Запорізька область в загальному рейтингу ІЄЕП у 2014, 2015 та 2016 роках зайняла відповідно 7-ме, 15-те та 13-те місця серед 24 регіонів.

За показниками Субіндексу інституційної підтримки євроінтеграційного поступу область посіла 3-тє місце у 2014 р., 6-те – у 2015 р., 8-ме  – у 2016 р. За показниками Субіндексу глибини торговельно-економічних зв’язків регіон зайняв 18-те місце у 2014-2015 роках та 20-те місце у 2016 р.

Найкращий результат (друге місце) за 2016 рік Запорізька область здобула за такими показниками інституційної підтримки євроінтеграційних процесів: кількість проектів в рамках Європейського інструменту сусідства та інших доступних Україні програм ЄС, що реалізуються в регіоні відносно чисельності населення регіону (16 проектів); кількість організованих та проведених органами місцевої влади заходів з економічних питань виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (24 заходи); кількість проведених презентацій економічного та інвестиційного потенціалу регіону в органах і структурах ЄС (32 заходи).

IMG_2545 IMG_2551

 

 

 

 

 

 

 

Також непоганий результат Запорізька область за 2016 рік (6-те місце) продемонструвала за наступними показниками торговельно-економічних зв’язків: щодо середньорічного темпу зростання імпорту з країн ЄС до регіону (0,4% при найбільшому значенні по Україні 10,7%), щодо частки прямих інвестицій, що надійшли з області в економіку країн ЄС у загальному обсязі інвестицій, що здійснені з області (7,6%, найбільше значення по Україні 99,5%) та щодо показників грошових переказів фізичних осіб з ЄС до регіону (92417 тис. дол. США).

В той же час слід відзначити нульові значення за такими показниками інституційної підтримки євроінтеграційних процесів за 2016 рік: кількість укладених договорів про двостороннє співробітництво з питань розвитку сільського зеленого туризму між областю та відповідними адміністративно-територіальними одиницями держав-членів ЄС; кількість організованих обласними державними адміністраціями навчальних поїздок  з тематики сільського зеленого туризму до держав-членів ЄС; кількість тренінгів, відповідних конференцій, засідань за круглим столом, семінарів для сільського населення із залученням експертів ЄС, організованих та проведених обласною державною адміністрацією) та за показниками торговельно-економічних зв’язків: Індекс інвестиційної відкритості регіону для ЄС; питома вага імпорту послуг з країн ЄС в загальному обсязі імпорту послуг до регіону – 40,3% (20 місце, найбільше значення по Україні – 94,1%); частка накопичених прямих інвестицій нерезидентів з ЄС в області у загальному обсязі накопичених інвестицій області – 67% (20 місце, найбільше значення по Україні – 95,1%).

За підсумками проведеної роботи можна надати органам влади рекомендації щодо ініціювання розробки обласного плану заходів з імплементації Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, в якому передбачити заходи щодо налагодження співробітництва з питань розвитку сільського зеленого туризму між областю та відповідними регіонами держав-членів ЄС, разом з ГУ Держпродспоживслужби посилити контроль за безпекою харчових продуктів, вироблених в регіоні, проаналізувати стан і тенденції торговельно-економічних відносин з країнами ЄС.

Захід проведено в рамках проекту «Індекс Євроінтеграційного Економічного Поступу: оцінка економічних реформ в регіонах України на шляху до впровадження зони вільної торгівлі з ЄС», який реалізується Поліським фондом міжнародних та регіональних досліджень (м. Чернігів) у партнерстві з ГО «Запорізьке міське товариство німців «Відродження»» та MLS group (Marketing and Legal Solutions) у складі Асоціації регіональних аналітичних центрів. Реалізація проекту стала можливою в рамках ініціативи Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (м. Київ) «Просування реформ в регіони» за сприяння Європейського Союзу (http://ec.europa.eu/europeaid).