Відтепер під час складання і практичного, і теоретичного іспитів буде вестися фото- та відео фіксація

Підготовка та перепідготовка водіїв – документи та новації

Свідченням проходженням водіями підготовки та перепідготовки є такі документи:

  • свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації водіїв, інформація про яке наявна в ЄДР МВС;
  • документи про професійну (професійно-технічну) освіту державного зразка за професіями “Водій автотранспортних засобів”, “Водій мототранспортних засобів”, “Водій трамвая”, “Водій тролейбуса”, видані закладом, що має ліцензію на провадження відповідної діяльності у сфері професійно-технічної освіти.

Якщо особа з будь-яких причин не склала іспити в територіальному сервісному центрі МВС, виданий документ, що засвідчує підготовку і перепідготовку водіїв транспортних засобів, вважається дійсним для складання іспитів протягом двох років з дня закінчення закладу.

З новацій: під час складання теоретичного і практичного іспитів використовуються технічні засоби контролю (зокрема фото- та відеофіксації) процесу.

Особливості складання теоретичного іспиту

Екзаменаційний білет містить 20 питань. Кожне питання має від двох до п’яти варіантів відповідей, лише один з яких правильний. Особі ставляться виключно питання, що відповідають категоріям транспортних засобів, право на керування якими вона претендує отримати.

У разі відкриття двох і більше категорій транспортних засобів теоретичний іспит складається за екзаменаційними білетами вищої категорії. Час проведення теоретичного іспиту становить 20 хвилин. Хронометраж часу здійснюється автоматично з моменту виведення на екран монітора автоматизованого робочого місця першого питання.

Теоретичний іспит вважається нескладеним, якщо особа припустилася трьох помилок, не надала відповіді на питання у відведений для складання теоретичного іспиту час,
під час відповіді на питання користувалася додатковими електронними приладами, навчальною літературою, засобами зв’язку, пристроями зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремими елементами, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друкованими або рукописними матеріалами, іншими засобами, предметами, приладами (крім виробів медичного призначення), а також підказками інших осіб.

Результат успішно складеного теоретичного іспиту дійсний протягом трьох місяців. Особа, яка не склала теоретичний іспит, до практичного іспиту не допускається.

47-

Як проходитиме практичний іспит

Приймання практичного іспиту проводиться в два етапи: на майданчику для навчання з початкового керування та в умовах дорожнього руху на визначених маршрутах (за винятком перевірки навичок керування транспортними засобами категорій A1, A, B1).

Тривалість практичного іспиту на майданчику для навчання з початкового керування повинна бути достатня для визначення вміння особи керувати транспортним засобом відповідної категорії безпечно для інших учасників дорожнього руху, але не менше 10 хвилин. Тривалість практичного іспиту на вулично-дорожній мережі повинна складати не менше 20 хвилин. Загальна тривалість практичного іспиту не повинна перевищувати 60 хвилин.

Особі для складання практичного іспиту надається три спроби. Якщо особа не склала практичний іспит утретє, до наступного іспиту вона допускається після проходження повторного курсу підготовки з практичного керування транспортним засобом у будь-якому закладі.

Відновлення втраченого водійського посвідчення

У разі втрати або викрадення водійського посвідчення оформлення та видача нового здійснюється без складання іспитів. Якщо власник втратив посвідчення водія, яке було отримане вперше, ТСЦ МВС видає нове. При цьому воно вважається таким, що видане вперше, й дійсне впродовж терміну, що був вказаний у втраченому або викраденому посвідченні.

Читайте також: Запорізькі центральні дороги ремонтують вночі