Міський голова оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу екологічної безпеки управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради.У конкурсі можуть взяти участь особи, які мають повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом на державній службі чи в органах місцевого самоврядування на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3-х років, мають навички роботи на комп’ютері, володіють державною мовою.Необхідні документи: – заява про участь у конкурсі; – заповнена особова картка (форма П-2ДС) з відповідними додатками;- дві фотокартки розміром 4х6 см;- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;- відомості про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”;- копія документа, який посвідчує особу;- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);- довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).Документи приймаються протягом 30 календарних днів від дня опублікування оголошення в газеті.Відповідно до Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” та Указу Президента України від 25.01.2012 № 33/2012 “Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування”, протягом трьох днів з дати одержання повідомлення про результати конкурсу кандидат надає письмову згоду на проведення спеціальної перевірки та медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ.Звертатися за адресою: пр. Леніна, 105, м. Запоріжжя, управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради.Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за телефонами: 63–65–50, 63–26–90.