Верховна Рада внесла зміни до Закону “Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз” та інших законодавчих актів України.Зокрема, Закон передбачає, що медична допомога, туберкулінодіагностика, хіміопрофілактика туберкульозу та санаторно-курортне лікування хворих на туберкульоз у державних і комунальних закладах охорони здоров`я здійснюються (надаються) безоплатно. Під час лікування хворі на туберкульоз безперебійно та безоплатно забезпечуються протитуберкульозними препаратами відповідно до їх переліку і обсягів, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров`я. Хворі на туберкульоз, а також малолітні і неповнолітні особи, інфіковані мікобактеріями туберкульозу, під час стаціонарного чи санаторно-курортного лікування у протитуберкульозних закладах безоплатно забезпечуються харчуванням за нормами, встановленими Кабінетом Міністрів України.
Згідно з законом, виявлення хворих на туберкульоз і осіб, інфікованих мікобактеріями туберкульозу, забезпечується медичними працівниками відповідно до стандарту медичної допомоги у разі звернення особи за отриманням медичної допомоги до медичного закладу чи до медичного працівника, який здійснює медичну практику. При цьому, у разі виявлення особи з будь-якими ознаками туберкульозу чи у разі звернення контактної особи, медичний працівник зобов‘язаний направити її для подальшого обстеження до лікаря-спеціаліста (фтизіатра) чи до відповідного протитуберкульозного закладу.
З метою своєчасного виявлення хворих на туберкульоз і осіб, інфікованих мікобактеріями туберкульозу, та запобігання поширенню цього захворювання здійснюються обов‘язкові профілактичні медичні огляди на туберкульоз. Обов`язкові профілактичні медичні огляди на туберкульоз у державних і комунальних закладах охорони здоров`я проводяться безоплатно. Порядок проведення обов‘язкових профілактичних медичних оглядів на туберкульоз встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров‘я.
Хто і коли повинен проходити обов`язковий профілактичний огляд на туберкульоз
Обов`язковим профілактичним медичним оглядам на туберкульоз підлягають малолітні та неповнолітні особи – щороку; працівники окремих професій, виробництв та організацій, професійна діяльність яких пов‘язана з обслуговуванням населення та/або виконанням робіт, під час здійснення яких є високий ризик зараження збудником захворювання на туберкульоз інших осіб, – до прийняття на роботу та надалі у строки, визначені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров‘я; студенти вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації – перед початком проходження виробничої практики; особи, щодо яких суд обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту, – протягом першої доби з моменту взяття під варту; особи, які тримаються в установах виконання покарань, – під час прибуття до цих установ, а в подальшому – не рідше одного разу на рік та за місяць до звільнення, про що робиться відповідний запис у довідці про відбуття покарання; особи, звільнені з установ виконання покарань, – протягом місяця після прибуття до місця проживання чи перебування; особи, віднесені до груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз, у тому числі соціально дезадаптовані, із супутніми захворюваннями на хронічний алкоголізм, наркоманію чи токсикоманію, – щороку.
У разі погіршення епідемічної ситуації щодо захворюваності на туберкульоз за поданням головного державного санітарного лікаря адміністративної території, на якій показники захворюваності на туберкульоз значно перевищують усталений рівень для даної території, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування приймають рішення про проведення позачергових обов`язкових профілактичних медичних оглядів на туберкульоз осіб, які підлягають обов`язковим профілактичним медичним оглядам, чи інших груп населення, серед яких рівень захворюваності значно перевищує середній показник на відповідній території.
Особи, які відмовилися пройти обов’язковий профілактичний медичний огляд на туберкульоз, відсторонюються від роботи, учні і студенти (слухачі) – від відвідування навчальних та дитячих закладів, а студенти також від проходження виробничої практики на період до проходження такого огляду.
У разі, якщо хворі на заразні форми туберкульозу, у тому числі під час амбулаторного чи стаціонарного лікування, порушують протиепідемічний режим, що ставить під загрозу зараження туберкульозом інших осіб, за рішенням суду можуть бути примусово госпіталізовані до протитуберкульозних закладів.
Працівникам протитуберкульозних закладів встановлюються підвищені посадові оклади у зв‘язку із шкідливими і важкими умовами праці, надбавка за вислугу років та інші надбавки і доплати.
