Відповідно до Указу Президента України від 5 квітня 2012 року № 246/2012 “Про Президентський кадровий резерв “Нова еліта нації” добір кандидатів здійснюється на конкурсній основі. До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які на день подання документів не досягли сорока років, відповідають установленим законом вимогам для вступу на державну службу, а також:
* вільно володіють державною мовою та однією з мов Європейського Союзу;
мають:
* повну вищу освіту;
* стаж роботи не менше десяти років (у тому числі не менше п’яти років стажу державної служби та/або служби в органах місцевого самоврядування, із них не менш як три роки на керівних посадах, чи не менше п’яти років стажу на керівних посадах у відповідних сферах соціально-економічного розвитку);
* бездоганні етичні стандарти;
* лідерські якості й ініціативність;
* високі комунікаційні навички;
* досвід командної роботи;
* сумісність із культурою програми;
* чітке розуміння мети участі у програмі Президентського кадрового резерву;
* бажання працювати у проектах державного сектора України;
* високі аналітичні здібності.
Для участі у конкурсі особа, яка відповідає вимогам, особисто подає в друкованому вигляді до Управління державної служби Головного управління державної служби України в Запорізькій області, яке знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 164 (7 поверх, кім. 755–763), такі документи (для прискорення обробки інформації прохання надсилати електронні версії документів на адресу: zpuds@zp.guds.gov.ua, pr@nads.gov.ua):
1) заяви про:
* участь у конкурсі із зазначенням пріоритетної сфери державного управління;
* згоду на проведення перевірки поданих нею відомостей;
* згоду на зберігання, використання та оприлюднення персональної інформації, яку в разі зарахування особи до Президентського кадрового резерву буде внесено до відповідної бази даних;
2) копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчені в установленому порядку;
3) дві фотокартки розміром 4×6 см;
4) копії документів про повну вищу освіту, засвідчені в установленому порядку;
5) копію трудової книжки, засвідчену в установленому порядку;
6) медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України;
7) заповнену анкету за встановленою формою;
8) повідомлення про відсутність обставин, що унеможливлюють її зарахування до Президентського кадрового резерву і перебування в ньому за встановленою формою;
9) тези публічного виступу з презентації власного досвіду реалізації проекту чи ідеї проекту у відповідній пріоритетній сфері державного управління, викладені державною мовою та однією з мов Європейського Союзу;
10) рекомендаційні листи фахівців у відповідних сферах державного управління (за наявності);
11) копію першої сторінки закордонного паспорта (за наявності).
Прийом документів здійснюється до 25 червня у робочі дні з 9 до 18 години.
Контактні особи Управління державної служби Головного управління державної служби України в Запорізькій області:
Бамбизова Світлана Іванівна, тел. (061) 239–05–22, Семенових Олена Миколаївна, тел. (061) 239–07–58, Горобей Олеся Олександрівна, тел. (061) 239–07–97, Бородіна Антоніна Миколаївна, тел. (061) 239–03–18.
Для отримання додаткової інформації можна звернутись до Нацдержслужби України за телефоном: (044) 256–00–27, електронна адреса: admin_pr@nads.gov.ua