Доходи бюджету
За підсумками 2011 року, в порівнянні з 2010 роком, по Запорізькій області обсяги промислової продукції збільшилися на 6,4 % (індекс промислової продукції – 106,4 %, по Україні – 107,3 %).
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств у м.Запоріжжі за 2011 рік становить 59,9 млрд.грн. (76,8 % до обласного показника, на 22,8% більше, ніж у 2010 році та на 7,7 % більше запланованого). У загальному обсязі реалізованої промислової продукції міста металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів складає 46,1 відсотка, машинобудування – 25,1 відсотка, виробництво харчових продуктів – 4,5 відсотка, виробництво та розподілення електроенергії, газу та води – 12,4 відсотка, інші галузі – 11,9 відсотка. Обсяг реалізації металургійної продукції склав 27,6 млрд.грн. або 124,7 відсотка минулорічних показників, машинобудівної продукції – 15,1 млрд.грн. (128,3 відсотка), по галузі з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води – 7,5 млрд.грн. (120,5 відсотка).
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників міста за 9 місяців 2011 року становила 2 742,10 грн., темп її зростання до відповідного періоду минулого року – 22,1 відсотка.
За 2011 рік обсяг доходів бюджету м. Запоріжжя становить 2 471,5 млн.грн. Надходження загального фонду склали 2 237,0 млн.грн., в тому числі офіційні трансферти з державного бюджету – 715,2 млн.грн. (дотації – 33,7 млн.грн., субвенції – 681,5 млн.грн.). Без врахування трансфертів план по доходах загального фонду (1 457,6 млн.грн.) виконаний на 104,4 відсотка. Порівняно з минулим роком доходи збільшились на 263,9 млн.грн. або на 21,0 відсоток (у співставних показниках).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План по доходах, які враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, виконаний на 106,1 відсотка, до бюджету міста надійшло 1 130,5 млн.грн. У порівнянні з попереднім бюджетним періодом надходження 1 кошику збільшились на 19,7 відсотка або на 185,9 млн.грн.
У 2011 році власні доходи становили 391,2 млн.грн. (99,8 відсотка до плану), що на 78,0 млн.грн. або на 24,9 відсотка більше минулорічних показників. Зазначене досягнуто за рахунок зростання надходжень плати за землю, податку на прибуток підприємств комунальної власності, інших надходжень.

Не виконаний план з надходжень плати за землю (99,8 %), надходжень від орендної плати за користування майном комунальної власності (99,0 %), фіксованого податку на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю (90,5 %), внаслідок чого бюджет недоотримав понад 1,0 млн.грн. Через несвоєчасні розрахунки землекористувачів бюджет міста недоотримав 0,6 млн.грн. орендної плати за землю. Причиною недоотримання коштів від оренди майна комунальної власності (на 0,2 млн.грн.) є відмова 54 суб’єктів господарювання від орендованих нежитлових приміщень. Невиконання плану з фіксованого податку на 0,2 млн.грн. пов’язано з суттєвим зменшенням кількості платників (на 1 762 платники).
Надходження основного джерела бюджету міста – податку з доходів фізичних осіб – склали 1 125,6 млн.грн. План виконано на 106,1 відсотка. У порівнянні з 2010 роком зростання становить 187,4 млн.грн. або 20,0 відсотків. Збільшились надходження податку на доходи фізичних осіб по бюджетоутворюючих підприємствах міста на 103,5 млн.грн. або на 21,9 відсотка, в тому числі: ПАТ “ЗАЗ” – на 43,9 %, ВАТ “Запоріжсталь” – на 28,2 %, ПАТ “Мотор Січ” – на 30,8 %, ПАТ “Дніпроспецсталь” – на 132,1 %, ПАТ “ЗАлК” – на 22,0 %, ПАТ “ПБК “Славутич” – на 31,9 %, ПрАТ “ЗЕРЗ” – на 32,2 % та у інших.
Зросли надходження податку з доходів фізичних осіб від продажу та надання в оренду нерухомого і рухомого майна – на 16,9 млн.грн. або у 4,1 разу та становлять 21,0 млн.грн. Податок на доходи фізичних осіб-військовослужбовців теж збільшився у порівнянні з 2010 роком на 3,8 млн.грн. (на 13,7 %) та складає 31,4 млн.грн.
Виконання плану з плати за землю становить 99,8 відсотка, до бюджету міста надійшло 311,3 млн.грн. (у тому числі плата за оренду земельних ділянок – 232,0 млн.грн.). Надходження (у співставних показниках) збільшились на 80,1 млн.грн. або на 34,6 відсотка, що пов’язано із скасуванням пільг з орендної плати за землю та приведенням у відповідність до діючого законодавства 268 договорів оренди та додаткових угод.
