Так Асоціація міст України звернулася до міжнародних організацій за захистом захопленого агресором мера Мелітополя Івана Федорова.

«Органи місцевого самоврядування організовують захист своїх територій, забезпечують життєдіяльнсть мешканців міст і сіл, допомагають людям вийти з-під обстрілів через зелені коридори. І саме тому сьогодні голови громад стали мішенню агресора.
4 березня 2022 року здійснено тиск на мера Енергодара Дмитра Орлова, 6 березня поранено мера Бучі Анатолія Федорука, 6 березня російські окупанти вбили мера Гостомеля Юрія Прилипка, втрачено зв’язок з мером Херсона Ігорем Колихаєвим.
11 березня 2022 року стало відомо, що російські військові викрали міського голову Мелітополя Івана Федорова.
Асоціація міст України вважає, що такий крок є черговим свідченням злочинів проти цивільного населення. Адже мер є головною посадовою особою територіальної громади, саме він організовує забезпечення людей мінімально необхідним, здійснює керівництво всіма комунальними службами та діяльністю критичної інфраструктури. Під час війни, яка триває в Україні, роль мера в недопущенні гуманітарної катастрофи громад є визначальною. Ми звернулись до міжнародних об’єднань мерів з тим, щоб захопленого російськими військовими мера Мелітополя Івана Федорова було звільнено.
Щоб світ заявив про необхідність встановлення гарантій безпеки усім мерам з тим, щоб вони продовжували забезпечувати критичною інфраструктурою мешканців громад, які змушені переховуватись в бомбосховищах, підвалах без їжі й води, втрачають житло, втікають від бомб. Щоб зберегти життя усіх громадян України та якнайшвидше звільнити тимчасово окуповані громади та відновити в них демократію», – зазначено в зверненні.
«Окупувавши місто, громаду залишили без її обраного керівника! Щоб паралізувати життєзабезпечення Мелітополя і таким чином деморалізувати і підкорити місцевих мешканців. Це – акт тероризму! Росія намагається знищити законно обрану владу в Україні, яка захищає інтереси мирних мешканців!», – заявив Віталій Кличко.

The Association of Ukrainian Cities has appealed to a number of international organizations to protect the mayor of Melitopol, Ivan Fedorov, who was captured by the aggressor, and to provide mayors of territorial communities with opportunities to organize critical infrastructure for Ukrainian citizens.

“Local governments organize the protection of their territories, ensure the livelihood of residents of cities and villages, help people get out of the shelling through the green corridors. And that is why today the mayors of communities have become the target of the aggressor.
On March 4, 2022, Energodar Mayor Mr. Dmytro Orlov was under pressure, Bucha Mayor Mr. Anatoliy Fedoruk was wounded on March 6, Russian invaders killed Hostomel Mayor Mr.Yurii Prylypko on March 6. The connection was lost with Mayor of Kherson Mr. Ihor Kolykhayev.
On March 11, 2022, it became known that the Russian army had abducted Melitopol Mayor Mr. Ivan Fedorov.
The Association of Ukrainian Cities believes that such a step is another evidence of crimes against civilians. After all, the mayor is the main official of the territorial community, it is he/she who organizes the provision of people with the minimum necessary, manages all utilities and critical infrastructure. During the ongoing war in Ukraine, the mayor’s role in preventing a humanitarian catastrophe for communities is crucial. We appealed to the international associations of mayors to release the mayor of Melitopol, Ivan Fedorov, who was captured by the Russian army; to the world to declare the need to ensure security for all mayors so that they continue to provide critical infrastructure to community residents who are forced to hide in bomb shelters, basements without food and water, lose their homes, and flee bombs. To save the lives of all citizens of Ukraine and to release the temporarily occupied communities as soon as possible and restore democracy in them, ” the appeal states.
“Being occupied the community was left without its elected leader! It was done to paralyze the livelihood of Melitopol and thus demoralize and subjugate the locals. This is an act of terrorism! Russia is trying to destroy the legitimately elected government in Ukraine, which protects the interests of civilians! ”Vitaliy Klitschko said.