Указом Президента України від 29.06.2001 року № 476/2001 “Про почесні звання України” визначені підстави для присвоєння почесного звання “Мати – героїня” та встановлений порядок їх присвоєння. Згідно з вищезазначеним Указом почесне звання “Мати-героїня” присвоюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, в тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку, враховуючи вагомий особистий внесок у вихованні дітей у сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.
Висунення кандидатур до присвоєння почесного звання здійснюється гласно за місцем роботи особи, яку представляють до нагородження, у трудових колективах установ, організацій, підприємств, незалежно від типу, форми власності та господарювання. У разі, якщо багатодітна мати досягла пенсійного віку та не працює, розглядом документів, висуненням її кандидатури займається департамент освіти і науки, молоді та спорту міської ради.
Особа, яка удостоєна почесного звання “Мати-героїня”, відповідно до Указу Президента України, отримує нагрудний знак та посвідчення встановленого зразка. Указом Президента України від 25.12.2007 № 1254/2007 з 01.01.2008 встановлена одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”, у сумі десятикратного розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.
Для подання документів на присвоєння почесного звання “Мати-героїня”, особа, яка зареєстрована у місті Запоріжжі, може звернутися до відділу по роботі з молоддю та сім‘єю та позашкільної виховної роботи департаменту освіти і науки, молоді та спорту міської ради.
Документи для працюючих жінок:
1. Нагородний лист встановленого зразка, в якому в п.13 повинні бути зазначені конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання, а саме – особистий внесок у виховання дітей, створення сприятливих умов для здобуття освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей (4 екземпляри-оригінали заповнені друкованим способом та завірені печаткою установи, яка висуває кандидатуру).
2. Копії свідоцтв про народження дітей (по 4 екземпляри).
3. Витяг з протоколу трудового колективу підприємств, установ, організацій, на яких було прийнято рішення про висунення кандидатури до відзначення (4 екземпляри, завірені печаткою установи та підписами).
4. Копію паспорта – 1, 2, 11 сторінки (4 екземпляри);
5. Довідку про склад сім’ї (форма № 2).
Документи для непрацюючих жінок:
1. Копія паспорта багатодітної мами (стор. – 1, 2 та прописка) – 4 екземпляри.
2. Копії свідоцтв про народження дітей – 4 екземпляри. У разі смерті дітей – копії свідоцтв про смерть – 4 екземпляри.
3. Копія документів про освіту багатодітної мами – 1 екземпляр.
4. Копія трудової книжки багатодітної мами – 1 екземпляр.
5. Характеристика багатодітної мами (готує ЖЕК за місцем проживання або квартальний комітет).
6. Копії документів дітей про закінчення навчальних закладів: загальноосвітньої школи, ПТУ, коледжів, ліцеїв, університетів тощо.
7. Копії документів дітей про отримання позашкільної освіти.
8. Копії грамот, дипломів дітей.
9. Характеристики дітей з місць навчання та праці.
10. Довідку про склад сім’ї (форма № 2).
Додаткову інформацію можна отримати у відділі по роботі з молоддю та сім‘єю та позашкільної виховної роботи департаменту освіти і науки, молоді та спорту міської ради, тел.: 233–23–24, факс: 233–31–12.