Міський голова оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу внутрішньої політики управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради.
У конкурсі можуть взяти участь особи, які мають вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років, навички роботи на комп’ютері, володіють державною мовою.
Необхідні документи:
– заява про участь у конкурсі;
– заповнена особова картка (форма П-2ДС) з відповідними додатками;
– дві фотокартки розміром 4х6 см;
– копії документів про освіту, засвідчені нотаріально чи в іншому, встановленому законодавством, порядку;
– декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік;
– копія першої та другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчену кадровою службою;
– медична довідка про стан здоров’я за формою, встановленою МОЗ.
Документи приймаються протягом 30 календарних днів від дня опублікування оголошення в газеті. Звертатися за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 206, управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради, каб. № 115.
Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за телефоном: 224–23–55.