Стан грошово-кредитного ринку області у 2011 році характеризувався збереженням позитивних тенденцій щодо збільшення депозитних коштів населення в банках та відновлення кредитування підприємств реального сектора економіки – так вважають представники Управління Національного банку України в Запорізькій області.
За даними Управління, на 1 січня 2012 в області представлені 76 зі 176 діючих в Україні банків. Банківські послуги надавали 3 банки, 11 філій та 748 відділень банків.
Загальні активи банківських установ збільшилися за минулий рік на 6,6 відсотка до 21,8 мільярда гривень. Регіональна банківська система є прибутковою, що свідчить про її стійкість і перспективу подальшого розвитку. Прибуток за минулий рік становив 341,4 мільйона гривень.
Депозити, залучені банківськими установами від корпорацій та домашніх господарств, зросли за рік на 12,9 відсотка до 13,9 мільярда гривень. В їх обсязі переважали депозити у національній валюті (60,1 відсотка), які збільшилися за рік на 16,7 відсотка порівняно із зростанням депозитів в іноземній валюті на 7,6 відсотка.
Поліпшилася строкова структура ресурсної бази банків – питома вага довгострокових депозитів у загальному їх обсязі збільшилася з 33,2 до 34,7 відсотка, а їх загальний обсяг – на 17,8 відсотка до 4,8 мільярда гривень. Зростання довгострокових депозитів досягнуто, в основному, за рахунок збільшення обсягу довгострокових депозитів фізичних осіб (на 19,1 відсотка до 4,3 мільярда гривень).
Процентні ставки за депозитами у національній валюті підвищилися за рік для населення з 13,4 до 17,7 відсотка річних, для не фінансових корпорацій – з 11,7 до 16 відсотків річних. В іноземній валюті процентні ставки також дещо зросли і наприкінці року дорівнювали 6,9 відсотка річних за депозитами населення та 5,8 відсотка річних – за депозитами не фінансових корпорацій.
Кредити, надані банківською системою області в економіку України, збільшилися на 1,6 відсотка до 14,7 мільярда гривень на кінець 2011 року. Зростання обсягів кредитування забезпечено виключно за рахунок кредитів, наданих корпораціям, які зросли за рік на 6,2 відсотка до 9 мільярдів гривень. Водночас зменшилися обсяги кредитування домашніх господарств (на 8,1 відсотка до 5,5 мільярда гривень).
У строковій структурі кредитів збереглася переважаюча частка довгострокових кредитів – 66,6 відсотка.
Пріоритетними напрямами кредитування залишаються промисловість і сільське господарство. Обсяг кредитів, наданих сільськогосподарським підприємствам, зріс за рік у 2,3 разу. А найбільше кредитів спрямовано у промисловість – 58,8 відсотка від загального обсягу кредитів, наданих корпораціям.
Вартість кредитів упродовж 2011 року підвищилася у національній валюті з 17,2 до 17,9 відсотка річних та зменшилася в іноземній валюті з 10,9 до 8,9 відсотка річних.
Серед регіонів України Запорізька область посідає восьме місце як за обсягами кредитних вкладень, так і депозитних залучень.