Сума надходжень податку на прибуток підприємств комунальної власності у 2011 році склала 30,3 млн.грн., збільшення у порівнянні з попереднім роком становить 6,0 млн.грн. або 24,9 відсотка.
Протягом звітного періоду здійснювалось розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на депозитних рахунках у банківських установах. Зазначене забезпечило надходження до бюджету міста коштів у сумі 1,3 млн.грн.
До спеціального фонду бюджету міста надійшло доходів у сумі 234,5 млн.грн. (у тому числі субвенцій з державного бюджету – 44,7 млн.грн.). Без врахування власних надходжень бюджетних установ та трансфертів з державного бюджету план виконано на 103,0 відсотки. У порівнянні з минулим роком зросли надходження з екологічного податку на 16,7 млн.грн. та склали 24,6 млн.грн., що пов’язано зі змінами законодавства в частині збільшення нормативу відрахувань надходжень до бюджету міста з 20 до 50 відсотків. Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, надійшли до бюджету в сумі 0,9 млн.грн., що перевищує минулорічний показник на 0,7 млн.грн. внаслідок сплати нарахованих штрафних санкцій ПАТ “Запоріжвогнетрив”.
Зменшення надходжень відбулось з податку з власників транспортних засобів та інших машин і механізмів – на 17,7 млн.грн. (4,9 млн.грн.), з надходжень від відчуження майна комунальної власності – на 6,1 млн.грн. (12,0 млн.грн.), коштів від продажу землі – на 4,7 млн.грн. (4,3 млн.грн.), надходжень до цільового фонду – на 3,2 млн.грн. (1,1 млн.грн.).
Зменшення надходжень з податку з власників транспортних засобів та інших машин і механізмів пов’язано з відміною сплати зазначеного податку по юридичних особах у відповідності до Податкового кодексу України. Скорочення надходжень від відчуження майна комунальної власності відбулося у зв’язку зі зменшенням кількості приватизованих об’єктів на 44 (у 2010 році – 114, у 2011 році – 70). Суттєве зменшення коштів від продажу землі пов’язане із відсутністю потенційних платоспроможних покупців на запропоновані земельні ділянки.

До бюджету розвитку міста надійшло доходів у сумі 55,1 млн.грн. або 97,0 відсотків до плану, з яких: єдиний податок – 38,7 млн.грн. (95,5 %), кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності – 12,0 млн.грн. (104,4 %), кошти від продажу землі – 4,3 млн.грн. (92,0 %).
За звітний період до бюджету міста надійшло додаткових дотацій з державного бюджету в сумі 33,7 млн.грн. (на забезпечення виплат, пов’язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки – 18,1 млн.грн., на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – 7,4 млн.грн., на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок надання державою пільг зі сплати земельного податку суб’єктам літакобудування – 6,1 млн.грн. та на забезпечення пальним станцій (відділень) екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги – 2,1 млн.грн.) та субвенцій з державного бюджету на загальну суму 726,2 млн.грн. (96,6 відсотка планових показників).
Видатки
За звітний період з бюджету міста проведено видатків на загальну суму 2 349,3 млн.грн., в тому числі за рахунок субвенцій з державного бюджету – 726,2 млн.грн., до державного бюджету перераховано 75,2 млн.грн.

Видатки загального фонду без урахування субвенцій з державного бюджету та коштів, що передаються до державного бюджету, проведені в сумі 1362,5 млн.грн., що становить 98,9 відсотка планових показників на відповідний період. У структурі зазначених видатків 89,9 відсотка складають захищені статті, на їх фінансування спрямовано 1222,5 млн.грн.

Найбільшу питому вагу займають витрати на заробітну плату з нарахуваннями – 69,7 відсотка або 949,2 млн.грн. На оплату за спожиті бюджетними установами комунальні послуги та енергоносії витрачено 190,5 млн.грн., медикаменти та продукти харчування – 63,0 млн.грн., поточні трансферти населенню – 17,7 млн.грн., видатки на обслуговування боргу склали 2,2 млн.грн.
За функціональною структурою 82,3 відсотка складають видатки на утримання установ соціально-культурної сфери міста – 1121,9 млн.грн., в тому числі по установах: освіти – 584,6 млн.грн., охорони здоров’я – 450,8 млн.грн., соціального захисту – 14,0 млн.грн., культури – 53,0 млн.грн., фізичної культури і спорту – 19,4 млн.грн.
Видатки на виконання заходів міської комплексної програми соціального захисту населення склали 8,7 млн.грн. У рамках цієї програми надано фінансової допомоги малозабезпеченим та багатодітним сім’ям з дітьми, дітям-інвалідам, дітям-сиротам – 0,5 млн.грн., інвалідам, ветеранам, учасникам бойових дій, пенсіонерам та іншим малозабезпеченим громадянам – 6,9 млн.грн., на матеріальну підтримку обдарованої молоді спрямовано 1,3 млн.грн. Компенсаційні виплати за пільговий проїзд в міському транспорті одного з батьків багатодітних родин склали 0,3 млн.грн.
Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, що не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги, склали 1,7 млн.грн. На підтримку ветеранських організацій міста спрямовано 0,7 млн.грн.
За звітний період на заходи з оздоровлення та відпочинку дітей витрачено 3,2 млн.грн. За рахунок зазначених коштів забезпечено відпочинок 1 437 дітей у стаціонарних оздоровчих закладах та 944 дітей – у пришкільних таборах.
На виконання поточних робіт з благоустрою міста використано 84,5 млн.грн. За рахунок зазначених коштів проведені розрахунки за виконані роботи з догляду за зеленими насадженнями (0,5 тис.га), прибирання газонів, парків, скверів (0,3 тис.га), обрізки та ліквідації сухих і аварійно небезпечних дерев (215 од.), поточного ремонту доріг та тротуарів (139,9 тис.кв.м), технічного обслуговування світлоточок мереж зовнішнього освітлення (32,1 тис.од.), експлуатації доріг (4649,8 тис.кв.м), утримання міських кладовищ (280 га) та пляжів (20,2 га), обслуговування 18 фонтанів, ліквідації стихійних звалищ сміття, виготовлення, утримання та встановлення засобів регулювання дорожнього руху та інше.
Видатки на поточний ремонт будинків комунальної власності, внутрішньоквартальних доріг, освітлення та технічне обслуговування архітектурно-декоративного обладнання на баштах житлових будинків, обрізання та звалювання аварійних сухостійних дерев на прибудинкових територіях житлового фонду міста склали 5,6 млн.грн., надано дотації житлово-комунальним підприємствам на загальну суму 3,4 млн.грн.
За звітний період на фінансову підтримку комунальних підприємств міста виділено 40,0 млн.грн., з яких ЗКП МЕТ “Запоріжелектротранс” – 28,7 млн.грн.
На заходи щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха спрямовано 4,9 млн.грн.
Видатки спеціального фонду бюджету, без врахування цільових субвенцій, проведені в сумі 185,4 млн.грн. У їх складі найбільшу питому вагу займають видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 54,4 відсотка або 100,8 млн.грн.
Всього протягом звітного періоду бюджетними установами міста отримано власних доходів у сумі 102,8 млн.грн., у тому числі плати за послуги, що надаються установами згідно із законодавством, – 43,5 млн.грн., благодійних внесків, грантів та дарунків – 51,3 млн.грн., коштів на виконання окремих доручень – 8,0 млн.грн. Найбільший обсяг видатків за рахунок власних надходжень проведений по установах освіти – 56,7 млн.грн., із яких за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги – 22,0 млн.грн. (у тому числі за рахунок батьківської плати – 13,1 млн.грн.), по установах охорони здоров’я – 37,3 млн.грн., із яких за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги – 13,4 млн.грн., по закладах культури – 4,4 млн.грн., із яких за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги – 4,3 млн.грн. (у тому числі за рахунок плати за навчання – 13,1 млн.грн.). Розподіл видатків за економічною структурою представлений в діаграмі.

Обсяг видатків бюджету розвитку міста без врахування субвенцій з державного бюджету склав 67,9 млн.грн. або 61,7 відсотка річних планових показників (кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду склала 21,4 млн.грн.). Кошти спрямовані на:
– проведення капітальних видатків бюджетних установ міста (придбання предметів довгострокового користування, капітальні ремонти тощо) – 8,9 млн.грн. У звітному періоді облаштований та відкритий Єдиний дозвільний центр – 0,4 млн.грн., проведені ремонтні роботи в 22-х дошкільних навчальних закладах, в 42-х загальноосвітніх навчальних закладах та 3-х позашкільних закладах на загальну суму 2,3 млн.грн., 12-ти закладах охорони здоров’я – 1,2 млн.грн., поповнено бібліотечний фонд – 0,1 млн.грн., поліпшено матеріально-технічну базу бюджетних установ на загальну суму 3,3 млн.грн. та інші.