Ухвалено закон щодо
посилення боротьби з туберкульозом
Верховна Рада внесла зміни до Закону “Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз” та інших законодавчих актів України.
Зокрема, Закон передбачає, що медична допомога, туберкулінодіагностика, хіміопрофілактика туберкульозу та санаторно-курортне лікування хворих на туберкульоз у державних і комунальних закладах охорони здоров`я здійснюються (надаються) безоплатно. Під час лікування хворі на туберкульоз безперебійно та безоплатно забезпечуються протитуберкульозними препаратами відповідно до їх переліку і обсягів, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров`я. Хворі на туберкульоз, а також малолітні і неповнолітні особи, інфіковані мікобактеріями туберкульозу, під час стаціонарного чи санаторно-курортного лікування у протитуберкульозних закладах безоплатно забезпечуються харчуванням за нормами, встановленими Кабінетом Міністрів України.
Згідно з законом, виявлення хворих на туберкульоз і осіб, інфікованих мікобактеріями туберкульозу, забезпечується медичними працівниками відповідно до стандарту медичної допомоги у разі звернення особи за отриманням медичної допомоги до медичного закладу чи до медичного працівника, який здійснює медичну практику. При цьому, у разі виявлення особи з будь-якими ознаками туберкульозу чи у разі звернення контактної особи, медичний працівник зобов‘язаний направити її для подальшого обстеження до лікаря-спеціаліста (фтизіатра) чи до відповідного протитуберкульозного закладу.
З метою своєчасного виявлення хворих на туберкульоз і осіб, інфікованих мікобактеріями туберкульозу, та запобігання поширенню цього захворювання здійснюються обов‘язкові профілактичні медичні огляди на туберкульоз. Обов`язкові профілактичні медичні огляди на туберкульоз у державних і комунальних закладах охорони здоров`я проводяться безоплатно. Порядок проведення обов‘язкових профілактичних медичних оглядів на туберкульоз встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров‘я.
Хто і коли повинен проходити обов`язковий профілактичний огляд на туберкульоз
Обов`язковим профілактичним медичним оглядам на туберкульоз підлягають малолітні та неповнолітні особи – щороку; працівники окремих професій, виробництв та організацій, професійна діяльність яких пов‘язана з обслуговуванням населення та/або виконанням робіт, під час здійснення яких є високий ризик зараження збудником захворювання на туберкульоз інших осіб, – до прийняття на роботу та надалі у строки, визначені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров‘я; студенти вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації – перед початком проходження виробничої практики; особи, щодо яких суд обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту, – протягом першої доби з моменту взяття під варту; особи, які тримаються в установах виконання покарань, – під час прибуття до цих установ, а в подальшому – не рідше одного разу на рік та за місяць до звільнення, про що робиться відповідний запис у довідці про відбуття покарання; особи, звільнені з установ виконання покарань, – протягом місяця після прибуття до місця проживання чи перебування; особи, віднесені до груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз, у тому числі соціально дезадаптовані, із супутніми захворюваннями на хронічний алкоголізм, наркоманію чи токсикоманію, – щороку.
У разі погіршення епідемічної ситуації щодо захворюваності на туберкульоз за поданням головного державного санітарного лікаря адміністративної території, на якій показники захворюваності на туберкульоз значно перевищують усталений рівень для даної території, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування приймають рішення про проведення позачергових обов`язкових профілактичних медичних оглядів на туберкульоз осіб, які підлягають обов`язковим профілактичним медичним оглядам, чи інших груп населення, серед яких рівень захворюваності значно перевищує середній показник на відповідній території.
Особи, які відмовилися пройти обов’язковий профілактичний медичний огляд на туберкульоз, відсторонюються від роботи, учні і студенти (слухачі) – від відвідування навчальних та дитячих закладів, а студенти також від проходження виробничої практики на період до проходження такого огляду.
У разі, якщо хворі на заразні форми туберкульозу, у тому числі під час амбулаторного чи стаціонарного лікування, порушують протиепідемічний режим, що ставить під загрозу зараження туберкульозом інших осіб, за рішенням суду можуть бути примусово госпіталізовані до протитуберкульозних закладів.
Працівникам протитуберкульозних закладів встановлюються підвищені посадові оклади у зв‘язку із шкідливими і важкими умовами праці, надбавка за вислугу років та інші надбавки і доплати.
Інформація з сайту www.stoptb.in.ua