Стан атмосерного повітря у Запоріжжі погіршується, повідомили на засіданні екологічної секції Форум громадських організацій Запорізької області фахівці ДУ “Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України”.

Так в Запоріжжі станом на 15.09.2023 досліджено 967 проб повітря, з них не відповідало гігієнічним нормативам 279, це 28,2% (у 2022 показник був 17,8%). Перевищення обумовлювали показники по фенолу, пилу, сірководню, сірковуглецю, діоксиду азоту, аміаку. Перевищення по цим показникам перевищували ГДК в межах від 1,1 до 2,9 ГДК.

Найбільші забруднення відзначались у Шевченківському, Вознесенівському, Заводському, Дніпровському та Олександрівському районах.

Через наслідки руйнування Каховської ГЕС внаслідок екологічного тракту військ рф під особливим контролем фахівців – питна вода. За результатами вимірювань по мікробіологічних показниках спеціалісти фіксують низький потенційний епідемічний ризик.

Відсоток нестандартних проб – 1,4%. Проте за санітарно-хімічними показниками відсоток відхилень вищий – 7,9%. Відхилення по хлороформу, перманганатній окислюваності, каламутності, забарвленню, запаху, по залізу та іншим показникам.

Окремо підкреслили, що фіксуються значні перевищення по хлороформу, якого раніше не спостерігали в таких концентраціях.

У Запоріжжі зафіксовано перевищення в пробах питної води в 1,3 рази, а в населених пунктах Запорізького району – взагалі в 6,3!

Ще невтішнішою виглядає картина забруднення водойм. Протягом року за даними на 15.09.2023 із Дніпра вдібрано та досліджено 495 проб. Нестандартні результати за мікробіологічними показниками зафіксовані у 41,3% проб за кількістю “ЛПК”, коліфагів, E.coli та ін.

За санітарно-хімічними показниками не відповідали гігієнічним нормативам 87,5% – за показниками рН, забарвлення, завислими речовинами та ін.

Крім того, у 2023 році фахівці фіксують рекордні випадки перевищень за мікробіологічними показниками, яких не спостерігали за останні роки досліджень.

У пробах на центральному пляжі влітку кількість ЛПКП (лактопозитивні кишкові палички) перевищила нормативний показник майже у 220 разів!

Всі ці факти ілюструють погіршення екологічного стану довкілля Запоріжжя. Маємо результат поглиблення сталих проблем, які підсилили наслідки ведення бойових дій в безпосереднй близькості до Запоріжжя. Великий вклад в загальну ситуацію погіршення стану води складає, зокрема, руйнування Каховської ГЕС.