– капітальні видатки з благоустрою міста – 1,2 млн.грн. (проведено заміну 643 старих дерев на молоді, капітальний ремонт “Веселки” в Ландшафтному парку “Вознесенівський”, пам’ятника “Авіаторам, загиблим у роки війни”, облаштовано майданчик у парку “Перемоги”, встановлено 17 дорожніх знаків та інше);
– капітальний ремонт житлового фонду – 25,3 млн.грн. (проведено роботи з вибіркового ремонту 39 будинків житлового фонду комунальної власності, 92 будинків житлово-будівельних кооперативів, відремонтовано 3 будинки для передачі на баланс створеним ОСББ та 3 гуртожитки, проведено ремонт 63,3 тис.кв.м покрівлі, здійснено модернізацію, заміну та ремонт 90 ліфтів, замінено 25 газових приладів та 7 електроплит, 3,1 тис.п/м інженерних мереж водо-, теплопостачання, модернізовано 0,4 тис.п/м електричних мереж, відновлено системи димовидалення та пожежогасіння в 3-х житлових будинках та інше);
– будівництво, реконструкцію та ліквідацію аварійного стану житлових будинків міста, реконструкцію, переобладнання і перепланування гуртожитків – 5,2 млн.грн., придбання житла для багатодітної родини – 0,5 млн.грн.;
– реконструкцію об’єктів охорони здоров’я – 3,6 млн.грн., об’єктів соціального захисту та міської служби соціальної допомоги – 0,4 млн.грн.; реконструкцію та ліквідацію аварійного стану об’єктів освіти – 1,1 млн.грн.;
– реконструкцію мереж зовнішнього освітлення згідно з Програмою “Світло-2009-2011” – 3,9 млн.грн., теплових мереж, котелень, систем теплопостачання – 5,0 млн.грн.;
– реконструкцію, ліквідацію аварійного стану вулиць, автошляхопроводів, будівництво тротуарів – 2,0 млн.грн.
– газифікацію сел. Чапаєвка – 0,3 млн.грн.
– внески у статутні фонди комунальних підприємств міста – 7,9 млн.грн. (придбання спеціальної техніки) та інше.
Обсяг видатків цільового фонду міської ради склав 1,6 млн.грн., фонду охорони навколишнього природного середовища – 10,4 млн.грн. при планових показниках 24,8 млн.грн. (через непроведення платежів органами державної казначейської служби виникла кредиторська заборгованість в сумі 5,4 млн.грн.). На будівництво, ремонт та утримання автомобільних доріг спрямовано 4,5 млн.грн.
Видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету
За звітний період проведено видатків за рахунок субвенцій з державного бюджету на загальну суму 726,2 млн.грн. або 96,6 відсотка планових показників.

Порівняно з 2010 роком без врахування разових цільових трансфертів та субвенції на будівництво автотранспортної магістралі через р.Дніпро обсяг субвенцій з державного бюджету збільшився на 15,8 відсотка. При цьому трансферти на соціальний захист та соціальне забезпечення збільшились на 19,3 відсотка, а інвестиційні субвенції, навпаки, зменшились на 41 відсоток.
На соціальний захист населення за рахунок субвенцій з державного бюджету спрямовано 494,5 млн.грн., в тому числі на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 357,2 млн.грн., державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомним сім’ям – 0,4 млн.грн., на розрахунки з наданих пільг та житлових субсидій населенню – 136,9 млн.грн.
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян усіма видами транспорту проведені в сумі 43,2 млн.грн., з яких електротранспортом – 37,2 млн.грн.
На погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялась, транспортувалась та постачалась населенню, яка виникла за період з 01.10.2009 року по 31.12.2010 року у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії встановленим тарифам, спрямовано 44,7 млн.грн.
За рахунок інвестиційних субвенцій з державного бюджету на будівництво автотранспортної магістралі через р.Дніпро спрямовано 127,4 млн.грн., капітальні ремонти установ освіти та охорони здоров’я – 8,0 млн.грн., реконструкцію будівлі поліклініки КУ “Запорізька міська багатопрофільна лікарня № 9” – 2,2 млн.грн., травматологічного відділення КУ “Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги м.Запоріжжя” – 1,7 млн.грн., реконструкція будівлі навчального комплексу “Запорозька Січ” – 0,2 млн.грн., реконструкцію хлораторної ДВС-2 – 1,2 млн.грн., ліквідацію аварійного стану автодороги, зливової та побутової каналізації на вул. Маршала Судця – 0,3 млн.грн., реконструкцію системи теплопостачання житлових будинків на вул.Виборзькій, Гостинній, Єнісейській – 2,9 млн.грн.
З метою забезпечення своєчасного та в повному обсязі фінансування захищених статей видатків за звітний період бюджетом міста отримано короткострокових безвідсоткових позичок з єдиного казначейського рахунку на загальну суму 75,2 млн.грн, заборгованість із зазначених позик відсутня.
Також з метою рефінансування боргових зобов’язань бюджету міста здійснено випуск облігацій внутрішньої місцевої позики серій I, J, K загальним обсягом 25,0 млн.грн. За рахунок коштів, отриманих у результаті розміщення цінних паперів, забезпечено своєчасне погашення облігацій серії G у сумі 25,0 млн.грн.