віку.
В абзаці 1 пункту 7–2 розділу XV “Прикінцевих положень” Закону передбачено, що до 1 січня 2015 року право дострокового виходу на пенсію за віком мають жінки, яким виповнилося 55 років, за наявності страхового стажу не менш як 30 років і за умови звільнення з роботи. У цьому випадку розмір їхньої пенсії, обчислений відповідно до статті 27 і з урахуванням статті 28 Закону, зменшується на 0,5 % за кожний повний чи неповний місяць дострокового виходу на пенсію.
Таким чином, жінка, котрій виповнилось 55 років і котра займається підприємницькою діяльністю і має не менш як 30 років страхового стажу, матиме право на достроковий вихід на пенсію за умови припинення підприємницької діяльності (засвідчення факту позбавлення статусу підприємця – фізичної особи шляхом внесення відповідних записів у Єдиний державний реєстр юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців).
Зменшення розміру пенсії за віком застосовується протягом усього періоду отримання пенсії незалежно від її виду (абзац 2 пункту 7–2 розділу XV Закону).
У разі коли жінка, якій достроково призначено пенсію, до досягнення віку, передбаченого у статті 26 Закону, працевлаштувалася, виплату достроково призначеної пенсії на час роботи припиняють. У цьому випадку після досягнення віку, передбаченого в цій статті, відсоток, на який зменшено розмір пенсії, переглядають з урахуванням кількості повних місяців страхового стажу, набутого за період роботи після дострокового виходу на пенсію (абзац 3 пункту 7–2 розділу XV Закону).
– Маю 30 років педагогічного стажу, працювала викладачем у музичній школі, яку віднесено до позашкільних навчальних закладів. Чи маю я право на виплату грошової допомоги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1191?
– Особам, які на день досягнення пенсійного віку працювали в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років, і мають страховий стаж для чоловіків – 35 років, для жінок – 30 років на таких посадах, а також якщо вони до цього не отримували будь-якої пенсії, під час призначення пенсії за віком виплачують грошову допомогу, що не підлягає оподаткуванню, у розмірі їх десяти місячних пенсій станом на день її призначення.
До страхового стажу, що визначає право на виплату грошової допомоги, зараховують періоди роботи в закладах і установах державної та комунальної форми власності на посадах, зокрема, які передбачено в Переліку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 1993 року № 909.
У зазначеному Переліку передбачено, зокрема, музичні школи як заклади освіти та як позашкільні навчальні заклади.
Якщо музичну школу, відповідно до статуту, віднесено до позашкільних навчальних закладів, то право на пенсію за вислугу років у цій школі мають, зокрема, художні керівники, керівники гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи. Посаду викладача в позашкільних закладах освіти в Переліку типів позашкільних навчальних закладів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 року № 433, не передбачено.
Таким чином, період роботи на посаді викладача в музичній школі, яку віднесено до позашкільного навчального закладу, не зараховують до стажу, що дає право на призначення пенсії за вислугу років, відповідно й до страхового стажу, який дає право на виплату грошової допомоги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1191.
– Працювала з 1 травня 1980-го по 15 червня 1985 року підмінним вихователем у дитячому садку. Чи зараховують цей період у стаж, який дає право на призначення пенсії за вислугу років?
– Пенсії за вислугу років працівникам освіти призначають відповідно до пункту “є” статті 55 Закону України “Про пенсійне забезпечення” та Переліку закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 1993 року № 909.
У зазначеному переліку передбачено посаду вихователя в дошкільних навчальних закладах усіх типів.
Відповідно до Типових штатів дошкільних установ, які затверджено наказом Міністерства освіти СРСР від 21 грудня 1971 року № 103, у межах асигнувань на оплату праці осіб, які підміняють вихователів, що перебувають у відпустці, у дошкільних закладах може бути встановлено додаткові посади вихователів.
Таким чином, періоди роботи підмінним вихователем зараховуються до спеціального стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до пункту “є” статті 55 Закону України “Про пенсійне забезпечення”.
– Чи маю я право на призначення пенсії у зв’язку із втратою годувальника за померлого чоловіка, якщо ми з ним проживали однією сім’єю, але не перебували в шлюбі?
– Відповідно до статті 36 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсію у зв’язку із втратою годувальника призначають непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні.
До категорії непрацездатних членів сім’ї віднесено, зокрема, батька, матір, дружину, чоловіка, якщо вони є інвалідами або досягли пенсійного віку, передбаченого в статті 26 Закону.
У Законі не передбачено надання права на призначення пенсії у зв’язку із втратою годувальника особам, які проживали однією сім’єю, але не перебували в шлюбі.
Відповідно до Сімейного кодексу України, шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану.
