РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2014 рік

Комунальне підприємство „Редакція газети „Запорозька Січ”,  19280315  
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)  

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі 

Процедура закупівлі 

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі 

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки  документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфіка-ційної докумен-тації) 

Примітка

Код 18.11.1 „Послуги з друкування газет”

 

2610

Кошти міського бюджету

 

Відкриті торги

жовтень 2013 року

 

Головний розпорядник коштів –Виконавчий комітет Запорізької міськради

 

Затверджений Протоколом  засідання  комітету з конкурсних торгів  від  03.10.2013р.  № 1 .

Голова комітету з конкурсних торгів           Верьовкін О.Г.         _________________
                                                                      (прізвище, ініціали)         (підпис)     М.П. 

Секретар комітету з конкурсних торгів        Мала Н.К.                _________________
                                                                     (прізвище, ініціали)                   (підпис)