Міський голова оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності-головного бухгалтера районної адміністрації Запорізької міської ради по Орджонікідзевському району.
У конкурсі можуть взяти участь особи, які мають повну вищу освіту в галузі економіки та фінансів, стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі, за фахом та на керівних посадах не менше 5 років, володіють державною мовою та знаннями основних програм роботи на комп’ютері.
Необхідні документи:
– заява про участь у конкурсі;
– заповнена особова картка (форма П-2ДС) з відповідними додатками;
– дві фотокартки розміром 4х6 см;
– копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
– декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”;
– копія документа, який посвідчує особу;
– копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).
Документи приймаються протягом 30 календарних днів від дня опублікування оголошення в газеті.
Відповідно до Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” та Указу Президента України від 25.01.2012 № 33/2012 “Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування” протягом трьох днів з дати одержання повідомлення про результати конкурсу кандидат надає письмову згоду на проведення спеціальної перевірки та медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ.
Звертатися за адресою: 69035, м. Запоріжжя-35, вул. Сєдова, 5, каб. 19, 15.
Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за телефонами: 2363338; 2363362.