Проживання однією сім’єю жінки та чоловіка без шлюбу не є підставою для виникнення в них прав та обов’язків подружжя.
– Я одержую пенсію через банк. Працюю, тому пенсію з рахунку не знімав. Отримав повідомлення від Пенсійного фонду, що виплату моєї пенсії буде переведено на пошту. Чи правомірно це?
– Виплату пенсій через банківські установи регулює Порядок виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їхні поточні рахунки в банках, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 року № 1596 (зі змінами).
У пункті 14 цього Порядку передбачено, що якщо суми пенсій та грошової допомоги одержують за дорученням більше як один рік або не одержують із поточного рахунку понад один рік, уповноважений банк зобов’язаний повідомити про це відповідний орган Пенсійного фонду не пізніше як 28 числа місяця, в якому виникли такі обставини, а одержувач пенсії – подати нову заяву в орган Пенсійного фонду.
У разі невиконання одержувачем пенсії цієї умови орган Пенсійного фонду припиняє перераховувати пенсію на поточний рахунок у визначену одержувачем установу банку і здійснює виплату через підприємство поштового зв’язку за місцем проживання одержувача в установленому порядку.
Тому якщо пенсіонер не планує скористатися пенсією на своєму рахунку в банку, потрібно подати заяву про перерахування коштів через банк після надходження повідомлення від управління Пенсійного фонду. Заяву можна подати в зазначене управління або залишити в банку, де пенсіонер виявив бажання одержувати пенсію.
Якщо пенсіонер не подав своєчасно заяву, пенсію буде перераховано на поштове відділення за місцем проживання.
– Як визначається доплата за понаднормативний стаж та мінімальний розмір пенсії для жінок і чоловіків, які мають, відповідно, 30 і 35 років страхового стажу?
– Якщо пенсію було призначено до 1 жовтня 2011 року і особа після цієї дати не здійснювала перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу та заробітку, набутого після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, то мінімальний розмір її пенсії та доплату за понаднормативний стаж буде визначено за (понад) 20 та 25 років страхового стажу для жінок і чоловіків, відповідно.
Якщо ж пенсію було призначено після жовтня 2011 року або раніше, але після жовтня 2011 року перераховано із стажу та заробітку, набутого після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, її мінімальний розмір і доплату за понаднормативний стаж було встановлено з урахуванням 30 та 35 років страхового стажу, то пенсію буде обчислено на підставі цих показників.
– Чи переглядаються надбавки та підвищення до пенсії у зв’язку із збільшенням розміру прожиткового мінімуму?
– Так, виходячи із нового розміру прожиткового мінімуму, для осіб, які втратили працездатність, буде обчислено розміри підвищення ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань, пенсії за особливі заслуги перед Україною, додаткові пенсії особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, щомісячну доплату до пенсії непрацюючим пенсіонерам, вивільненим у зв’язку із закриттям Чорнобильської атомної електростанції, державну соціальну допомогу на догляд, мінімальні пенсії для інвалідів-військовослужбовців строкової військової служби та у зв’язку з втратою годувальника, які призначені членам їхніх сімей, надбавки на утриманців відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”.
– У якому розмірі виплачують пенсії у зв’язку із втратою годувальника?
– Розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною та щомісячної доплати до пенсії у зв’язку з втратою годувальника членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання) на одного непрацездатного члена сім’ї має бути не менш як 100 відсотків, на двох – 120 відсотків, на трьох і більше – 150 відсотків від прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність. Якщо він менший, таким особам надають щомісячну державну адресну допомогу до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.
– Я працюю і отримую пенсію за віком. Починаючи з жовтня 2011, мою пенсію не перераховували у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму. Чому?
– Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” передбачено, що в разі збільшення визначеного законом розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, підвищують розмір пенсії, обчислений відповідно до статті 28 цього Закону, окрім пенсіонерів, які працюють (провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою для нарахування єдиного соціального внеску), перерахунок пенсії здійснюється із дня встановлення нового розміру прожиткового мінімуму.
Оскільки на час здійснення вказаних перерахунків Ви працювали, пенсію Вам не перераховували.
Водночас у законодавстві передбачено, що пенсіонерам, які працюють (провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою для нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування), після звільнення з роботи або припинення такої діяльності пенсію перераховують з урахуванням визначеного законом прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, який встановлено на день звільнення з роботи або припинення такої діяльності.
– Який показник середньої заробітної плати застосовують для призначення пенсії у 2012 році?
– У статтю 40 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” з 1 жовтня 2011 року внесено зміни, якими передбачено, що під час призначення пенсії з 01.01.2012 застосовують показник середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії (2001,20 грн.).