У прес-центрі ДПА в Запорізькій області відбулася прес-конференція заступника голови Комісії з проведення реорганізації Державної податкової адміністрації в Запорізькій області Сергія Давидкова. Тема: “Нова модель спрощеної системи оподаткування: умови застосування, порядок переходу, основні аспекти обліку та звітності”.
Прийняття Верховною Радою 4 листопада 2011 року Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів Украіни щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності” є важливим кроком у напрямку поліпшення податкового клімату для підприємств Украіни. Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року. Норми цього Закону регламентують критерії перебування на спрощеній системі, порядок переходу платника на спрощену систему оподаткування і навпаки, порядок визначення переходу, порядок обліку та складання звітності, відповідальність платника єдиного податку за недотримання кодексу. Суттєво, що закон тепер не передбачає встановлення надбавок до фіксованих ставок податку за кожного найманого працівника фізичної особи.
Відповідно до закону фізичні особи-підприємці, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на три групи. До першої віднесено підприємців, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів або проводять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150 тис. грн. Для таких підприємців встановлюється ставка податку в межах від 1 % до 10 % мінімальної заробітної плати (10-100 грн.). Друга група – підприємці, що протягом календарного року використовують працю не більше 10 найманих осіб та обсяг доходу яких не перевищує 1 млн.грн. Ставка – від 2 % до 20 % мінімальної зарплати (20–200 грн.). І, нарешті, до третьої групи належать особи, які мають не більше 20 найманих працівників та обсяг доходу на перевищує 3 млн. грн. Ставка для цієї групи – 3 % від отриманої виручки за умови сплати ПДВ або 5 % без сплати ПДВ. Платники єдиного податку повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари, виконані роботи, надані послуги виключно в грошовій формі (готівковій або безготівковій). При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових віносинах, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв`язку з вагітністю і пологами, у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними та міськими радами для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої групи є календарний рік, другої-третьої груп – календарний квартал.
Платники єдиного податку першої та другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Платники єдиного податку третьої групи сплачують единий податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.
Повністю ознайомитись з Законом України “Про внесення змін…” можна в ДПА в Запорізькій області або на сайті Верховної Ради.