Оцінка провини народів Росії та Білорусі (1 березня 2022)

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%. Терміни проведення: 1 березня 2022 р.

• За результатами опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», 55% опитаних вважають, що за війну проти України винна лише влада Росії. Ще 38% покладають відповідальність на владу та народ РФ.
• Говорячи про Білорусь, 70% покладають вину за вторгнення виключно на білоруську владу, і лише 24% – на владу та народ Білорусі.
• У регіональному розрізі у південних та східних регіонах відносно менше звинувачують народ та владу Росії у розв’язанні війни проти України, звинувачуючи у ній лише керівництво РФ. Щодо Білорусі, то в усіх макрорегіонах переважна більшість (від 60% на Заході до 80% на Сході) покладають провину за вторгнення лише на керівництво цієї держави.