ПАТ „ЗАЗ” про наміри встановлення котельні для теплопостачання приміщень ХРП „Автотранспорт” ПАТ „ЗАЗ”.
Ділянка встановлення модульної котельні для теплопостачання приміщень ХРП „Автотранспорт” ПАТ „ЗАЗ” розташована на території на вул. Чубанова, 3, в Комунарському районі лівобережної частини м. Запоріжжя.
Раніше теплопостачання приміщень ХРП „Автотранспорт” здійснювалось від міських мереж. У зв’язку з тепловтратами в теплових мережах керівництво ПАТ „ЗАЗ” ухвалило рішення виділити одноразові капвкладення на виробництво проекту і робіт.
Автономне теплопостачання є найбільш економічним, простим і ефективним способом теплопостачання і енергозбереження. Обладнання котельні відповідає сучасним принципам спалювання палива. Можливість незалежної роботи кожного із котлів забезпечує максимальний сезонний коефіцієнт корисної дії, низький викид в атмосферу шкідливих речовин та мінералів та мінімальний рівень шуму.
Негативний вплив на стан водних та земельних ресурсів, атмосферне повітря в результаті реконструкції, що планується, відсутній.
Додаткову інформацію можна отримати за адресою: ПАТ „ЗАЗ”, 69600, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 8.