1. Визначення проблеми для розв’язання шляхом державного регулювання.
1.1. Запобігання незаконному розміщенню реклами на об’єктах Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту “Запоріжелектротранс” без отримання погодження.
2. Визначення цілей державного регулювання.
2.1. Впровадження єдиного порядку укладання договорів на розміщення реклами на об’єктах Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту “Запоріжелектротранс”, приведення існуючого порядку розміщення реклами до вимог законодавства (забезпечення ст. 18 Закону України “Про рекламу”)
3. Визначення та оцінка альтернативних засобів досягнення цілей.
3.1. Альтернативних засобів досягнення цілей не існує.
4. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта.
4.1. Відсутність фактів незаконного розміщення реклами на об’єктах Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту “Запоріжелектротранс” без отримання погодження.
4.2. Унеможливлення самовільного розміщення реклами не встановлених типів та форматів рекламних носіїв.
4.3. Запобігання несанкціонованому втручанню та доступу сторонніх осіб до споруд підприємства, що є електронебезпечними і щодо яких встановлені спеціальні правила експлуатації, утримання та виконання робіт.
5. Аргументування переваг обраного засобу досягнення встановлених цілей.
5.1. Затвердження рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради “Про затвердження Порядку розміщення реклами на об’єктах Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту “Запоріжелектротранс” дозволить створити на місцевому рівні нормативну основу для вирішення питань впровадження єдиного порядку укладання договорів на розміщення реклами з приведенням таких вимог у відповідність до ст. 18 Закону України “Про рекламу”.
6. Опис механізму, запропонованого для застосування у розв’язанні проблеми.
6.1. Механізм для розв’язання проблеми полягає у наданні чітких доручень підприємству “Запоріжелектротранс”, яке надає послуги з розміщення, технічного утримання місця розміщення реклами на транспорті, а також всім підприємствам, установам, організаціям, незалежно від форм власності, а також фізичним особам, які розміщують рекламу на об’єктах підприємства “Запоріжелектротранс”.
7. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.
7.1. У разі прийняття регуляторного акта – механізм для розв’язання проблеми незаконного розміщення реклами на об’єктах Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту “Запоріжелектротранс” без отримання погодження, не встановлених форматів та типів, запобігання несанкціонованому втручанню та доступу сторонніх осіб до споруд підприємства, що є електронебезпечними і щодо яких встановлені спеціальні правила експлуатації, утримання та виконання робіт.
Це надасть можливість посилити контроль за самовільним розміщенням реклами на об’єктах підприємства, приведе на місцевому рівні нормативну основу у відповідність до ст. 18 Закону України “Про рекламу”, а також до вимог ПЕЕТ, затв. наказом Держжитлокомунгоспу України від 10.12.96 №103.
8. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акта.
8.1 Термін дії запропонованого регуляторного акта постійний, з можливістю внесення до нього змін, доповнень та його відміни.
9. Визначення показників результативності регуляторного акта.
9.1. Зменшення до повного зникнення кількості фактів незаконного розміщення реклами на об’єктах Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту “Запоріжелектротранс” без отримання погодження, не встановлених форматів та типів, несанкціонованого втручання та доступу сторонніх осіб до споруд підприємства, що є електронебезпечними і щодо яких встановлені спеціальні правила експлуатації, утримання та виконання робіт.
10. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта.
10.1. Відстеження результативності регуляторного акта визначається на засіданнях Робочого органу з питань розміщення зовнішньої реклами в м. Запоріжжі.